Ce sanctiuni riscati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a bilantului?


Nerespectarea reglementărilor emise de MFP cu privire la întocmirea şi semnarea raportărilor contabile se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei.

Nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice referitoare la depunerea în termenul legal a raportărilor contabile se sancţionează în funcţie de perioada de întârziere astfel:

 • cu amendă de la 300 la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare,
 • cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi
 • cu amendă de la 1.500 la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare.

Sunt obligaţi să depună Raportări contabile la 30 iunie 2012:

 • operatorii economici care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro;
 • subunităţile înregistrate în România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii.

Important! 


Echivalentul în lei al sumei se determină prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent, respectiv 4, 3197 lei/euro.

 

Nu au obligaţia să întocmească şi să depună Raportări contabile la 30 iunie 2012:

 • operatorii economici care la 31 decembrie 2012 au înregistrat o cifră de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro;
 • operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2012;
 • operatorii economici care în tot semestrul I 2012 s-au aflat în inactivitate temporară;
 • operatorii economici înfiinţaţi în cursul anului 2012;
 • persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

Raportările contabile se compun din trei formulare:

 • Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; cod 10;
 • Contul de profit şi pierdere, cod 20;
 • date informative, cod 30.

Formatul electronic al raportărilor contabile care trebuie depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale MFP constă într-un fişier .pdf la care este ataşat un fişier xml.

Agenţii economici pot depune Raportările contabile:

 • la registratura unităţilor teritoriale ale MFP sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de MFP, semnate şi ştampilate, potrivit legii;
 • numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al raportărilor contabile conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de MFP.

Atenţie! 

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2012, încadrarea în criteriul referitor la cifra de afaceri de 35.000 euro se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.

Raportările contabile la 30 iunie 2012 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Acestea se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Sursa: Finante Valcea

Cititori :4943
Costin Pietraru (1382 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Impartaseste cu prietenii

Speram sa va ajute informatiile noastre. Daca observati o greseala sau doriti sa adaugati o continuare va rugam sa scrieti in sectiunea de comentarii.

Leave a Reply


2 − 2 =