Articole in categoria ‘Declaratii’

Declaratii fiscale care se depun pana la 15 aprilie 2014

ceasMai aveti o zi ca sa depuneti urmatoarele declaratii fiscale:   Obligatia Declaratia Intrastat pentru luna precedenta. Cine depune Operatorii economici care indeplinesc urmatoarele conditii: -sunt inregistrati in scopuri de TVA, realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale UE, iar valoarea schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele doua fluxuri, introduceri respectiv expedieri, depaseste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an (www.intrastat.ro). Obligatia Impozitul pe spectacole. Cine plateste Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in...

Read More

Noul PDF inteligent pentru declaratia 208

d208_v200Declaratia 208 - Declaraţie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietaţilor imobiliare din patrimoniul personal conform OPANAF nr.3763/ 10.12.2013, incepand cu anul de raportare 2014 - actualizat 08.04.2014 soft A soft J* Anexa validări Schema XSD Sursa:...

Read More

Declaratii fiscale de depus in aprilie 2014 III

urmarireDeclaratii fiscale care trebuie depuse de neplatitorii de TVA in luna aprilie 2014:   Pana la 10 aprilie 2014,  inclusiv: Obligatia Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010. Cine depune Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.   Obligatia: Taxa pentru servicii de reclama si publicitate. Cine plateste Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate...

Read More

Declaratii fiscale de depus in aprilie 2014 II

OLYMPUS DIGITAL CAMERADeclaratii fiscale care trebuie depuse de persoanele fizice in luna aprilie 2014. Pana la 10 aprilie 2014,  inclusiv: Obligatia Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni, formular 010. Cine depune Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.   Obligatia Taxa pentru servicii de reclama si publicitate. Cine plateste Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale. Taxa se plateste de catre...

Read More

Declaratii fiscale pentru aprilie 2014 I

businessmanDeclaratii fiscale care se depun de platitorii de TVA in cursul lunii aprilie 2014, in functie de activitatea pentru care s-au inregistrat fiscal.   Pana pe 7 aprilie 2014, inclusiv Obligatia Declaratia 092 de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania in luna martie 2014. Cine depune Se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in...

Read More

26 Mai termenul limita pentru depunerea declaratiilor 200 si 230

d200_v20026 mai 2014 este ultima zi pentru depunerea formularelor 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ” şi 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România” pentru opţiunea de virare a sumei de 2% din impozitul anual pe veniturile din: salarii, activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; piscicultură; silvicultură; câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare,...

Read More

Documentar fiscal – declaratia 311

declaratia_311Formularul 311 „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) - e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal” se completează şi se depune: potrivit art. 156^3 alin. (10) lit. a) din Codul Fiscal (CF), de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) - e) din CF, şi care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau...

Read More

Maine este ultima zi de depunere pentru declaratia 101

d101Persoanelor juridice plătitoare de impozit pe profit au termenul limită de depunere al formularului 101 „Declarație privind impozitul pe profit” pentru anul 2013, pana maine, 25 martie 2014. Anterior depunerii, la organul fiscal, a declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, contribuabilii pot opta pentru certificarea acestora, de către un consultant fiscal care a dobândit această calitate potrivit reglementărilor legale cu privire la organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală şi care este înscris ca membru activ în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală. Formularul se depune...

Read More

Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea/ corecţia ajustărilor/ regularizarea TVA-ului

declaratia_307Obligaţia completării şi depunerii Formularul 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/ corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată” se completează şi se depune de către: persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Codul Fiscal (CF), în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din CF şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului; locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul...

Read More

Proces verbal Asociatie non profit 2014

contabil bunproces verbal asociatiiTermenul pentru depunerea Bilanturilor pe 2013 este 30 aprilie 2014. Unul dintre documentele obligatorii care trebuie sa insoteasca Bilantul este Procesul Verbal de aprobare a acestuia.   Aici aveti un model de Proces verbal.  

Read More

Declaratii fiscale cu termen la 17 martie 2014

documente vechiDeclaratii fiscale care au termen de depunere 17 martie 2014 Obligatia Declaratia Intrastat pentru luna precedenta. Cine depune Operatorii economici care indeplinesc urmatoarele conditii: -sunt inregistrati in scopuri de TVA, realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale UE, iar valoarea schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele doua fluxuri, introduceri respectiv expedieri, depaseste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an (www.intrastat.ro). Obligatia Impozitul pe spectacole. Cine plateste Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in...

Read More

Noi versiuni pentru unele formulare fiscale

CEASURIDeclaratia 120 - Decont privind accizele, conform OPANAF nr. 123/2014 - publicat in data de 06.03.2014 soft A soft J* Anexa validări Schema XSD Declaratia 600 - Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii conform OPANAF nr.874/ 22.06.2012 pentru anii 2012-2014 - actualizat in data 07.03.2014 soft A soft J* Structura fisier xml Schema XSD S1001 - Raportare privind indicatorii economico-financiari conform OMFP nr. 41/ 14.01.2014. Versiunea 6.0.5 , valabilă începând cu luna de raportare decembrie 2013 actualizata în 10.03.2014 soft_A Soft_J* Prevederi legale de completare a formularului S1001 Listele operatorilor care...

Read More

Page 1 of 4112345...102030...Last »