Contabilul incepator

Inventariere 2013 – documentatia intocmita III

Inventariere 2013 – documentatia intocmita III
Maria Mihaela Benki

listele de inventariereDocumentatia intocmita la inventariere

Inventarierea faptica se materializeaza in listele de inventariere, intocmite pe fiecare gestiune si loc de depozitare in parte, separat pentru valorile materiale si mijloacele fixe ale unitatii si separat pentru cele inchiriate sau in custodie (cod 14-3-12).

Evaluarea elementelor patrimoniale in listele de inventariere se realizeaza cu respectarea principiului permanentei metodelor, iar stabilirea valorii de inventar se face  cu respectarea principiului prudentei, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

  • – valorile materiale se vor evalua la valoarea actuala numita si valoare de inventar, nefiind admisa supraevaluarea acestora;
  • – creantele si datoriile se vor evalua la valoarea lor probabila de incasat sau de plata;
  • – imobilizarile se evalueaza la valoarea ramasa neamortizata.

In cazul constatarii de deprecieri, comisia de inventariere trebuie sa faca propuneri de ajustari pentru depreciere sau ajustari pentru pierderea de valoare, dupa caz, iar pentru deprecierile ireversibile se propun amortizari suplimentare. In toate cazurile trebuie prezentate motivele care au determinat aceste deprecieri.

Registrul Inventar

Registrul-inventar (cod 14-1-2) este documentul contabil obligatoriu in care se inscriu rezultatele inventarierii elementelor de activ si de pasiv, grupate dupa natura lor, conform posturilor din bilant. Elementele de activ si de pasiv inscrise in registrul-inventar au la baza listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere si situatiile analitice, dupa caz, care justifica continutul fiecarui post din bilant.

Registrul inventar se completeaza numai la inventarierea anuala, chiar daca s-au mai efectuat inventarieri partiale (de ex. in cazul furturilor) in cursul anului.


La compartimentul financiar-contabil se inscriu in listele de inventariere stocurile scriptice si valoarea contabila. Apoi, comisia de inventariere stabileste minusurile, plusurile si deprecierile constatate la inventar si intocmeste procesul verbal al rezultatelor inventarierii, in care se consemneaza cauzele degradarii bunurilor, persoanele vinovate si propunerile pentru constituirea provizioanelor. Pe baza listelor de inventariere si a procesului verbal al rezultatelor inventarierii, conducatorul unitatii decide asupra solutionarii propunerilor facute.

Listele de inventariere

Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre presedintele si membrii comisiei de inventariere, de gestionar si de catre specialistii solicitati la identificarea bunurilor inventariate. In listele de inventariere nu sunt admise spatii libere si stersaturi.

Pe ultima fila a listei de inventariere gestionarul trebuie sa mentioneze ca au fost inventariate si consemnate in listele de inventariere toate bunurile si valorile banesti din gestiune.

 

Aici puteti gasi un model propus de lista de inventariere.

 

Maria Mihaela Benki Maria Mihaela Benki (112 Posts)

Economist


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Contabilul incepator

More in Contabilul incepator

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact