Contabilul incepator

Inventariere 2013 I

Inventariere 2013 I
Maria Mihaela Benki

inventariereInventariere anuala obligatorie

Suntem la inceput de an si chiar daca nu a aparut formularul de bilant pentru 2013, societatile comerciale sunt obligate sa efectueaze inventarierea patrimoniului si sa verifice daca ceea ce este inregistrat in acte corespunde si cu situatia reala de pe teren.

Incercati sa va faceti timp pentru procedurile de inventariere pentru ca nu sunt foarte simple, mai ales daca firma chiar are activitate. Trebuie sa faceti inventarierea pe categorii si sa aveti in ordine toate documentele necesare.

Bunurile patrimoniale care sunt supuse inventarierii:

 • -imobilizari;
 • -stocuri;
 • -creante si datorii;
 • -disponibilitati financiare;
 • -bunuri depreciate, inutilizabile sau deteriorate;
 • -bunuri fara miscare ori greu vandabile;
 • -comenzi in curs, abandonate sau sistate;
 • -creante si obligatii incerte ori in litigiu.

Organizarea inventarierii

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu de fiecare unitate, apartinand altor persoane juridice sau fizice. Unitatea patrimoniala are obligatia sa efectueze inventarierea cel putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii ei, ori de cate ori este nevoie si, in mod obligatoriu, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, inainte de intocmirea situatiilor financiare anuale.

Comisia de inventariere

Raspunderea pentru buna organizare a inventarierii revine administratorului sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii. Acestia desemneaza printr-o decizie scrisa (anexa nr.1) o comisie de inventariere formata din cel putin doua persoane (care pot fi salariatii proprii sau alte persoane, juridice sau fizice, cu care s-au incheiat contracte de prestari servicii). Prin decizie, se va stabili componenta comisiei de inventariere, perioada de efectuare a inventarierii, precum si termenul de definitivare a acesteia.

Atentie!

Din comisie nu pot face parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii si nici contabilii care tin evidenta gestiunii respective.

In situatia in care entitatea nu are nici un salariat care sa poata efectua operatiunea de inventariere, aceasta se efectueaza de catre administrator.

In vederea bunei desfasurari a operatiunilor de inventariere, administratorii trebuie sa ia masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere.

Masuri organizatorice obligatorii

Comisia de inventariere trebuie sa ia o serie de masuri organizatorice si anume:


 • a) inainte de inceperea operatiunii de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor o declaratie scrisa, semnata si datata din care sa rezulte daca:
  • – gestioneaza bunuri si in alte locuri de depozitare;
  • – in afara bunurilor unitatii respective, are in gestiune si alte bunuri apartinand tertilor, primite cu sau fara documente;
  • – are plusuri sau lipsuri in gestiune, despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta;
  • – are bunuri nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au intocmit documentele aferente;
  • – a primit sau a eliberat bunuri fara documente legale;
  • – detine numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in gestiunea sa;
  • – are documente de primire-eliberare care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate.
 • b) sa identifice toate locurile (incaperile) in care exista bunuri ce urmeaza a fi inventariate;
 • c) sa asigure inchiderea si sigilarea spatiilor de depozitare, in prezenta gestionarului, ori de cate ori se intrerup operatiunile de inventariere si se paraseste gestiunea.
 • Daca bunurile supuse inventarierii, gestionate de catre o singura persoana, sunt depozitate in locuri diferite sau cand gestiunea are mai multe cai de acces, membrii comisiei care efectueaza inventarierea trebuie sa sigileze toate aceste locuri si caile lor de acces, cu exceptia locului in care a inceput inventarierea, care se sigileaza numai in cazul in care inventarierea nu se termina intr-o singura zi.
 • d) sa bareze si sa semneze, la ultima operatiune, fisele de magazie, mentionand data la care s-au inventariat bunurile, sa vizeze documentele care privesc intrari sau iesiri de bunuri, existente in gestiune, dar neinregistrate, sa dispuna inregistrarea acestora in fisele de magazie si predarea lor la contabilitate, astfel incat situatia scriptica a gestiunii sa reflecte realitatea.
 •             La unitatile de desfacere cu amanuntul, care folosesc metoda global-valorica, gestionarul trebuie sa intocmeasca si sa depuna la contabilitate, inainte de inceperea inventarierii, raportul de gestiune in care sa se inscrie toate documentele de intrare si de iesire a marfurilor, precum si cele privind numerarul depus la casierie, intocmit pana in momentul inceperii inventarierii;
 • e) sa verifice numerarul din casa si sa stabileasca suma incasarilor din ziua curenta, solicitand intocmirea monetarului (la gestiunile cu vanzare cu amanuntul) si depunerea numerarului la casieria unitatii;
 • f) sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de masura sau de cantarire au fost verificate si daca sunt in buna stare de functionare.
 •             In cazul inventarierii la societatile mari, administratorul/consiliul de administratie poate decide constituirea unei comisii centrale care are ca sarcina sa organizeze, sa instruiasca, sa supravegheze si sa controleze modul de efectuare a operatiunilor de inventariere.

Ce se inventariaza efectiv

Sunt supuse inventarierii toate bunurile patrimoniale ale societatii si anume:

-imobilizari corporale:

– terenuri

– mijloace fixe:

 •                                     – cladiri;
 •                                     – constructii speciale;
 •                                     – masini, utilaje si instalatii de lucru;
 •                                     – aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
 •                                     – mijloace de transport;
 •                                     – animale si plantatii;
 •                                     – unelte, dispozitive, instrumente, mobilier si aparatura birotica;
 •                                     – active corporale mobile neregasite in capitolele anterioare.

– imobilizari corporale in curs;

imobilizari necorporale:

 •                         – concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare;
 •                         – imobilizari necorporale in curs;

    -imobilizari financiare:

 •                         – titluri de participare;
 •                         – titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu;
 •                         – creante imobilizate;

-stocuri:

 •                         – materii prime;
 •                         – materiale consumabile;
 •                         – obiecte de inventar;
 •                         – productie in curs de executie;
 •                         – produse finite;
 •                         – stocuri aflate la terti.

-disponibilitati banesti aflate in conturi la banci (cu confirmarea soldului de la banca respectiva);

-disponibilitati banesti aflate in casierie;

-creante asupra tertilor (cu confimarea soldurilor prin adrese cu confirmare de primire);

-formulare cu regim special;

-alte valori (marci postale, bonuri combustibil, tichete de masa, etc.)

 

Maria Mihaela Benki Maria Mihaela Benki (112 Posts)

Economist


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Contabilul incepator

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact