Contabilitate

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe
Laurentiu Ianculescu

Un catalog pentru determinarea duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe este impus de Hotarare nr. 2139/2004  din 30/11/2004 aparuta in Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 13/01/2005 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

 

Gasiti aici catalogul mijloacelor fixe 

 

Dupa cum stiti, durata de functionare este foarte importanta pentru mijloacele fixe, pentru ca pe baza acesteia se determina amortizarea lunara.

 

Va prezentam continutul hotararii si catalogul.

 

Art. 1. – Se aproba Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cuprins in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.

___________

*) Anexa este reprodusa in facsimil.

 

Art. 2. – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

Art. 3. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 520 din 30 decembrie 1998, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

 

I. Dispozitii generale

1. Catalogul cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate in economie si duratele normale de functionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare in ani, aferente regimului de amortizare liniar.

 

2. Durata normala de functionare reprezinta durata de utilizare in care se recupereaza, din punct de vedere fiscal valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizarii. In consecinta, durata normala de functionare este mai redusa decat durata de viata fizica a mijlocului fix respectiv.

 

3. Mijloacele fixe cuprinse in catalog sunt clasificate in general in grupe, subgrupe, clase si subclase, iar pentru unele si in familii. Astfel mijloacele fixe amortizabile au fost clasificate in trei grupe principale si anume:

– Grupa 1 – Constructii;

– Grupa 2 – Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii;

– Grupa 3 – Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale.

 

Catalogul se aplica in mod unitar de catre agentii economici, persoanele juridice fara scop patrimonial cat si de catre institutiile publice, asigurand determinarea in mod unitar a amortizarii capitalului imobilizat in active corporale.

 

4. In prezentul catalog pentru fiecare mijloc fix nou achizitionat se utilizeaza sistemul unor plaje de ani cuprinse intre o valoare minima si una maxima, existand astfel posibilitatea alegerii duratei normale de functionare cuprinsa intre aceste limite. Astfel stabilita, durata normala de functionare a mijlocului fix ramane neschimbata pana la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din functiune.

 

II. Modul de utilizare a catalogului

 

1. Catalogul cuprinde urmatoarele informatii necesare identificarii mijlocului fix si stabilirii duratei normale de functionare:

 

a) codul de clasificare;

 

b) denumirea grupei, a subgrupei, clasei, subclasei si a familiei, dupa caz, mijloacelor fixe amortizabile;

 

c) limita minima si limita maxima a duratei normale de functionare, in ani.

 

2. Pentru stabilirea duratei normale de functionare a unui mijloc fix se cauta succesiv in clasificare: grupa, subgrupa, clasa, subclasa si familia, dupa caz.

 

De exemplu:

a) Pentru a stabili durata normala de functionare a mijlocului fix „gara” se va cauta in clasificare:

 

– grupa 1.     Constructii;
– subgrupa 1.3    Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii;
– clasa 1.3.1      Cladiri pentru transporturi: autogari, gari, …

Astfel la codul 1.3.1 se gaseste o durata normala de functionare cuprinsa intre 32 – 48 ani. La punerea in functiune a acestui mijloc fix, se va stabili durata normala de functionare in limitele intervalului de la 32 ani la 48 ani.

 

In acest caz mijlocul fix gara este definit drept cladire.

 

Pentru evitarea confuziilor se precizeaza ca o cladire reprezinta o constructie sub forma de incinta inchisa, in care se desfasoara o activitate umana de locuire, de productie, de invatamant, de sanatate, de cultura, de agrement, de servicii, de administratie, de cult, de transport (gara), de posta si telecomunicatii.

 

b) Pentru a stabili durata normala de functionare a infrastructurii unui drum cu imbracaminte de beton asfaltic se va cauta in clasificare:

 

– grupa 1.         Constructii;
– subgrupa 1.3    Constructii pentru transporturi, posta si telecomunicatii;
– clasa 1.3.7         Infrastructura drumuri (publice, industriale, …) ……;
– subclasa 1.3.7.2        Cu imbracaminte din beton asfaltic …..

Astfel la codul 1.3.7.2 se citeste o durata normala de functionare cuprinsa intre 20 – 30 ani, limite intre care se poate stabili, numai la punerea in functiune, durata normala de functionare a mijlocului fix.

 

c) Pentru o moara din industria cimentului durata normala de functionare se gaseste astfel:

– grupa 2.     Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii;
– subgrupa 2.1       Echipamente tehnologice (masini, utilaje ……);
– clasa 2.1.17      Masini, utilaje si instalatii comune care functioneaza ….;
– subclasa 2.1.17.2  Masini … pentru prelucrarea mecanica a …, mori;
– familia 2.1.17.2.1 – morile din industria cimentului.


Pentru codul 2.1.17.2.1 se citeste din catalog o durata normala de functionare cuprinsa intre 12 – 18 ani, limite intre care se poate stabili, la punerea in functiune, durata normala de functionare a mijlocului fix.

 

3. Pentru trecerea de la vechiul catalog privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 964/1998, la noul catalog privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, se vor avea in vedere urmatoarele:

 

– Grupa 1 „Constructii” corespunde cu vechea grupa 1 „Constructii”;

 

– Grupa 2 „Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii” include vechile grupe: grupa 2 „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”; grupa 3 „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”; grupa 4 „Mijloace de transport”; grupa 5 „Animale si plantatii”;

 

– Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” corespunde cu vechea grupa 6 „Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale”.

 

4. In anexa la catalog, se prezinta Dictionarul de corespondenta intre codurile de clasificare si duratele normale de functionare prevazute in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 964/1998 si cele din prezentul catalog, care va asigura o incadrare corecta a mijloacelor fixe aflate in patrimoniu.

 

5. Pentru mijloacele fixe aflate in patrimoniu, a caror valoare de intrare nu a fost recuperata integral pe calea amortizarii pana la data de 31 decembrie 2004, duratele normale de functionare ramase pot fi recalculate cu ajutorul relatiei:

┌      ┐
│    DC│
DR = │1 – ──│ x DN
│    DV│
└      ┘

in care:

DR – durata normala de functionare ramasa, in ani;

DC – durata normala de functionare consumata pana la 31 decembrie 2004, in ani;

DV – durata normala de functionare dupa vechiul catalog aprobat prin HG 964/98, in ani;

DN – durata normala de functionare stabilita intre limitele minime si maxime prevazute in noul catalog, in ani.

 

De exemplu:

 

O rampa de incarcare-descarcare are o durata normala de functionare dupa vechiul catalog, cod 1.1.10 DV = 40 ani, o durata de functionare consumata DC = 24 ani si o durata normala de functionare dupa noul catalog, cod 1.1.10 DN = 30 ani. Durata normala de functionare ramasa se determina astfel:

┌      ┐
│    24│
DR = │1 – ─-│ x 30 = 12 ani
│    40│
└      ┘

In acest caz valoarea ramasa neamortizata pentru acest mijloc fix va fi recuperata in urmatorii 12 ani.

 

6. Pentru trecerea de la vechiul Catalog privind clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. nr. 964/1998, la noul Catalog privind clasificarea si duratele de functionare a mijloacelor fixe, persoanele juridice enumerate la cap. I, pct. 3 pot constitui comisii tehnice pentru stabilirea duratei normale de functionare in cadrul plajei indicate in catalog, cu posibilitatea reclasificarii unor mijloace fixe care nu s-au regasit in vechiul catalog si pot fi asimilate altor grupe in noul catalog.

 

III. Alte precizari

 

1. Pentru mijloacele fixe noi achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2005 se vor inscrie duratele normale de functionare conform prevederilor din noul catalog.

Pentru mijloacele de transport amortizarea poate fi determinata si in functie de numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazut in cartile tehnice, pentru cele achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2004.

In acest caz, amortizarea se determina prin raportarea valorii de intrare a mijlocului fix la numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazute in cartile tehnice, rezultand astfel amortizarea/km sau pe ora de functionare.

Amortizarea lunara se determina prin inmultirea numarului de kilometri parcursi sau a numarului de ore de functionare efectuate in fiecare luna cu amortizarea/km sau pe ora de functionare.

 

2. Investitiile efectuate la mijloacele fixe sub forma cheltuielilor ulterioare trebuie sa aiba ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici initiali ai acestora si sa conduca la obtinerea de beneficii economice viitoare.

 

Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare.

 

In cazul cladirilor, investitiile efectuate trebuie sa asigure protectia valorilor umane si materiale si imbunatatirea gradului de confort si ambient sau reabilitarea si modernizarea termica a acestora.

 

Amortizarea acestor investitii se face fie pe durata normala de utilizare ramasa, fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu pana la 10% sau in cazul institutiilor publice pana la 20%. Daca cheltuielile ulterioare se fac dupa expirarea duratei normale, se va stabili o noua durata normala de catre o comisie tehnica sau expert tehnic independent.

 

Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop restabilirea starii initiale sunt considerate cheltuieli de reparatii.

 

3. In cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de utilizare neconsumata, pentru care se cunosc datele de identificare (data punerii in functiune, durata normala de utilizare ramasa), recuperarea valorii de intrare se face pe durata normala de functionare ramasa.

In cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de functionare expirata sau pentru care nu se cunosc datele de identificare, durata normala de functionare se stabileste de catre o comisie tehnica sau expert tehnic independent.

 

4. Mentinerea in functiune a mijloacelor fixe care pot afecta protectia vietii, a sanatatii si a mediului (mijloace de transport rutier, feroviar, aerian si naval, masini de constructii si de gospodarie comunala, masini de ridicat etc.) dupa expirarea duratei normale de functionare, se va putea face numai pe baza unui raport tehnic intocmit de organisme de certificare sau organisme de inspectie tehnica abilitate in domeniul de activitate al mijlocului fix.

 

5. Pentru perioada in care mijloacele fixe nu sunt utilizate, recuperarea amortizarii aferente acesteia se va face prin recalcularea cotei de amortizare pe durata normala de utilizare ramasa, incepand cu luna urmatoare repunerii in functiune a acestora sau se diminueaza capitalurile proprii la data scoaterii din functiune.

 

6. Fondurile bibliotecilor, muzeelor si arhivelor care au statut de bunuri culturale, nu mai sunt considerate mijloace fixe.

Bunurile prevazute la aliniatul de mai sus, tratate din punct de vedere fiscal ca mijloace fixe, vor fi considerate din punct de vedere fiscal materiale de natura obiectelor de inventar, pentru bunurile comune sau imobilizari financiare – alte titluri imobilizate, pentru bunurile de patrimoniu.

 

7. Pentru mijloacele fixe specifice sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, ordonatorul de credite va aproba prin norme proprii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, clasificarea si duratele normale de functionare.

In aceleasi conditii va fi aprobata si clasificarea si duratele normale de functionare pentru mijloacele fixe care se utilizeaza de catre persoanele juridice, autorizate in conditiile legii, sa desfasoare activitati specifice sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala.

 

 

Cititori :18391
Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1055 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Contabilitate
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Contabilitate

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact