Cum sa fac?

Procedura de înregistrare în ROI (Registrul Operatorilor Intracomunitari)

Procedura de înregistrare în ROI (Registrul Operatorilor Intracomunitari)
Costin Pietraru

Operaţiunile intracomunitare pentru care este obligatorie înscrierea în ROI

Operaţiunile intracomunitare pentru care este obligatorie înscrierea în ROI sunt:

 • livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România şi care sunt scutite de taxă potrivit prevederilor art. 143 alin. (2) lit. a) şi d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (CF);
 • livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România;
 • prestări de servicii intracomunitare efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;
 • achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România;
 • achiziţii intracomunitare de servicii, efectuate de persoane impozabile stabilite în Comunitate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România.

 

Procedura înscrierii în Registrul Operatorilor Intracomunitari

În vederea înscrierii în ROI, contribuabilii trebuie să completeze şi să depună, la organul fiscal competent, formularul 095 „Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari” şi certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatea competentă din România ale tuturor asociaţilor, cu excepţia societăţilor pe acţiuni, şi ale administratorilor.

Formularul 095 – Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari 

Important! 

În cazul persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în România, prin asociaţi şi administratori se înţelege numai asociaţii şi administratorii societăţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul societăţilor pe acţiuni, inclusiv a celor în comandită pe acţiuni, care au sediul activităţii economice în România, în vederea înscrierii în ROI, se va prezenta cazierul judiciar al administratorilor, nu şi al asociaţilor. În sensul prevederilor menţionate, prin asociaţi se înţelege asociaţii care deţin minimum 5% din capitalul social al societăţii.

Instituţiile publice, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte persoane impozabile stabilite sau nestabilite în România, care nu sunt constituite în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu au obligaţia prezentării cazierului judiciar în vederea înscrierii în ROI.

În cazul în care, în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de oricare dintre asociaţi sau administratori, contribuabilii trebuie să prezinte documente, eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă acţiunea penală este sau nu este în legătură cu operaţiunile intracomunitare menţionate mai sus.

În cazul în care, în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracţiuni, contribuabilii vor prezenta copiile legalizate ale hotărârilor judecătoreşti prin care au fost stabilite respectivele infracţiuni, precum şi documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul direcţiei finanţelor publice coordonatoare a organului fiscal competent, sau, după caz, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul marilor contribuabili, din care să rezulte dacă infracţiunea este sau nu în legătură cu operaţiunile menţionate mai sus.

Atenţie! 

Persoanele fizice care solicită înscrierea în ROI depun certificatul de cazier judiciar propriu.

 

Cand trebuie sa ne inscriem în Registrul Operatorilor Intracomunitari?

Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile au obligaţia înscrierii în ROI, astfel:

 • la data solicitării înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile şi persoanelor juridice neimpozabile, potrivit art. 153 sau 153 indice 1 din CF, dacă intenţionează să efectueze una sau mai multe operaţiuni intracomunitare menţionate mai sus;
 • înainte de efectuarea operaţiunilor intracomunitare, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 şi 153 indice 1 din CF.

Important! 


Contribuabilii care solicită înscrierea în ROI de la data înregistrării în scopuri de TVA trebuie să depună, la organul fiscal competent, cererea de înscriere odată cu „Cererea de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiinţare” sau, după caz, cu declaraţiile de înregistrare fiscală/de menţiuni prin care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153 indice 1 din CF.

Cererea de înregistrare în ROI se depune la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.

În cazul contribuabililor care solicită înscrierea în registru la înregistrarea în scopuri de TVA, soluţionarea cererii se efectuează în termen de 10 zile calendaristice.

În cazul persoanelor impozabile pentru care legea prevede că înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 din CF devine valabilă cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii de înregistrare, înscrierea în ROI operează cu data comunicării deciziei, dar nu înainte de data înregistrării în scopuri de TVA.

Pentru contribuabilii înregistraţi deja în scopuri de TVA şi care solicită înscrierea în ROI, procedura de aprobare/respingere a cererii de înscriere se aplică de îndată de către organul fiscal competent.

De reţinut! 

Persoanele care nu figurează în ROI nu au un cod valabil de TVA pentru operaţiuni intracomunitare, chiar dacă acestea sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 şi 153 indice 1 din CF. Începând cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informaţii în domeniul TVA cu statele membre ale Uniunii Europene, sunt utilizate informaţiile din ROI.

În ROI nu se înscriu:

 • persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA;
  Important!
  Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează achiziţii intracomunitare ce nu depăşesc plafonul de 10.000 euro la cursul din data aderării nu au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din CF şi nici în ROI.
 • persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare o acţiune penală şi/sau au înscrise în cazierul judiciar infracţiuni în legătură cu operaţiuni intracomunitare.

 

Cum se face radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari?

Radierea din ROI se face prin decizie emisă de organul fiscal competent, la cererea persoanelor impozabile sau din oficiu când:

 • sunt declarate inactive conform prevederilor art. 78 indice 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • au intrat în inactivitate temporară, înscrisă în Registrul Comerţului, potrivit legii;
 • asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • nu au depus pe parcursul unui semestru calendaristic nici un decont de taxă prevăzut la art. 156 indice 2;
 • în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni următoare respectivului semestru calendaristic;
 • persoana nu era obligată să solicite înregistrarea sau nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA;
 • persoanele au fost scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în cazul nedepăşirii cifrei de afaceri de 65.000 euro;
 • persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 din CF în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operaţiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 158 indice 2 alin. (1) din CF;
 • persoanele înregistrate în scopuri de TVA solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;
 • persoanele impozabile au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mişcare acţiunea penală în legătură cu operaţiuni intracomunitare.

 

Atentie!

Potrivit prevederilor art. 219 indice 2 din Codul de Procedură Fiscală, efectuarea de operaţiuni intracomunitare de către persoanele care au obligaţia înscrierii în ROI fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.

Sursa: Finante Valcea

Cititori :31015
Costin Pietraru Costin Pietraru (1387 Posts)

Specialist Online - cinesunt


View Comments (9)

9 Comments

 1. Cristi

  august 22, 2012 at 10:44 am

  Sa inteleg faptul ca pentru a putea face o achizitie intracomunitara de bunuri trebuie mai intai sa devin platitor de TVA?

 2. Laurentiu Ianculescu

  Laurentiu Ianculescu

  august 22, 2012 at 11:27 am

  Pentru orice operatiune intracomunitara trebuie sa va inregistrati in ROI. Sunt 2 variante:

  1. Deveniti platitor de TVA si apoi va inregistrati in ROI

  2. Solicitati eliberarea unui certificat de inregistrare in scopuri de TVA pentru operatiunile intra-comunitare.

  • Cristi

   august 22, 2012 at 11:40 am

   Imi cer scuze, dar varianta 2 nu o inteleg. Adica ma pot inscrie in scopuri de TVA doar pentru operatiunile intra-comunitare?

 3. dana

  octombrie 11, 2012 at 12:39 pm

  @cristi – exact. Anaf iti da un cod de TVA special pentru achizitii/ livrari intracomunitare. Si vei avea doua coduri de tva – unul care va aparea in VIES (si il pot verifica partenerii intracomunitari) si cel vechi al tau pe care te desfasori deja ca neplatitor de TVA

 4. Marcel

  noiembrie 13, 2012 at 9:58 am

  Buna ziua,
  Va rog sa ma lamuriti cu aceasta problema intrucat nu reusesc sa inteleg. Am infiintat un SRL si doresc sa fiu neplatitor de TVA. Intentionez sa import marfuri din Austria insa in prima faza vor fi de valoare mai mica (2000-3000E). Trebuie sa ma inscriu in ROI pentru a putea face acest lucru?

  Daca nu trebuie sa ma inscriu in ROI, cumpar produsul din Austria + TVA Austria?

  Multumesc

 5. Andra

  februarie 13, 2013 at 9:08 am

  Buna ziua, referitor la „Persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează achiziţii intracomunitare ce nu depăşesc plafonul de 10.000 euro la cursul din data aderării nu au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA conform art. 153 indice 1 din CF şi nici în ROI” se refera doar la achizitiile de bunuri sau si la servicii? Caz concret: facturile achitate catre Google (emise de ei fara TVA) sunt sub plafon. Trebuie sa ma inregistrez in ROI ca platitor de TVA pentru operatiuni intracomunitare? Mentionez ca este vorba de un PFA neplatitor de TVA. Multumesc

 6. Costin Pietraru

  Costin Pietraru

  februarie 13, 2013 at 9:54 am

 7. Luminita

  octombrie 30, 2013 at 2:23 pm

  Buna ziua,
  As dori sa stiu daca o persoana fizica romana ce are un contract de consultanta cu o persoana juridica (externa) trebuie sa fie inscrisa in ROI pentru a putea incasa onorariul (este peste 10.000 euro dar nu cu mult peste – adica la limita, poate fi Sparta pe doi ani calendaristici.
  Multumesc,
  Luminita

 8. Ciprian Osan

  noiembrie 15, 2013 at 6:44 pm

  Buna ziua,

  Suntem o firma neplatitoare de TVA care a depasit plafonul de 10.000 EUR achizitii intracumunitare si suntem inscrisi in ROI.

  Intrebare: Dorim sa ne inregistram ca platitor de TVA pe toata activitatea. Se poate?
  Cei de la finante spun ca NU.

  Multumesc.

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Cum sa fac?
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Cum sa fac?

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact