Declaratii

Actualizare in masa a declaratiilor fiscale (28.12.2012)

Actualizare in masa a declaratiilor fiscale (28.12.2012)
Costin Pietraru

1950In Monitorul Oficial al României nr. 887/27.12.2012 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 prin care au fost aprobate modelul şi conţinutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, precum şi Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat.

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1950/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 887 din 27 decembrie 2012

a) 100 “Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;

b) 101 “Declarație privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;

c) 104 “Declarație privind distribuirea între asociați a veniturilor  şi cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv;

d) 120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;

e) 130 “Decont privind impozitul la țițeiul din producția internă”, cod 14.13.01.05

 Citeste ordinul OPANAF 1950/2012

 

Depunerea declaraţiilor

Prevederile actului normativ reglementează modelul şi conţinutul formularelor 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs, 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv, 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03, 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”, cod 14.13.01.05.

Formularele menţionate şi Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat se utilizează pentru declararea impozitelor şi taxelor datorate începând cu 1 ianuarie 2013.


Prin excepţie formularele menţionate se utilizează pentru obligaţiile datorate începând cu trimestrul IV 2012 în următoarele situaţii:

  • pentru definitivarea impozitului pe profit anual datorat pentru anul 2012, din activităţile desfăşurate în asociere, de către persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române;
  • pentru declararea redevenţelor rezultate din contractele de concesiune, arendă şi alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă.

 

Organul fiscal competent

Formularele 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, 120 „Decont privind accizele” şi  130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă” se depun la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor fiscale datorate de către contribuabili.

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, formular 104 se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrată fiscal asocierea. În situaţia în care asocierea nu are obligaţia să se înregistreze fiscal, declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrată persoana desemnată pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale pentru fiecare asociat.

Formularele se depun la organul fiscal competent, în format PDF, cu fişier XML ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale.

Important!

Formularul 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor” se depune, întotdeauna, însoţit de formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”.

Atenţie!

În cazul formularului 100, pentru declararea unei obligaţii de plată, pentru aceeaşi perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declaraţiilor fiscale. 

 

Sursa: Finante Valcea

Cititori :5179
Costin Pietraru Costin Pietraru (1387 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact