Cine depune declaratia 094?


d094Pentru a nu se dezminti, ANAF-ul are in fiecare an nevoie de documentatie suplimentara de la contribuabili. Declaratia 094 face parte din declaratiile inutile pe care Fiscul romanesc le pretinde de la contribuabil. De ce spun ca este inutila? Pentru ca informatiile din ea se regasesc, intr-o forma sau alta in celelalte declaratii depuse. Mai mult, desi este inutila, ANAF-ul nu a introdusa ca fiind declaratie ce se poate trimite online. Adica trebuie sa faci un drum pana la administratie ca sa o depui. Sau, daca ai incredere in Posta romana, o poti trimite prin posta.

 

Practic cine depune declaratia 094?

Toti platitorii de TVA care au avut perioada fiscala trimestriala.

 

Cine nu depune declaratia 094?

Neplatitorii de TVA si platitorii de TVA care au deja perioada fiscala lunara.

 

Care este scopul final al declaratiei 094?

Fiscul sa mai aibe inca o certificare ca firmele platitoare de TVA, care nu au avut intracomunitare, au depasit sau nu au depasit cifra de 100.000 de eur, pentru care perioada fiscala se modifica din trimestriala in lunara.

Descarca formularul 094

 

Instructiuni de completare a formularului 094

„Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)”

Formularul „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor.

Formularul „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)” se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute:


  • un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată;
  • un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.

Completarea formularului 094

Secțiunea I. Date de identificare a persoanei impozabile Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care și-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Denumire/Nume, prenume” se înscriu informațiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate).
Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA utilizat pentru completarea și depunerea formularului de decont de taxă pe valoarea adăugată. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.
Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.

În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care și-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Domiciliul fiscal”
se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.

Secțiunea II. Date de identificare a reprezentantului fiscal Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea/numele, prenumele reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabilă stabilită în străinătate și înregistrată în
scopuri de TVA în România.
Caseta „Cod de identificare fiscală” se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal
pentru activitatea proprie. Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Secțiunea III. se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz, recalculată, de către contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Cititori :7655
Laurentiu Ianculescu (956 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97 - Alte Informatii, Master Count Services


Impartaseste cu prietenii

Speram sa va ajute informatiile noastre. Daca observati o greseala sau doriti sa adaugati o continuare va rugam sa scrieti in sectiunea de comentarii.

Leave a Reply


2 − 1 =