Declaratii

Declaratia 010 si declaratia 030 schimbate prin OMFP 35/2014

Declaratia 010 si declaratia 030 schimbate prin OMFP 35/2014
Costin Pietraru

D010Ordinul nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor a fost plublicat Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 16.01.2014 si intra in vigoare de la data publicarii.

Formularele 010 si 030 se va utiliza in principal de societatile comerciale ce au de achitat la bugetul de stat impozitul pe constructii datorat cu 01.01.2014. Declaratia se poate depune fie la Registratura ANAF, fie prin posta. Pana la noi reglementari nu poate fi depusa electronic.

Art. I.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 41.
Categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:

 • a) taxa pe valoarea adăugată;
 • b) impozitul pe profit;
 • c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
 • d) accizele;
 • e) impozitul la ţiţeiul din producţia internă;
 • f) impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;
 • g) contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate;
 • h) contribuţia de asigurări pentru şomaj;
 • i) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 • j) contribuţia de asigurări sociale;
 • k) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;
 • l) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;
 • m) redevenţele miniere;
 • n) redevenţele petroliere;
 • o) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;
 • p) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;
 • q) impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;
 • r) impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;
 • s) impozitul pe construcţii;
 • ş) taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc.”

2. La anexa nr. 1, următoarele formulare se modifică şi se înlocuiesc cu formularele cuprinse în anexa nr. 1:


 • a) formularul „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;
 • b) formularul „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine (030)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3.

3. La anexa nr. 2, instrucţiunile de completare a următoarelor formulare se modifică şi se înlocuiesc cu instrucţiunile de completare prevăzute în anexa nr. 2:

 • a) instrucţiuni de completare a formularului (010) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”;
 • b) instrucţiuni de completare a formularului (030) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine”.

Art. II.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV.

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Cititori :5965
Costin Pietraru Costin Pietraru (1387 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact