Declaratia 010 si declaratia 030 schimbate prin OMFP 35/2014


D010Ordinul nr. 35/2014 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor a fost plublicat Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 16.01.2014 si intra in vigoare de la data publicarii.

Formularele 010 si 030 se va utiliza in principal de societatile comerciale ce au de achitat la bugetul de stat impozitul pe constructii datorat cu 01.01.2014. Declaratia se poate depune fie la Registratura ANAF, fie prin posta. Pana la noi reglementari nu poate fi depusa electronic.

Art. I.

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 41.
Categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal sunt:

 • a) taxa pe valoarea adăugată;
 • b) impozitul pe profit;
 • c) impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
 • d) accizele;
 • e) impozitul la ţiţeiul din producţia internă;
 • f) impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;
 • g) contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate;
 • h) contribuţia de asigurări pentru şomaj;
 • i) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 • j) contribuţia de asigurări sociale;
 • k) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;
 • l) contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;
 • m) redevenţele miniere;
 • n) redevenţele petroliere;
 • o) contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;
 • p) impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;
 • q) impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;
 • r) impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;
 • s) impozitul pe construcţii;
 • ş) taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc.”

2. La anexa nr. 1, următoarele formulare se modifică şi se înlocuiesc cu formularele cuprinse în anexa nr. 1:

 • a) formularul “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1;
 • b) formularul “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine (030)”, cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3.

3. La anexa nr. 2, instrucţiunile de completare a următoarelor formulare se modifică şi se înlocuiesc cu instrucţiunile de completare prevăzute în anexa nr. 2:


 • a) instrucţiuni de completare a formularului (010) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”;
 • b) instrucţiuni de completare a formularului (030) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine”.

Art. II.

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV.

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Cititori :2039
Costin Pietraru (1382 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Impartaseste cu prietenii

Speram sa va ajute informatiile noastre. Daca observati o greseala sau doriti sa adaugati o continuare va rugam sa scrieti in sectiunea de comentarii.

Leave a Reply


9 + 4 =