Declaratia 112


Declaratia 112Declaratia 112 – cum se depune

Impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate se completează si se depune de plătitorii de impozite si contributii cărora le revin, potrivit legislatiei în vigoare, obligatiile de plată cuprinse în Nomenclatorul “Creante fiscale”.


Termenul de depunere a declaratiei:
Lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează impozitul pe venit si contributiile sociale.

Organul fiscal competent:
Organul fiscal în a cărui evidentă contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe si contributii.

Modul de depunere:
Declaratia se depune în format electronic sub forma unui fisier PDF, conform anexei nr. 1 la hotărâre, care are atasat fisierul XML descris în anexa nr. 8 la hotărâre.
1. Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distantă, pe portalul e-România.
Pentru depunerea declaratiei, plătitorul trebuie să detină un certificat calificat, eliberat în conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.
2. Până la data de 1 iulie 2011, declaratia se poate depune si în format electronic, pe suport electronic, însotit de formularul prevăzut în anexa nr. 1 la hotărâre — „Declaratie privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate”, în format hârtie, semnat si stampilat, conform legii.
Declaratia în format electronic, însotită de formularul listat, semnat si stampilat, conform alineatului precedent, se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice ori se comunică prin postă cu confirmare de primire.
Declaratia privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate se completează/validează cu ajutorul programelor de asistentă.

Obligaţia de a depune o declaraţie corectă din punct de vedere legal aparţine numai şi numai contribuabilului. Ministerul Finanţelor Publice pune la dispoziţie programele de asistenţă, dar acestea nu pot conţine validări complete conform legii. Verificarea faptului că este o declaraţie corectă este un proces ulterior depunerii, care se desfăşoară pe serverele centrale . După depunerea prin Internet sau la ghişeu a declaraţiei D112, trebuie să îi verificaţi starea accesând prin Internet adresa : http://www.anaf.ro/StareD112/, accesibila şi folosind echipamentele de la ghişeu. In cazul în care pe pagina de vizualizare a stării declaraţiei se afişează un mesaj cu erorile pe care le conţine documentul depus de dumneavoastră, trebuie ca, în termenul de depunere legal, să corectaţi toate erorile comunicate şi să reluaţi procesul de depunere a declaraţiei D112.

Cititori :3622
Costin Pietraru (1382 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Impartaseste cu prietenii

Speram sa va ajute informatiile noastre. Daca observati o greseala sau doriti sa adaugati o continuare va rugam sa scrieti in sectiunea de comentarii.

Leave a Reply


+ 6 = 7