Declaratii

Declaratii fiscale de depus in decembrie 2013 II

Declaratii fiscale de depus in decembrie 2013 II
Laurentiu Ianculescu

declaratii fiscaleDeclaratii fiscale care trebuie depuse de persoanele fizice in luna decembrie 2013 in functie de activitatea pentru care s-au inregistrat fiscal.

 

Pana la 10 decembrie 2013,  inclusiv:

Obligatia:

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate.

Cine plateste

Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale. Taxa se plateste de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate.

 

Obligatia

Taxa hoteliera.

Cine plateste

Unitatile de cazare.

 

Pana la 16 decembrie 2013,  inclusiv:

Obligatia

Impozitul pe spectacole.

Cine plateste

Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva in Romania.

 

Obligatia

Efectuarea platii cotei de contributii sociale pentru somaj pentru luna precedenta.

Cine plateste

Asiguratii care au incheiat optional un contract de asigurare pentru somaj cu Agentia de ocupare a fortei de munca judeteana / a municipiului Bucuresti.

 

Obligatia

Depunerea Situatia livrarilor de tigarete in luna .. anul .. pentru luna precendenta.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse din grupa tutunului prelucrat.

 

Obligatia

Depunerea on-line a jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie / navigatie pentru luna precedenta.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati pentru productie / depozitare si antrepozitele fiscale in numele carora se emit facturile catre aeronave.

 

Obligatia

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/  livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta.

Cine depune

Operatorii economici care detin certificate de autorizare pentru provizionarea aeronavelor si antrepozitele fiscale care fac alimentarea aeronavelor / distribuitorii autorizati in calitate de utilizatori finali care aprovizioneaza nave.

 

Obligatia

Depunerea on-line a Situatiei centralizatoare privind achizitiile si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice pentru luna precendenta.

Cine depune

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.

 

Obligatia

Depunerea Situatiei privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru luna precedenta.

Cine transmite

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final pentru aprovizionare cu produse energetice si energie electrica utilizate pentru mentinerea capacitatii de productie, pentru productia combinata sau ca aditivi la cocsul utilizat in furnale sau alte agregate industriale.

 

 

Obligatia

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta.

Cine depune

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.

 

Obligatia

Depunerea online a Situatiei centralizatoare cu privire la achizitiile si utilizarile de produse energetice pentru luna precendenta.

Cine depune

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.

 

Obligatia

Transmiterea on-line a Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie si de depozitare pentru luna noiembrie 2013.

Cine transmite

Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare.

 

Obligatia

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta.

Cine depune

Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii.

 

Pana la 20 decembrie 2013, inclusiv:

 

Obligatia

Efectuarea platii cotei de contributie de asigurari sociale de sanatate catre FNUASS pentru trimestrul IV 2013.

Cine plateste

Persoanele care desfasoara activitati independente, asupra venitului estimat Persoane care realizeaza venituri din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor care au calitatea de angajator sau care desfasoara activitati independente, sub nivelul salariului minim brut pe tara. Contributia se stabileste asupra sumei reprezentand o treime din salariul minim brut pe tara, pentru fiecare luna.

 

Obligatia

Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului IV 2013.

Cine plateste

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare.

 

Obligatia

Plata impozitului retinut la sursa in luna noiembrie 2013.

Cine plateste

Platitorii  de urmatoarele venituri:

a) din drepturi de proprietate intelectuala;

b) din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent;

c) din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

d) obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului  IV^1, care nu genereaza o persoana juridica.

– din premii si jocuri de noroc;

– obt. de nerezidenti;

– din alte surse.

 

 

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat.

Cine depune

-Contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit, altul decat cel pe salarii (de exemplu, impozit pe venituri din arenda, dividende distribuite persoanelor fizice, dobanzi, castiguri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, impozit pe veniturile din alte surse). Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

-Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, care nu au angajat persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati si au optat sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

-Orice platitor de accize cu exceptia destinatarului inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile.

-Orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna.

-Asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si persoanele fizice care au calitatea de angajator.

-Contribuabilii platitori de impozit pe profit care aplica sistemul platilor anticipate.

-Contribuabilii platitori de impozit pe profit care aplica sistemul de calcul trimestrial al impozitului pe profit.

-Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din / sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea / cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.

-Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din / sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea / cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.

-Asocierile fara personalitate juridica.

-Persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica /

fizica romana / straina in cursul lunii noiembrie 2013.

-Rezidentul care plateste un venit impozabil conform prevederilor Titlului V din Codul Fiscal catre un nerezident in cursul lunii noiembrie 2013.

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Cine depune

Ppersoanele fizice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente.

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania, pentru luna noiembrie 2013.

Cine depune

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale pentru luna noiembrie 2013.


Cine depune

Platitorii de venit, pentru asiguratii care obtin venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, din drepturi de autor si drepturi conexe sau din desfasurarea activitatii in baza contractelor / conventiilor incheiate potrivit Codului Civil.

 

Obligatia

Efectuarea platii cotei de contributie la pensie catre CNPP pentru luna noiembrie 2013.

Cine plateste

Asiguratii in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale care se regasesc in una dintre situatiile mentionate in L 263/2010.

 

Obligatie de plata

Efectuarea platii cotei de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate catre FNUASS pentru luna noiembrie 2013.

Cine plateste

Asiguratii care au incheiat contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

 

Obligatia

Varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate.

Cine plateste

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, care nu au angajat persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati si au optat sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.

 

Obligatia

Accizele pentru luna noiembrie 2013.

Cine plateste

Orice platitor de accize cu exceptia destinatarului inregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile.

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei privind obligatiile la Fondul de Mediu si plata obligatiilor corespunzatoare.

Cine depune

1. Operatorii economici colectori si / sau valorificatori de deseuri (3% din veniturile realizate din vanzare deseuri si bunuri destinate dezmembrarii)

2. Operatorii economici detinatori de surse stationare a caror utilizare  afecteaza mediul (taxa pe emisiile de poluanti in atmosfera).

3. Operatorii economici care le introduc pe piata nationala substante periculoase pentru mediu (2% din valorificarea acestora)

 

Obligatia

Plata ecotaxei, in valoare de 0,1 lei/bucata, aplicata pungilor si sacoselor pentru cumparaturi fabricate din materiale obtinute din materiale neregenerabile.

Cine plateste

Operatorii economici care introduc pungile si sacosile pe piata nationala.

 

Obligatia

Retinerea, declararea si plata impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

Cine depune

Rezidentul (persoana fizica) care plateste un venit impozabil conform prevederilor Titlului V din Codul Fiscal catre un nerezident in cursul lunii noiembrie 2013.

 

Obligatia

Depunerea Chestionarului pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania.

Cine depune

Persoanele fizice care au sosit in Romania dupa 1 ianuarie 2009 şi care continua sa fie prezente in Romania şi dupa 1 ianuarie 2012.

Persoanele fizice care sosesc in Romania şi au o şedere in statul roman o perioada sau mai multe perioade ce depaşesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat.

 

Obligatia

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator.

Cine plateste

Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine.

 

 

Obligatia

Plata taxei pentru licenta de organizare a jocurilor de noroc, aferenta anului 2014.

Cine plateste

Organizatorii de jocuri de noroc. OUG 77/2009  Art. 14 alin. (2) lit. a, pct. Ii.

 

PFA-urile platitoare de TVA depun si urmatoarele declaratii:

 

Pana pe 6 decembrie 2013, inclusiv

Obligatia

Declaratia 092 de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania in luna noiembrie 2013.

Cine depune

Se depune de catre persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in luna noiembrie 2013 si sunt obligate sa-si modifice perioada fiscala devenind platitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

 

Pana la 10 decembrie 2013,  inclusiv:

Obligatia

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010.

Cine depune

Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.

 

Obligatia

Declaratia de mentiuni 096 privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in conditiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA.

Cine depune

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 cu perioada fiscala luna calendaristica, care solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA Reglementare: art. 152, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; OPANAF nr. 53/2012.

 

Pana la 20 decembrie 2013,  inclusiv:

Obligatia

Depunerea Decontului 300 de TVA.

Cine depune

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz (vezi instructiunile de completare din formular).

 

Atentie! 

Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal pana la 10 noiembrie 2013.

 

Obligatia

Depunerea Decontului special 301 de TVA  pentru luna septembrie 2013.

Cine depune

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal si care au efectuat: achizitii intracomunitare in luna septembrie 2013, achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi pentru care se datoreaza TVA, contribuabilii care au efectuat achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum si pentru contribuabilii neinregistrati si care nu au obligatia inregistrarii, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; OPANAF nr. 30/2011.

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei 307 privind sumele rezultate din ajustarea TVA.

Cine depune

P ersoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) Cod Fiscal. Reglementare: art. 156^3 Cod Fiscal; OPANAF nr. 640/2012.

 

Obligatia

Declaratia 311 privind TVA datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal.

Cine depune

Se depune pana la 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea si plata TVA aferenta: livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii efectuate si/sau achizitiilor de bunuri si/sau de servicii efectuate ulterior anularii codului de inregistrare in scopuri de TVA.

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei recapitulative 390 privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri  pentru luna noiembrie 2013.

Cine depune

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

 

Obligatia

Depunerea Declaratiei informative 394 privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.)

Cine depune

-Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in Romania, cf. art. 126 alin. (1).

-Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in Romania, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

 

Alte declaratii

pana pe 10 decembrie 2013, inclusiv

 

Obligatia

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni 070 pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

Cine depune

Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007.

 

Obligatia

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni 020 pentru persoane fizice romane.

Cine depune

-Persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire (65.000 eur). Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;

-Persoanele fizice, altele decat persoanele fizice romane care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire (65.000 eur). Reglementare: art. 152, alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007.

 

Cititori :2455
Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1055 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Declaratii
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact