Declaratii

Depunere declaratie 205 pentru anul 2011

Depunere declaratie 205 pentru anul 2011
Costin Pietraru

Plătitorii de venituri care în anul 2011 au avut obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă au obligaţia depunerii formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I.

Nerespectarea obligaţiei de depunere a Declaraţiei 205 se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 până la 5.000 lei pentru persoane juridice.

Cine are obligaţia depunerii Declaratiei 205?
Prezentăm mai jos categoriile de contribuabili care au obligaţia depunerii formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”.

  • 1. Plătitorii de venit care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, cu excepţia veniturilor de natură salarială şi asimilate acestora pentru veniturile realizate din: drepturi de proprietate intelectuală; vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; contracte de agent; contracte de comision/mandat comercial; activitatea de expertiză contabilă, tehnică, judiciară şi extrajudiciară; activităţi desfăşurate în baza convenţiilor/contractelor civile încheiate potrivit Codului civil; activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere; câştigurile din operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen, pe bază de contract precum şi orice alte operaţiuni similare; câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; dividende; dobânzi; câştiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăţilor închise şi a părţile sociale; lichidarea persoanei juridice; premii şi jocuri de noroc; pensii; activităţi agricole; alte surse.
  • 2. Intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.
  • 3. Plătitorii de venituri din activităţi agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală , de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi , pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru care nu s-a reţinut impozit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 190/2009.

Atenţie! Contribuabilii prevăzuţi la punctul 2, care pentru anul 2010 au completat şi depus formularul 206 „Declaraţie informativă privind câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise”, cod 14.13.01.13/t.v.1; pentru anul 2011 vor completa şi depune formularul 205.


Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţă elaborat şi pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) care poate fi obţinut de la unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe website-ul, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili, categoria Programe utile/Declaraţii fiscale sau de aici.

Suportul magnetic sau optic va fi însoţit de situaţia centralizatoare, prevăzută la secţiunea II – Date recapitulative – listată pe hârtie, semnată şi ştampilată, potrivit legii.

În situaţia în care după depunerea declaraţiei se constată date eronate sau date care nu au fost cuprinse în declaraţiile iniţiale, se completează şi se depune formularul 205 numai cu poziţiile corectate, sau cele care nu au fost declarate anterior. În cazul când trebuie eliminată o poziţie declarată anterior, în tabelul IV – Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate pe beneficiari de venit – pe tipuri de venit se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit iar în coloanele 4-7 se va înscrie cifra 0.

Sursa: Finante Valcea

Cititori :9820
Costin Pietraru Costin Pietraru (1387 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Declaratii
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact