Fise fiscale in format electronic pentru anul 2011


Angajatorii/Platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor au obligatia depunerii fiselor fiscale in format electronic.


Fisele fiscale se depun de catre angajatori la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala acestia isi au domiciliul fiscal sau sunt luati in evidenta fiscala, dupa caz.

Termenul de depunere a fiselor fiscale este pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul fiscal precedent.

Prelucrarea, validarea, listarea si obtinerea formatului electronic pentru anul 2011 conform cu OMEF nr.2293/ 03.12.2007 si OPANAF nr.233/ 01.02.2011 se va face cu aplicatia de generare a Formularului 210 (fisa fiscala) pentru salariatii unei unitati vers. 1.0.0 (actualizata in 09/03/2011)

Aplicatia oficiala o puteti obtine din siteul ANAF.

Aplicatia incarca si listeaza pentru un angajat o singura fisa fiscala 1 si/sau o singura fisa fiscala 2. Cand un angajat are mai multe “Contracte individuale de munca” privind functia de bazala acelasi angajator in cadrul unui an fiscal, aplicatia impune alegerea unui interval de activitate acoperitor pentru toate contractele pe o singura fisa de tip 1 si anularea marcajelor pentru persoanele aflate in intretinere in lunile din afara contractelor.
Exemplu: din 2 contracte: 02/04/2011-25/07/2011 si 05/09/2011-20/10/2011 se va forma intervalul acoperitor 02/04/2011-20/10/2011.

Rotunjirile pentru “Impozitul lunar calculat si retinut” propus se calculeaza dupa regula:
-prin reducere cand fractiunile in bani sunt mai mici de 50 de bani
-prin majorare cand fractiunile in bani sunt de 50 bani sau mai mari.

 

ORDIN NR.233/ 01.02.2011

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare in temeiul prevederilor art.12 alin.(3) din Hotararea Guvernului nr.109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art.66, art.83, art.84, art.90, art.93, art.94 alin.(7) si art.95 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art.228 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul

ORDIN

Art.1 – Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare, prevazute in anexa nr.1:
a) 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”, cod 14.13.01.13;
b) 201 “Declaratie privind veniturile realizate din strainatate”, cod 14.13.01.13/7;
c) 205 “Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/l;
d) 206 “Declaratie informativa privind castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise”, cod 14.13.01.13/t.v.1;
e) 250 “Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/a;
f) 251 “Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/5a.

Art.2 – (1) Formularele prevazute la art.1, lit.a) – d) se completeaza si se depun conform instructiunilor prevazute in anexele nr.2 – 3.
(2) Formularele prevazute la art.1, lit.c) si lit.d) se depun in format electronic, conform instructiunilor prevazute in anexa nr.4.
Art.3 – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor prevazute la art.1 sunt prevazute in anexa nr.5.
Art.4 – Formularele prevazute la art.1 se utilizeaza pentru definitivarea impozitului anual, aferent veniturilor realizate de persoanele fizice incepand cu 1 ianuarie 2010.
Art.5 – Anexele nr.1 – 5 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art.6 – Fisele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in cadrul sediilor secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, se depun de catre contribuabilul care le-a infiintat, la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia.
Art.7 – Pana la data de 15 septembrie a anului urmator celui pentru care se face impunerea, organul fiscal competent emite deciziile de impunere anuala pe baza datelor din declaratiile privind veniturile realizate si a celorlalte informatii aflate la dispozitia sa.
Art.8 – Directia Generala Proceduri pentru Administrarea Veniturilor, Directia Generala de Reglementare a Colectarii Creantelor Bugetare, Directia Generala de Tehnologia Informatiei, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.9 – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Cititori :8229
Costin Pietraru (1382 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Impartaseste cu prietenii

Speram sa va ajute informatiile noastre. Daca observati o greseala sau doriti sa adaugati o continuare va rugam sa scrieti in sectiunea de comentarii.

One Response to “Fise fiscale in format electronic pentru anul 2011”

  1. TEMUR CHIUNER February 14, 2013

    Buna ziua as dori si eu fisa fiscala pe anul 2011

Leave a Reply


8 − 4 =