Formularele 220 şi 221


Formularul 220 „Declaraţie privind venitul estimat/normă de venit”

Se depune de către persoanele fizice care realizează în mod individual sau într-o formă de asociere venituri în bani şi/sau în natură din activităţi independente (comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală) şi în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior.

 

Formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”

Au obligaţia depunerii formularului 221 persoanele fizice care realizează venituri în bani şi/sau în natură provenind din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solare special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit. Formularul se depune pentru veniturile realizate în anul 2012 anterior datei de 25 mai a.c.


Termenul legal pentru depunerea formularelor 220 şi 221 este 25 mai a.c.

Atenţie! Formularul 220 se depune odată cu formularul 200. 

Contribuabilii pot obtine formularele prin:

  • descărcarea de pe website-urile: Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro/Asistenţă contribuabili/Toate formularele, cu explicaţii/Formularele fiscale ordonate după număr
  • prezentarea la sediul administraţiei fiscale de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale.

După completare, formularele pot fi depuse la administraţia fiscală unde contribuabilii îşi au domiciliul sau transmise prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili.

Nedepunerea până la 25 mai 2012 a formularelor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei.

Cititori :6875
Costin Pietraru (1382 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Impartaseste cu prietenii

Speram sa va ajute informatiile noastre. Daca observati o greseala sau doriti sa adaugati o continuare va rugam sa scrieti in sectiunea de comentarii.

Leave a Reply


7 + 2 =