Declaratii

Inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile romane I

Inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile romane I
Laurentiu Ianculescu

TVAInregistrarea in scopuri de TVA prin optiune

Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România trebuie sau poate sa opteze sa se inregistreze in scopuri de TVA in urmatoarele modalitati:

 1. Prin optiune
 2. La depasirea plafonului de scutire de 220.000 lei
 3. La efectuarea unei achizitii intracomunitare de bunuri ( >34.000 lei) sau prestari/achizitii servicii intracomunitare
 • Prin optiuneCand se poate opta pentru inregistrarea „normala” in scopuri de TVA? 

 1. Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România poate solicita înregistrarea în scopuri de TVA prin optiune la organul fiscal competent in urmatoarele modalitati:
 • Inainte de a realiza activitati economice

 • va realiza o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 220.000 de lei, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;
 • va realiza o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire de 220.000 lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.
 • Dupa realizarea de activitati economice
 • a realizat în cursul unui an calendaristic o cifra de afaceri inferioară plafonului de scutire de 220.000 de lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

 

Entitatea Leader, neplatitoare de TVA a realizat pana la sfarsitul lunii august o cifra de afaceri calculata conform art. 152 din Codul Fiscal in valoare de 140.000 lei. Entitatea realizeaza livrari de bunuri catre tari din afara UE si din UE.

Poate entitatea sa opteze pentru inregistrarea in scopuri de TVA?

In acest caz deoarece societatea efectueaza operatiuni scutite de TVA este mai avantajos sa fie inregistrata in scopuri de TVA pentru a beneficia de rambursarea TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii. Entitatea poate sa opteze sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153, alin. 1, lit. c) din Codul Fiscal chiar daca cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire.

 Ce se include in plafonul de 220.000 lei?

Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru determinarea plafonului este constituită din:

 • valoarea livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere;
 • valoarea operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România;
 • operaţiunilor scutite cu drept de deducere şi a celor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale.
 • In calculul cifrei de afaceri NU se includ urmatoarele operatiuni:
 • livrările de active fixe corporale sau necorporale;
 • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi.
Entitatea Leader, neplatitoare de TVA a realizat pana la sfarsitul lunii septembrie urmatoarele operatiuni:

 • venituri din vanzare de marfuri – 60.000 lei;
 • venituri din prestari servicii intermediere – 40.000 lei;
 • venituri din vanzare autoturism(septembrie) – 160.000 lei;
 • avans facturat – 80.000 lei.

Entitatea Leader doreste sa devina platitoare de TVA cat mai repede posibil.

Ce solutie are entitatea Leader pentru a se inregistra in scopuri de TVA?

In primul rand vom analiza daca entitatea Leader depaseste plafonul cifrei de afaceri pentru care este obligtata sa se inregistreze in scopuri de TVA.

Cifra de afaceri = 60.000 + 40.000 + 80.000 = 180.000 lei, aceasta este inferioara plafonului de 220.000 de lei prin urmare societatea nu este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA.

O solutie privind inregistrarea in scopuri de TVA pentru Leader este sa opteze pentru inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153, alin. 1, lit. c) din Codul Fiscal. Aceasta presupune depunerea unei documentatii specifice si un control la sediu social sau punctul de lucru din partea organului fiscal.

Societatea devine platitoare de TVA de la data semnarii de catre reprezentantul legal sau imputernicit a deciziei privind inregistrarea in scopuri de TVA.

Ce formulare si documente trebuie depuse pentru inregistrarea in scopuri de TVA prin optiune?

OMFP 2795/2011 stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale. Potrivit acestuia, pentru inregistrarea in scopuri de TVA se vor depune urmatoarele documente:


 • cerere de inregistrare in scopuri de TVA – formular 098 (cele care nu au desfasurat activitati economice si nu au depasit 30 de zile de la infiintare);
 • declaraţia de menţiuni – formular 010 ( cele care au desfasurat activitati economice si au depasit 30 de zile de la infiintare);
 • anexa nr. 2 la cererea de înregistrare în scopuri de TVA /declaraţia de menţiuni pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea conform art. 153 alin.(1) lit.a) şi c) din Codul fiscal (aceasta trebuie salavata si pe suport electronic);
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte daca desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora;
 • pentru administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care nu sunt inregistrati fiscal in Romania este necesar o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu au comis infractiuni sau fapte de natura celor prevazute la art. 2 al. (2) din OG 75/2001;
 • copii de pe documentele din care sa rezulta detinerea legala a spatiului cu destinatie de sediu social si daca este cazul sediu secundar( daca contractul este de inchiriere sau comodat este necesar si copie dupa actul de proprietate al imobilului);
 • copii de pe actele actele de identitate ale administratorului si al asociatilor;
 • balanta de verificare pentru societatile care depasesc 30 de zile de la infiintarea la O.N.R.C.;
 • certificatul constatator de la O.N.R.C. (varianta lunga) si rezolutie O.N.R.C.;
 • copie dupa certificatul de inregistrare la O.N.R.C.;
 • imputernicire si copie dupa C.I. a imputernicitului;
 • 1 dosar cu sina.

Care sunt etapele privind inregistrarea in scopuri de TVA?

 • Se va completa anexa nr. 2 pe baza careia se va calcula un punctaj care depinde de anumite criterii:

 • societatea solicitanta sa desfasoare activitati economice in spatiul destinat sediului social, sediilor  secundare ori in afara acestora;
 • asociatii si/sau administratorii societatii solicitante sa nu aiba inscrise in cazierul lor fiscal infractiuni si/sau fapte prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal;
 • sa existe un spatiu destinat sediului social pe baza unui contract de vanzare-cumparare, inchiriere, comodat.

Punctajul minim care trebuie obtinut pentru inregistrarea in scopuri de TVA este de 45 de puncte. Pentru obtinerea unui punctaj cat mai mare consideram necesar sa se tina cont de:

 • dreptul de folosinta sa fie pe o perioada mai mare de 1 an si sa nu fie la sediul unui avocat sau cabinet de avocati;
 • administratorul si/sau asociatii sa fie inregistrati fiscal in Romania (CNP romanesc sau NIF);
 • sa desfasoare activitati economice in spatii care sunt autorizate pentru activitatea realizata;
 • sa fie mentionat in certificatul constatator un cod CAEN pentru care este autorizat sa desfasoara activitate economica;
 • asociaţi şi/sau administratori sa nu aiba înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor.
 1. Organul fiscal va veni  la adresa sediului social sau a punctului de lucru la care se desfasoara activitati economice dupa ce instiinteaza in timp util societatea despre aceasta cercetare ce va avea loc. Rezultatul cercetarii va fi consemnat intr-un proces-verbal. Acest control va fi consemnat in registrul unic de control (RUC) pe care societatea este obligata sa il achizitioneze anterior cercetarii la fata locului.
 2. Organul fiscal in baza documentatiei specifice depuse, a punctajului obtinut pe baza criteriilor si a controlului efectuat stabileste daca societatea se incadreaza in dispozitiile legale din OMFP 2795/2011 si in functie de acest aspect acorda sau nu dreptul de a fi platitoare de TVA.
 3.  In cazul in care cererea de inregistrare in scopuri de TVA este depusa dupa inmatricularea societatii, termenul de emitere a deciziei de inregistrare in scopuri de TVA este de maxim 3 zile lucratoare. In realitate  procedura dureaza in medie intre 2 si 4 saptamani, in functie de volumul de dosare de analizat din cadrul organului fiscal respectiv si daca dosarul este complet.

 

 

articol preluat cu acordul  www.accounting-leader.ro

Mai multe articole gasiti pe http://www.accounting-leader.ro/publicatii.html

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Declaratii
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact