Diverse

Inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile romane III

Inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile romane III
Laurentiu Ianculescu

TVA

Inregistrare in scopuri de TVA prin depasire de plafon

 • La depasirea plafonului de scutire de 220.000 leiCand trebuie sa ma inregistrez in scopuri de TVA?Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România si care nu este inregistrata in scopuri de TVA este obligata sa se inregistreze atunci cand depasaseste plafonul de 220.000 de lei in termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon.In plafonul cifrei de afaceri mentionat mai sus se includ urmatoarele:

 • livrările de bunuri şi a prestărilor de servicii care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere;
 • operaţiunilor scutite cu drept de deducere şi a celor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale;
 • operaţiunile rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România.
 • In calculul cifrei de afaceri NU se includ urmatoarele operatiuni:
 • livrările de active fixe corporale sau necorporale;
 • livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi.Atentie! Plafonul de scutire pentru o persoana impozabila nou-infiintata care incepe sa desfasoare activitati economice in cursul anului este de 220.000 lei, fara ca acest plafon sa se recalculeze proportional cu perioada de la infiintare si pana la sfarsitul anului calendaristic, asa cum se proceda anterior datei de 30 iunie 2012.
Entitatea Leader, neplatitoare de TVA a realizat pana in luna august 2014 urmatoarele operatiuni:

 • venituri din prestari servicii de contabilitate – 120.000 lei;
 • venituri din prestari servicii de audit – 80.000 lei;
 • venituri din servicii de consultanta catre o persoana rezidenta in Italia – 40.000 lei;
 • venituri din vanzarea unui autoturism in valoare de – 10.000 lei, care a fost achizitionat in 2009;
 • avansuri facturate pentru servicii care vor fi prestate in luna octombrie – 5.000 lei;

 

Entitatea Leader trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA?

La determinarea plafonului se vor lua in calcul toate operatiunile care ar fi taxabile daca entitatea nu ar fi fost neplatitoare, operatiunile scutite cu drept de deducere. Avansurile facturate se includ deoarece reprezinta operatiuni taxabile, iar veniturile din vanzarea autoturismului nu intra la calculul plafonului.

 • Cifra de afaceri = 120.000 + 80.000 + 40.000 + 5.000 = 245.000 lei;

Entitatea Leader este obligata ca in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii august sa depune formular 010 – Declaraţie de menţiuni in care sa bifeze randul – 1.7. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal.

In acest caz societatea devine platitoare de TVA incepand cu 1 octombrie. Perioada fiscala depinde de valoare cifrei de afaceri estimata a fi realizata pe cele 3 luni din anul calendarisitic. Societatea odata cu inregistrarea in scopuri de TVA este obligata sa colecteze TVA la operatiunile impozabile si are dreptul sa-si deduca taxa aferenta achizitiilor.

Plafonul de scutire pentru o persoana impozabila nou-infiintata care incepe sa desfasoare activitati economice in cursul anului este de 220.000 lei, fara ca acest plafon sa se recalculeze proportional cu perioada de la infiintare si pana la sfarsitul anului calendaristic, asa cum se proceda anterior datei de 30 iunie 2012.plafonul de scutire pentru o persoana impozabila nou-infiintata care incepe sa desfasoare activitati economice in cursul anului este de 220.000 lei, fara ca acest plafon sa se recalculeze proportional cu perioada de la infiintare si pana la sfarsitul anului calendaristic, asa cum se proceda anterior datei de 30 iunie 2012.plafonul de scutire pentru o persoana impozabila nou-infiintata care incepe sa desfasoare activitati economice in cursul anului este de 220.000 lei, fara ca acest plafon sa se recalculeze proportional cu perioada de la infiintare si pana la sfarsitul anului calendaristic, asa cum se proceda anterior datei de 30 iunie 2012.plafonul de scutire pentru o persoana impozabila nou-infiintata care incepe sa desfasoare activitati economice in cursul anului este de 220.000 lei, fara ca acest plafon sa se recalculeze proportional cu perioada de la infiintare si pana la sfarsitul anului calendaristic, asa cum se proceda anterior datei de 30 iunie 2012.plafonul de scutire pentru o persoana impozabila nou-infiintata care incepe sa desfasoare activitati economice in cursul anului este de 220.000 lei, fara ca acest plafon sa se recalculeze proportional cu perioada de la infiintare si pana la sfarsitul anului calendaristic, asa cum se proceda anterior datei de 30 iunie 2012.

Ce formulare si documente trebuie depuse pentru inregistrarea in scopuri de TVA?

In termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care s-a atins sau s-a depăşit plafonul de 220.000 lei, persoana impozabila (persoana juridica) este obligata sa depuna la organul fiscal de care apartine declaratia 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/ declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică. In acest formular trebuie bifata casuta de la 1.7. –Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal.

In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati independente si profesii libere se va depune „Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (formular 070), iar persoanele fizice romane care realizeaza o activitate economica in sfera taxei pe valoarea adaugata, depun pentru inregistrarea in scopuri de TVA in cazul depasirii plafonului de scutire, „Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane (formular 020).

Atentie! Organul fiscal poate solicita suplimentar si o balanta de verificare de la sfarsitul lunii anterioare din care sa rezulte ca s-a depasit plafonul de scutire. Consideram ca aceasta solicitare in anumite cazuri se poate sa nu fie atat de relevanta in cazul in care societatea a facturat avansuri sau refacturari.

De cand devin platitoare de TVA prin depasire de plafon?

Potrivit punctului 66 din Normele metodologice de aplicare a art. 153 din Codul Fiscal persoana impozabila care depaseste plafonul de 220.000 lei devine platitoare de TVA din prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea.

Incepand cu aceasta data societatea este obligata sa indice pe factura emisa conform prevederilor de la art. 155 din Codul Fiscal o rubrica separata cu valoare TVA, cota de TVA aplicabila si codul de înregistrare în scopuri de TVA sa fie precedat de RO.

Societatea Leader, neplatitoare de TVA a realizat in perioada ianuarie – septembrie 2014 urmatoarele operatiuni:

 • venituri din inchiriere spatiilor – 80.000 lei;
 • venituri din vanzare produse finite – 120.000 lei;
 • venituri din vanzare marfuri in Ungaria – 10.000 lei;
 • refacturare utilitati catre clienti – 15.000;

Entitatea Leader trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA?

Cifra de afaceri = 80.000 + 120.000 + 10.000 + 15.000 = 225.000 lei, prin urmare se depaseste plafonul de 220.000 de lei. Societatea este obligata sa depuna pana pe data de 10 octombrie formularul 010 – Declaraţie de menţiuni in care sa bifeze randul – 1.7. Înregistrare în scopuri de TVA prin atingerea sau depăşirea plafonului de scutire prevăzut la art.152 alin.(1) din Codul fiscal.

Societatea Leader devine platitoare de TVA incepand cu 1 noiembrie, astfel ca incepand cu aceasta data va colecta TVA pentru operatiunile taxabile, iar factura va contine o coloana distincta cu valoarea TVA, cota de TVA conform prevederilor de la art. 155 din Codul Fiscal.

Ce ajustari trebuie efectuate odata cu inregistrarea in scopuri de TVA?

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de taxă, în cazul depăşirii plafonului de scutire de 220.000 lei, au dreptul la ajustarea taxei deductibile aferente:


 • bunurilor aflate în stoc şi serviciilor neutilizate, constatate pe bază de inventariere, în momentul trecerii la regimul normal de taxare;
 • activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, precum şi activelor corporale fixe în curs de execuţie, constatate pe bază de inventariere, aflate în proprietatea sa în momentul trecerii la regimul normal de taxă;
 • achiziţiilor de bunuri şi servicii care urmează a fi obţinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxă a intervenit conform art. 134^2 alin. (2) lit. a) şi b) din Codul fiscal înainte de data trecerii la regimul normal de taxă şi al căror fapt generator de taxă, respectiv livrarea/prestarea, are loc după această dată.

Atentie!

În cazul activelor corporale fixe, altele decât bunurile de capital, se ajustează taxa aferentă valorii rămase neamortizate la momentul trecerii la regimul normal de taxă. În cazul bunurilor de capital se aplică prevederile art. 149 din Codul fiscal.

Ajustările privind taxa deductibila trebuie efectuata în primul decont de taxă depus după înregistrarea în scopuri de taxă conform art. 153 din Codul fiscal a persoanei impozabile sau, după caz, într-un decont ulterior. Trebuie mentionat ca termenul ulterior in care se poate deduce taxa este de 5 ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului care urmează celui în care a luat naştere dreptul de deducere. Ajustarile in favoarea societatii se evidentiaza in jurnalul pentru cumparari si se evidentiaza prin decontul de TVA cod 300 la randul 30  „Regularizari taxa dedusa”.

Pentru a-si exercita dreptul de deducere in decontul de TVA, persoana impozabila trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

 • bunuri si servicii sa fie utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere;
 • achizitia sa aiba la baza o factura intocmita conform art. 155 din Codul Fiscal sau un bon fiscal pe care se mentioneaza codul fiscal (valoarea mai mica de 100 euro);
 • in cazul persoanelor impozabile care opteaza pentru „TVA la incasare” sa existe si dovada achitarii facturii.
Entitatea Leader, neplatitoare de TVA depaseste plafonul de 220.000 de lei in luna mai si devine platitoare de TVA incepand cu 1 iulie 2014, iar perioada fiscala este luna. La 30 iunie in urma procesului de inventariere s-au constatat urmatoarele bunuri si servicii:

 • obiecte de inventar – 2.480 lei ( TVA – 480 lei);
 • un abonament de internet pe lunile iulie-decembrie 2014 in valoare de 4.960 lei (TVA – 960 lei);
 • un autoturism achizitionat in anul 2011 la o valoare de 124.000 de lei, din care amortizat – 72.000 de lei, durata de amortizare de 6 ani (TVA – 24.000 );
 • un utilaj achizitionat in 2010, in valoare de 11.900 de lei, din care amortizarea cumulata este de 7.800 lei, durata de amortizare 6 ani ( TVA – 1.900 lei);
 • un apartament utilizat ca sediu social – 357.000 lei, achizitionat in anul 2006 si care nu a suportat modernizari ulterioare (TVA – 57.000 lei);

Ce ajustari trebuie sa faca entitatea Leader in primul decont de TVA?

Entitatea Leader are dreptul sa-si ajusteze taxa deductibila in favoarea sa in primul decont de TVA aferent lunii iulie care are termen de depunere 25 august 2014.

 • TVA ajustata obiecte de inventar – 480 lei;
4426 = 303 480
TVA deductibila Obiecte de inventar

 

 • TVA ajustata servicii neutilizate – 960 lei;
4426 = 471 960
TVA deductibila Cheltuieli inregistrate in avans

TVA ajustata autoturism – acesta reprezinta un bun de capital deoarece durata de amortizare este mai mare egala cu 5 ani. TVA aferenta autoturismului se ajusteaza pe o perioada de 5 ani, aceasta perioada include anul achizitie si nu include anul in care devine platitoare. TVA ce trebuie ajustat in favoarea societatii – 24.000 x (5-3)/5 ani = 9.600 lei;

4426 = 2133 9.600
TVA deductibila Mijloace de transport

TVA ajustata utilaj – acesta reprezinta un bun de capital deoarece durata de amortizare este mai mare egala cu 5 ani. TVA aferenta utilajului se ajusteaza pe o perioada de 5 ani. TVA ce trebuie ajustata in favoarea societatii – 1.900 x (5-4)/ 5 ani = 380 de lei. Potrivit punctului 54, alin. 16 din Normele metodologice date in aplicare art. 149 din Codul Fiscal nu se efectuează ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital în situaţia în care suma care ar rezulta ca urmare a fiecărei ajustări aferente unui bun de capital este mai mică de 1.000 lei.

 • TVA ajustata apartament – pentru acest imobil nu se aplica prevederile de la art. 149 din Codul Fiscal, ci se aplica art. 161, alin. 10 si anume perioada de ajustare este limitată la 5 ani si nu 20 de ani. Societatea nu va trebuie sa ajusteze TVA dedusa aferenta achizitiei apartamentului.

TOTAL taxa de ajustat = 480 + 960 + 9.600 = 11.040 lei;

Valoarea acestei taxe trebuie trecuta in decontul de TVA la randul 30  „Regularizari taxa dedusa” in primul decont de TVA, dar nu mai mult de 5 ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului care urmează celui în care a luat naştere dreptul de deducere.

articol preluat cu acordul  www.accounting-leader.ro

Mai multe articole gasiti pe http://www.accounting-leader.ro/publicatii.html

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Diverse
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Diverse

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact