Fundatii si asociatii

Organizarea si functionarea asociatiei

Organizarea si functionarea asociatiei
Costin Pietraru

In Organigrama unei asociatii non-profit se regasesc urmatoarele functii de conducere cu un mandat de minimum 4 ani :
1. Presedinte,
2. Presedinte executiv / Prim-Vicepresedinte,
3. 3-5 Vicepresedinti,
4. Secretar general,
5. 3-5 Membrii in Consiliul Director

Pentru inceput, membrii fondatori, vor ocupa aceste functii, fiecaruia revenindu-i o functie dinainte stabilita si asupra carora au cazut in prelabil de acord. Este necesar ca aceasta Organigrama sa fixeze cel putin functiile de presedinte, prim-vicepresedinte, secretar general si cenzor pentru ca ele sa fie abilitate sa reprezinte asociatia in fata instantei de judecata care hotaraste infiintarea respectivei asociatii, tot ea stabilind si cine va detine stampila cu insemnele asociatiei si va avea drept de semnatura in banca find mandatat sa efectueze operatiuni bancare.

Urmatorul pas in organizarea asociatiei este acela al stabilirii organelor de conducere ale acesteia.

Organele de conducere ale unei asociatii sunt:
a) Adunarea Generala;
b) Consiliul director;
c) Cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.

1. Adunarea Generala este formata din totalitatea membrilor asociatiei, insemnind membrii Comitetului Director si membrii ordinari;

1a. Atributiile Adunarii generale:
a) stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei pentru atingerea scopului infiintarii;
b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
c) alege si revoca membrii consiliului director, cenzorul sau membrii comisiei de cenzori;
d) aproba infiintarea de filiale;
e) aproba modificarea actului constitutiv si a statutului;
f) aproba dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
g) isi asuma orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor prezentate mai sus si se supune regulilor privind organizarea si functionarea ei stabilite prin statut.
In cadrul adunarii, acel membru care are un interes personal sau interpus cu al unuia sau mai multi membrii ai familiei sale, nu va participa la deliberare si nici la votul legat de problema in care el are acele interese.

Hotararile luate de adunarea generala in limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului trebuie sa intruneasca majoritatea absoluta daca exista plen, sau majoritatea simpla a voturilor celor prezenti si sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.


Acele Hotarari ale adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justitie de catre oricare dintre membrii asociatiei care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz. Cererea de anulare a respectivei hotariri se solutioneaza in camera de consiliu de catre judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul, hotararea instantei fiind supusa numai recursului.

2. Consiliul director
Are sarcina principala de a pune in executare hotararile adunarii generale.
El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa.

2a. Atributiile Consiliului director:
a) poate hotari schimbarea sediului, daca aceasta atributie este prevazuta expres in statut.
b) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
c) prin reprezentantul desemnat, in speta Presedinte sau Presedinte executiv/Prim-vicepresedinte, incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei,
d) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei,
e) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.
f)prin statut, consiliului director i se stabileste Regulamentul de organizare si functionare a sa, Consiliul director putind sa-si elaboreze si singur un regulament intern de functionare.

3. Cenzorul sau comisia de cenzorilor
Prin Actul constitutiv se poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori, iar daca numarul asociatilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie el putind fi o persoana din afara asociatiei.

Daca asociatia nu este obligata sa numeasca un cenzor, fiecare dintre membrii asociatiei care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.

Pentru asociatiile cu mai mult de 100 de membri inscrisi pana la data intrunirii ultimei adunari generale, verificarea financiara interna se efectueaza de catre o comisie de cenzori, alcatuita dintr-un numar impar de membri.si din care membrii Consiliului director nu pot face parte.

Este obligatoriu ca cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.

Adunarea generala aproba Regulamentul de organizare si functionare a comisiei de cenzori in timp ce Comisia de cenzori isi poate elabora si singura un regulament intern de functionare.

3a. Atributiile cenzorului sau a comisiei de cenzori:
a) verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli, realizeaza bilantul contabil, aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli.
b) intocmeste rapoarte financiar-contabile si le prezinta adunarii generale;
c) poate participa la toate sedintele consiliului director, fara a avea insa drept de vot;
d) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de adunarea generala.

Costin Pietraru Costin Pietraru (1387 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Fundatii si asociatii
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Fundatii si asociatii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact