Legislatie

Legea contabilitatii se va modifica printr-o ordonanta de urgenta

Legea contabilitatii se va modifica printr-o ordonanta de urgenta
Costin Pietraru

declaratii fiscaleLegea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, a suferit ultima modificare în anul 2011 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente. În procesul de reformă a sistemului contabil românesc şi pentru asigurarea conformităţii acestuia cu directivele europene este necesară revizuirea permanentă a legislaţiei contabile naţionale.

În sensul celor de mai sus, se impune modificarea şi completarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

La nivel naţional, începând cu anul 2011, pentru anumiţi operatori economici a fost prevăzută posibilitatea alegerii sistemului simplificat de contabilitate, potrivit art. 5 alin. (11) – (14) din legea contabilităţii. Sistemul simplificat de contabilitate a fost introdus ca opţiune pentru ¨persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro¨.

Prin urmare, în raport cu noile prevederi comunitare din domeniul contabilităţii, sistemul simplificat de contabilitate prevăzut de legislaţia românească nu îşi mai găseşte corespondent în noul cadru contabil comunitar, a cărui intrare în vigoare trebuie asigurată de statele membre până la data de 20 iulie 2015, din următoarele considerente:

  • criteriile de mărime ce trebuie avute în vedere de statele membre la definirea diferitelor categorii de întreprinderi diferă semnificativ de criteriile de mărime care definesc sistemul simplificat de contabilitate prevăzut de legea naţională;
  • Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului definește categoria de microentități, pentru care stabilește un sistem de raportare simplificat. În cazul României, entitățile care intră în aria microentităților reprezintă circa 94% din totalul entităților raportoare;
  • conform estimărilor efectuate pe baza de date aferentă exerciţiului financiar al anului 2013, doar 12.900 de operatori economici (circa 2% din totalul entităților din economia națională) au ales să aplice sistemul simplificat de contabilitate și au întocmit situații financiare anuale compuse din bilanț și cont de profit și pierdere, în format simplificat, cuprinzând un număr redus de elemente prezentate în acestea;
  • în scopuri de raportare financiară, trebuie avute în vedere noile formate prevăzute de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului, care sunt diferite de formatul prevăzut de sistemul simplificat de contabilitate.

Proiect Ordonanta de Urgenta a Guvernului
Nota de fundamentare

Costin Pietraru Costin Pietraru (1387 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Legislatie
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact