Legislatie

Modificari privind procedura de distrugere voluntara a produselor accizabile. Cum evitam plata accizelor aferente acestor produse

Modificari privind procedura de distrugere voluntara a produselor accizabile. Cum evitam plata accizelor aferente acestor produse
Raluca Daniela Ungureanu

Potrivit art. 206^2 C. fisc., intra in categoria produselor accizabile:

  • a) Alcoolul si bauturile alcoolice
  • b) Tutunul prelucrat
  • c) Produsele energetice si electricitatea

 

Astfel de produse devin accizabile la momentul eliberarii lor pentru consum, in acceptiunea art. 206^7 C.fisc., aceasta presupunand: iesirea produselor dintr-un regim suspensiv de accize, detinerea, producerea, importul sau utilizarea unor asemenea produse, in afara unui regim suspensiv de accize. Totodata, intra in sfera aplicabilitatii regimului de accizare si situatia detinerii unor astfel de produse, in scopuri comerciale, de catre un comerciant de produse accizabile, produse eliberate in consum intr-un alt stat membru sau importate in alt stat membru si pentru care accizele nu au fost percepute in Romania.  Pentru lamurirea acestor cazuri, trebuie sa mentionam faptul ca regimul suspensiv de accize reprezinta acel regim regim fiscal aplicat producerii, transformarii, detinerii sau deplasarii de produse accizabile care, insa, nu fac obiectul unei proceduri ori al unui regim vamal suspensiv, accizele fiind suspendate. (art. 206^3 C.fisc.).

 

O situatie delicata, care genereaza, inca, discutii si ale carei reglementari au fost modificate, de curand, prin adoptarea Ordinului nr. 418 din 29 martie 2012 (prin care a fost abrogat, totodata, Ordinul nr. 918/2007, pentru aprobarea conditiilor privind distrugerea in antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum), este aceea a distrugerii produselor accizabile. Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, in functie de motivatia operatiunii, distrugerea produselor accizabile poate fi:

-Voluntara

-Obligatorie, impusa prin reglementari specifice

 

In plus, distrugerea poate fi, potrivit art. 6 din Ordinul mai sus mentionat, totala sau partiala, cu recuperarea materiilor prime ori a materialelor auxiliare, in functie de cauzele care au generat-o.

 

In cazul distrugerii voluntare de produse accizabile, se impune a face distinctia intre efectuarea acestei operatiuni in afara antrepozitului fiscal, respectiv in cadul legal conferit de acesta. Legea defineste antrepozitul fiscal ca fiind acel loc in care produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate, in regim suspensiv de accize, de catre un antrepozitar autorizat, persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoare aceste activitati, in conditiile legale impuse de Codul fiscal. In situatia in care distrugerea se efectueaza in afara acestui cadru legal, precum in cazul oricarei alte categorii de produse, aceasta nu determina consecinte fiscale deosebite, dat fiind ca, operand in afara regimului suspensiv de accize, acestea vor fi achitate, neexistand posibilitatea de recuperare a sumelor achitate in acest scop.

 

Conform art. 206^7, alin. 5 C. fisc., distrugerea totala sau pierderea iremediabila a produselor accizabile aflate sub regim suspensiv de accize, dintr-o cauza ce tine de natura produselor, ca urmare a unui caz fortuit ori de forta majora sau ca o consecinta a autorizarii de catre autoritatea competent, nu este considerata eliberare pentru consum. In plus, Ordinul nr. 418/2012 prevede ca :”Distrugerea de produse accizabile, intr-un antrepozit fiscal, nu se considera eliberare pentru consum atunci cand se datoreaza unor cauze fortuite sau de forta majora ori atunci cand produsele accizabile nu mai indeplinesc conditiile legale de comercializare.”

 

Cazul fortuit este reprezentat, potrivit art. 2, alin. 2 din acelasi ordin, de urmatoarele situatii:

-fenomene ale naturii

-defectiuni tehnice neprevazute

-deteriorarea utilajelor de productie

-utilizarea in cadrul procesului de fabricatie a unor componente (materie prima si/sau materiale auxiliare) cu vicii ascunse sau actiunea neprevazuta ori imprudenta a unei persoane.

 

Pentru ca o atare situatie sa fie considerata un caz fortuit trebuie indeplinite anumite conditii:

 

a) rezultatul pericolelor sa fie consecinta unei interventii straine de vointa antrepozitarului autorizat

 

b) antrepozitarul autorizat sa fi fost in imposibilitatea, fie si relativa, de a prevedea interventia imprejurarii care a determinat producerea rezultatului

 

Forta majora este definita ca fiind rezultatul unui eveniment sau al unei imprejurari externe, imprevizibile si absolut inevitabile. Sunt considerate a se subscrie acestei situatii, urmatoarele cauze de distrugere:


-distrugerea produselor situate in zone pentru care s-a instituit potrivit legii stare de urgenta, antrepozitarii autorizati fiind obligati in aceasta situatie sa respecte si sa aplice prevederile legale speciale si masurile dispuse de autoritatile competente

-distrugerile cauzate de accidente industriale sau nucleare, incendii, fenomene sociale ori economice, conjuncturi externe si in caz de razboi. Fenomenele sociale sau economice, conjuncturile externe si de razboi

-distrugerile cauzate de situatii conflictuale violente, de greve, de explozii, de interventii asupra cailor de comunicatii si de acces, de intreruperi de alimentare cu combustibili sau cu materii prime necesare procesului de productie si/sau fabricatie, de fenomene meteorologice grave si/sau de mare intensitate, de catastrofe naturale (cutremure, seceta, inundatii, furtuni), precum si distrugerile cauzate de orice alte imprejurari externe cu caracter exceptional, straine de vointa antrepozitarului, imprevizibile si imposibil a fi rezolvate.

 

Neindeplinirea conditiilor legale de comercializare a produselor accizabile descrie un concept mai larg, ce cuprinde urmatoarele situatii specifice:

-incalcarea oricarei dispozitii legale privind productia sau comercializarea produsului respectiv continute de legislatia specifica din domeniile protectiei consumatorilor, protectiei sanatatii, protectiei mediului, conformitatii produselor sau din altele similar

-situatia in care produsele nu sunt conforme specificatiilor (tehnice) de produs si/sau conditiilor de calitate: termen de valabilitate, parametri de calitate fizici, chimici sau vizuali si altele asemenea, iar acestea sunt declarate de catre antrepozitarul autorizat ca nefiind conforme eliberarii pentru consum.

 

Procedura de distrugere voluntara a produselor accizabile

Pentru ca distrugerea produselor accizabile sa nu fie considerata eliberare pentru consum deci, pentru a fi evitata impunerea din perspectiva accizelor, o prima conditie o constituie obtinerea aprobarii din partea autoritatii vamale competente. Cererea de aprobare a distrugerii produselor accizabile va fi insotita de documentatia solicitata de lege, care va cuprinde:

un memoriu in care sa justifice cauzele si cantitatile de produse accizabile care fac obiectul distrugerii in antrepozitul fiscal

dovada interventiei cazului fortuit sau cauzei de forta majora ori documentele justificative care confirma cauzele care determina distrugerea produselor accizabile in antrepozitul fiscal: rapoarte de evaluare a produselor sau rapoarte de evaluare a produsului si/sau materiei prime ori materialelor auxiliare, emise de un laborator acreditat, procese-verbale de certificare a calitatii, procese-verbale de constatare a neconformitatii produsului, precum si orice alte documente, dupa caz

Termenul in care aceasta cere trebuie sa fie depusa la autoritatea vamala competenta este stabilit, prin lege, in mod distinct, dupa cum urmeaza:

a)  in termen de cel mult 60 de zile de la data producerii evenimentului, in situatia interventiei unui caz fortuit sau unei cauze de forta majora

b)  in termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii neindeplinirii conditiilor de comercializare

Autoritatea vamala teritoriala va analiza documentatia depusa de antrepozitarul autorizat si va decide asupra incadrarii operatiunii de distrugere ca nefiind eliberare pentru consum, in termen de 15 zile de la data primirii documentatiei, comunicand decizia sa motivata, in termen de 5 zile de la data luarii deciziei.

 

Valabilitatea acestei aprobari este de 45 de zile, calculata de la data comunicarii, termen inauntrul caruia antrepozitarul fiscal va trebui sa procedeze la distrugerea produselor accizabile, in prezenta unui reprezentant al autoritatii vamale competente. Precizam faptul ca, in situatia in care antrepozitul fiscal nu se situeaza in aceeasi localitate cu autoritatea vamala competenta, supravegherea va fi asigurata de catre un reprezentant desemnat de autoritatea teritoriala in raza careia antrepozitul fiscal isi desfasoara activitatea, la cererea autoritatii fiscale la care este inregistrat antrepozitarul autorizat ca platitor de impozite si taxe. Depasirea acestui termen este sancionata de lege prin impozitarea produselor distruse, din perspectiva accizelor, dat fiind ca acestea vor fi considerate ca fiind eliberate pentru consum.

 

Relativ la produsele accizabile marcate (cu timbre sau banderole) ce sunt supuse procedurii de distrugere, legea impune mentionarea seriilor si a numerelor aferente marcajelor, in cuprinsul procesului-verbal intocmit cu ocazia efectuarii operatiunii de distrugere.

 

 

 

Avocat – Raluca Daniela Ungureanu

0745 99 52 45

 

 

 

Raluca Daniela Ungureanu Raluca Daniela Ungureanu (8 Posts)

Avocat cu experienta in drept civil, fiscal, comercial si dreptul muncii.


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Legislatie
Raluca Daniela Ungureanu

Avocat cu experienta in drept civil, fiscal, comercial si dreptul muncii.

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact