Legislatie

Modificari privind procedurile de fuziune si divizare a societatilor comerciale – Legea nr.31/1990

Modificari privind procedurile de fuziune si divizare a societatilor comerciale – Legea nr.31/1990
Raluca Daniela Ungureanu

  

Prin Ordonanta de guvern nr. 2/2012, au fost aduse modificari si completari la Legea nr. 31/1990, relative la procedurile de fuziune si divizare, dupa cum urmeaza:

I)                    Art. 38, va avea un nou aliniat, aliniatul (3), care prevede faptul ca, in situatia in care proiectul de fuziune sau divizare a fost examinat de un expert independent, in conditiile legii, nu este necesara intocmirea unui raport privind evaluarea bunurilor aportate. Totodata, potrivit noului alin 1^1 al art. 215, nici in cazul majorarii capitalului social, in scopul realizarii unei fuziuni sau divizari, nu va fi necesara intocmirea unui raport, daca proiectul de fuziune/divizare a fost, de asemenea, examinat de catre un expert independent.

 

II)                  In ceea ce priveste dreptul asociatilor/actionarilor de a se retrage din societate, in cazul in care nu isi dau acordul cu privire la fuziunea/divizarea societatii, potrivit alin. 2^1, art. 134 din lege, acestia isi pot exercita dreptul de retragere, in termen de 30 de zile, de la data publicarii in Monitorul Oficial, a proiectului de fuziune/dizolvare, cu mentiunea ca aceste dispozitii isi gasesc apicabilitate exclusive in situatiile prevazute de art. 246^1, respective art. 246^2:

  1. In situatia divizarilor in care societatile beneficiare detin impreuna toate actiunile/partile sociale ale societatii divizate si toate celelalte valori mobiliare ce confera drept de vot in adunarea generala a societatii divizate
  2. Atunci cand fuziunea se realizeaza prin absorbtie, iar societatea absorbanta detine cel putin 90 % din numarul de actiuni/parti sociale, insa nu totalitatea acestora sau a altor valori mobiliare care confera titularilor lor dreptul de vot in cadrul adunarilor societatii

 

Ordonanta de guvern nr. 2/2012 adauga in cuprinsul art. 226, alin. 1, pct. a^1, potrivt caruia asociatii societatilor in nume colectiv, in comandita simpla precum si cei ai unei societati cu raspundere limitata au posibilitatea de a se retrage din societate in situatia in care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale a asociatilor, avand ca obiect:

 

–          Schimbarea obiectului principal de activitate

–          Mutarea sediului societatii in strainatate

–          Schimbarea formei societatii

–          Fuziunea sau divizarea societatii

 

Acesti asociati isi vor putea exercita optiunea de a se retrage din societate, in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale, respectiv a proiectului de fuziune/divizare, in Monitorul Oficial.

 

In aceste conditii, drepturile asociatului retras din societate vor fi stabilite, prin acordul asociatilor sau de un expert desemnat de catre acestia, costurile de evaluare a pretului partilor sociale detinute de catre asociatul retras, fiind suportate de catre societate. In situatia in care nu se poate ajunge la un consens, competenta de a stabili aceste drepturi apartine tribunalului.

 

III)                Art. 242 alin. 2^1 aduce un element de noutate, in ceea ce priveste modalitatea de indeplinire a procedurii de publicitate a continutului raportului de fuziune/divizare. Astfel, pe langa modalitatea deja consacrata, prevazuta de lege, aceea ce publicare a acestui raport in Monitorul Oficial, legea in formatul sau modificat si completat prevede posibilitatea de publicare a raportului pe pagine web proprie a societatii comerciale, cu conditia ca afisareasa se efectueze cu o luna de zile inainte de data stabilita pentru adunarea generale extraordinare a asociatilor, in mod neintrerupt, in conditii tehnice si de securitate optime. Totodata, in cazul in care societatea opteaza pentru aceasta modalitate de efectuare a publicitatii raportului de fuziune/divizare, oficiul registrului comertului unde societatea este inmatriculata, are obligatia de a publica, la randul sau, in mod gratuit, pe propria sa pagina web, proiectul in cauza.

 

IV)                In cazul unei fuziuni prin absorbtie, prin care una sau mai multe societati sunt dizolvate fara, insa, a intra in lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societati care detine toate actiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala, aprobarea fuziunii de catre adunarea generala a actionarilor societatilor implicate in fuziune, nu este necesara daca:


–          fiecare dintre societatile implicate in fuziune a indeplinit cerintele de publicitate a proiectului de fuziune prevazute de art. 242 cu cel putin o luna inainte ca fuziunea sa isi  produca efectele;

–          pe o perioada de o luna inaintea datei de Ia care operatiunea produce efecte, toti actionarii societatii absorbante au putut consulta, Ia sediul societatii sau pe pagina web a acesteia, raportul de fuziune precum si situatiile financiare intocmite cu aceasta ocazie;

–          unul sau mai multi actionari/asociati ai societatii absorbante, detinand cel putin 5% din capitalul social subscris, au posibilitatea de a cere convocarea unei adunari generale pentru a se pronunta asupra fuziunii;

 

V)                  Pe de alta parte, in cazul unei divizari in care societatile beneficiare detin impreuna toate actiunile/partile sociale ale societatii divizate si toate celelalte valori mobiliare ce confera drept de vot in adunarea generala a societatii divizate, nu este necesara aprobarea divizarii de catre adunarea generala a societatii divizate daca:

–          au fost indeplinite cerintele de publicitate a proiectului de divizare prevazute de lege, cu cel putin o luna inainte ca divizarea sa produca efecte;

–          pe o perioada de o luna inaintea datei de Ia care operatiunea produce efecte, toti actionarii societatilor implicate in divizare au putut consulta documentele prevazute de lege (proiect de divizare, situatii financiare, rapoarte de gestiune);

–          au fost indeplinite cerintele de informare a actionarilor/asociatilor si a organelor de administrare/conducere a celorlalte societati implicate in operatiune.

 

VI)                Relativ la dreptul asociatilor/asociatilor de a fi informati, in cursul procedurii de fuziune/divizare, reglementarile Legii nr. 31/1990, au fost modificate, dupa cum urmeaza: art. 244, modificat, prevede faptul ca toate documentele (situatii financiare, rapoarte de gestiune, etc.) vor putea fi comunicate, in mod gratuit, la cererea oricaruia dintre asociati/actionari, prin intermediul postei electronice, cu exceptia situatiei prevazuta la alin. 5 al aceluiasi articol si anume, in cazul in care toate aceste documente sunt publicate pe pagina web a societatii comerciale, iar asociatul/actionarul interesat are posibilitatea de a imprima aceste documente, cu conditia ca intreaga documentatie sa fie afisata pe pagina web, cu minimum o luna inainte de data stabilita pentru adunarea generala, in mod continuu.

 

VII)              Daca pana la data ultimelor modificari ale Legii nr. 31/1990, termenul inauntrul caruia asociatii/actionarii ar fi trebuit sa ia, in cadrul adunarii generale,  hotararea cu privire la fuziunea/divizarea societatii, era de de 2 luni, calculat de la data expirarii aceluia de formulare a opozitiilor, in prezent, acest termen a fost prelungit cu o luna, fiind raportat la data publicarii raportului de fuziune/divizare astfel incat, art. 246, alin. 1 a fost modificat in consecinta: “In termen de 3 luni de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, in una dintre modalitatile prevazute la art. 242, adunarea generala a fiecarei societati participante va hotara asupra fuziunii sau divizarii, cu respectarea conditiilor privind convocarea ei”.

 

VIII)            Modificarile enuntate mai sus se vor aplica, in mod corespunzator, si in situatia fuziunilor/divizarilor transfrontaliere: Proiectul comun de fuziune transfrontaliera, semnat de reprezentantii societatilor participante, se va depune la oficiul registrului comertului unde sunt inmatriculate societatile comerciale persoane juridice romane si/sau societatile europene cu sediul in Romania, participante la fuziune, impreuna cu o declaratie privind modalitatea de publicare a proiectului de fuziune. Si in acest caz, asa cum aratam anterior, se va putea opta intre publicarea acestui raport in Monitorul Oficial si afisarea acestuia, cu respectarea conditiilor impuse de lege, pe pagina web proprie a societatii comerciale.

 

 

 

Avocat – Raluca Daniela Ungureanu

0745 99 52 45

 

Raluca Daniela Ungureanu Raluca Daniela Ungureanu (8 Posts)

Avocat cu experienta in drept civil, fiscal, comercial si dreptul muncii.


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Legislatie
Raluca Daniela Ungureanu

Avocat cu experienta in drept civil, fiscal, comercial si dreptul muncii.

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact