Legislatie

Noi modificari in codul fiscal

Noi modificari in codul fiscal
Costin Pietraru

my_calculationsIn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490/2.08.2013, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 prin care au fost aduse o serie de modificări şi completări Codului Fiscal aprobataprin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

În articolul de mai jos, prezentăm principalele modificări reglementate de actul normativ menţionat referitoare la cota redusă de taxă pe valoarea adăugată (TVA), operaţiunile pentru care seaaplică măsurile de simplificare la TVA şi accizarea altor categorii deaproduse, prevederi care se vor aplicaaîncepând cu 1 septembrie 2013.

 

1. Se aplică cota redusă de TVA de 9% la livrarea de bunuri cum sunt:

 • toate sortimentele de pâine, precum şi următoarele specialităţi deapanificaţie: cornuri, chifle, batoane, covrigi,aminibaghete, franzeluţe şi împletituri, care se încadrează în grupa de produse de brutărie la codul CAEN/CPSA 1071;
  • făină albă de grâu, făină semialbă de grâu, făină neagrăade grâu şi făină de secară, care se încadrează la codul CAEN/CPSA 1061;
  • triticum spelta, grâu comun şiameslin, care se încadrează la codul NC 1001 99 00 şi secară, care se încadrează laacodul NC 1002 90 00.

2. Se aplică măsurile de simplificare (taxarea inversă) prevăzute laaart. 160 din Codul Fiscal şi pentru următoarele operaţiuni:

 • livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă.

Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de gaz, de energie electrică şi de energieatermică sau agent frigorific, o reprezintă revânzarea de astfel de produse şi al cărei consum propriu de astfel de produse este neglijabil.

Pentru a aplicaataxarea inversă, furnizorul de energie electrică trebuie să obţină din partea cumpărătorului dovada că acesta este un comerciant persoană impozabilă, respectiv:


 • licenţa de furnizare a energiei electrice, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice, care atestă calitatea de comerciant de energie electrică a cumpărătorului;
 • declaraţia pe propria răspundere din care săarezulte că activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energieaelectricăao reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil.
 • transferul de certificate verzi.

Potrivit art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de producere a energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şiacompletările ulterioare, certificatul verde reprezintă titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi de energie electrică.

Atenţie! Prevederile referitoare la aplicarea taxării inverse pentru livrările de cereale şi plante tehnice, livrarea de energieaelectrică şi transferul de certificate verzi se aplică până la 31 decembrie 2018 inclusiv.

 

3. Vor fi supuse accizelor extinzându-se sfera produselor cu acciză nearmonizată următoarele categorii de bunuri:

 • bijuterii din aur şi/sau platină cu codul NC 7113 19 00, cu excepţia verighetelor. Acciza este de 1 euro/gram pentru bijuteriile cu până la 14 K şi de 2aeuro/gram pentru cele de peste 14K.
 • confecţii de blănuri naturale, cu codurile NC: 4303 10 10 şi 4303 10 90. Acciza este între 50 şi 1.200 euro/bucată, în funcţie de costul de achiziţie sauaproducţie al blănurilor.
 • iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni cuasau fără motor pentru agrement, cu codurile NC: 8903 91, 8903 92 şi 8903 99, cuaexcepţia celor destinate utilizării în sportul de performanţă. Acciza este între 500 euro/metru liniarapentru iahturile şi navele care au lungimea egală sau mai mare de 8 metri şi de 10 euro/CP pentru navele cu motor peste 100CP.
 • autoturisme şi autoturisme de teren, inclusivacele importate sau achiziţionate intracomunitar noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 şi 8703 33, a căror capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3.000 cm cubi. Acciza este de 1 euro/cm cub.
 • arme de vânătoare şi arme de uz personal, alteleadecât cele de uz militar sau de uzasportiv, cu codurile NC: 9302 00 00, 9303, 9304 00 00. Accizaaeste între 50 şi 1.500 euro/bucată, în funcţie de costul de achiziţie al armelor.
 • cartuşe cu glonţ şi alte tipuri de muniţie pentruaarmele de vânătoare şi armele de uz personal, cu codurile NC: 9306 21, 9306 29, 9306 30. Acciza este între 0,1 şi 0,4 euro/bucată.

 

4. Începând cu 1 septembrie 2013, s-a majorataşi acciza la alcoolul etilic de la 750 euro/hl alcoolapur la 1.000 euro/hl alcool pur.

 

Cititori :3129
Costin Pietraru Costin Pietraru (1387 Posts)

Specialist Online - cinesunt


View Comments (1)

1 Comment

 1. Costin Pietraru

  Costin Pietraru

  august 7, 2013 at 1:54 pm

  Ultima versiune a codului fiscal actualizat conform cu Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 30 iulie 2013 o puteti descarca de aici: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Legislatie
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact