Legislatie

Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.712/2005

Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.712/2005
Costin Pietraru

Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgentă – actualizat

 • Instructajul salariatilor în domeniul SU: cerinte specifice si categorii de instructaje: art.6-9;
 • Instructajul introductiv general; instructajul specific locului de muncă: art.10-20.

CAP. 2 – Cerinte specifice si categorii de instructaje

ART. 6

 • (1) Instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgentă se realizează prin instructaje si prin participarea la cursuri, aplicatii, exercitii practice si antrenamente, în functie de tipurile de risc specifice.
 • (2) Periodicitatea aplicatiilor, exercitiilor si a antrenamentelor este stabilită de Instructiunile privind organizarea si desfăsurarea pregătirii în domeniul situatiilor de urgentă, aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

ART. 7
Instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgentă este obligatorie si trebuie să aibă un caracter permanent si sustinut în timpul desfăsurării procesului de productie si la locul de muncă.

ART. 8

 • (1) Conducătorii institutiilor publice, patronii si managerii agentilor economici au obligatia să asigure instruirea întregului personal angajat în muncă, în raport cu nivelul de pregătire al salariatilor si în functie de specificul activitătii desfăsurate de fiecare unitate.
 • (2) Operatorii economici care desfăsoară activităti ce prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase se supun si prevederilor legislatiei specifice.

ART.9
Instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgentă se face la angajare si periodic si se realizează prin următoarele categorii de instructaje:

 • a) instructajul introductiv general;
 • b) instructajul specific locului de muncă;
 • c) instructajul periodic;
 • d) instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune;
 • e) instructajul special pentru lucrări periculoase;
 • f) instructajul la recalificarea profesională;
 • g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei.

SECTIUNEA 1 – Instructajul introductiv general

ART. 10
Instructajul introductiv general vizează dobândirea de cunostinte cu privire la:

 • a) sistemul de acte normative care reglementează managementul situatiilor de urgentă si actele normative specifice profilului operatorului economic sau institutiei;
 • b) managementul situatiilor de urgentă la nivelul operatorului economic sau al institutiei;
 • c) mijloacele tehnice existente si planificarea resurselor pentru realizarea măsurilor de protectie civilă si de apărare împotriva incendiilor;
 • e) modul de actiune în cazul producerii unei situatii de urgentă ca urmare a manifestării unui tip de risc existent;
 • f) actiunile ce trebuie întreprinse pentru limitarea si înlăturarea urmărilor situatiilor de urgentă.

ART. 11
La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane:


 • a) nou-angajatii în muncă, indiferent de durata sau de forma contractului de muncă;
 • b) salariatii transferati de la o unitate la alta sau detasati în unitatea respectivă;
 • c) lucrătorii sezonieri, temporari sau zilieri;
 • d) studentii si elevii din scoli si licee aflati în practică de specialitate.

ART. 12
Instructajul introductiv general se desfăsoară cu grupe compuse din cel mult 20 de persoane.

ART. 13
Durata instructajului introductiv general se stabileste prin reglementări interne, în functie de specificul activitătii desfăsurate, complexitatea procesului tehnologic, nivelul de risc rezultat din clasificarea unitătilor din punct de vedere al protectiei civile, precum si de nivelul de pregătire al participantilor, dar nu poate fi mai mică de 8 ore.
ART. 14
Pentru fiecare categorie de personal participant se stabileste un nivel minim de cunostinte necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe bază de teste asupra cunostintelor acumulate.

ART. 15
Persoanele care nu si-au însusit nivelul minim de cunostinte stabilit pentru instructajul introductiv general nu vor fi admise la locurile de muncă.

SECTIUNEA a 2-a – Instructajul specific locului de muncă

ART.16
Instructajul specific locului de muncă se execută individual, după instructajul introductiv general, de către seful locului de muncă respectiv.

ART. 17
La efectuarea instructajului specific locului de muncă se urmăreste să se asigure participantilor
cunostinte referitoare la:

 • a) caracteristicile fizico-chimice ale substantelor, materialelor si produselor utilizate la locul de muncă;
 • b) conditiile care determină ori favorizează producerea accidentelor si avariilor tehnologice si cauzele potentiale de incendiu si/sau explozie specifice locului de muncă;
 • c) descrierea, functionarea, monitorizarea si modul de interventie la instalatiile si sistemele de sigurantă ale masinilor si utilajelor de la locurile de muncă, inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice;
 • d) descrierea, functionarea, amplasarea si modul de actionare a instalatiilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de protectie împotriva incendiilor;e) conceptia de interventie în cazul producerii unei situatii de urgentă si continutul documentelor operative de răspuns;
 • f) sarcini specifice pentru prevenirea situatiilor de urgentă si realizarea măsurilor de protectie civilă.

ART. 18
Durata instructajului specific locului de muncă este stabilită în functie de complexitatea activitătii desfăsurate (constructii, instalatii si utilaje tehnologice) si nu poate fi mai mică de 8 ore.

ART. 19
Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de muncă sunt urmate în mod obligatoriu de demonstratii practice.

ART. 20
Admiterea definitivă la lucru a persoanelor instruite se face numai după verificarea acestora pe bază de teste cu privire la nivelul de însusire a cunostintelor necesare.

Cititori :10939
Costin Pietraru Costin Pietraru (1387 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact