Legislatie

Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 14/2014

Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 14/2014
Costin Pietraru

Descurca-te singurArticol unic. – Articolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 4 aprilie 2014, se modifică și va avea  următorul cuprins :

„ Art. II –

(1) Autoritatea Rutieră Română se desemnează ca Administrator al schemei de ajutor de stat prevăzute la alin.(5), iar în această calitate emite decizii de aprobare a cererilor de restituire de accize și răspunde de realitatea, corectitudinea si legalitea datelor înscrise în acestea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

(2) Cheltuielile pentru finanțarea schemei de ajutor de stat instituită de prezenta ordonanță de urgență se consideră angajamente legale și respectiv angajamente bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecărui an, cu întreaga sumă a creditelor de angajament și respectiv a creditelor bugetare aprobate anual în bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale cu această destinație.

(3) Deciziile de aprobare a cererilor de restituire prevazute la alin. (1) reprezintă documente justificative aferente fazei de lichidare a cheltuielilor și se avizează pentru “bun de plată” de către conducătorul Autorității Rutiere Române sau de altă persoană căreia acesta îi deleagă atribuțiile de ordonator de credite, în condițiile legii.


(4) Pe baza deciziilor de restituire aprobate, prevăzute la alin.(3),  ministrul finanțelor publice, sau altă persoană căreia acesta îi deleagă atribuțiile de ordonator principal de credite, aprobă ordonanțarea de plată care stă la baza efectuării plaților din bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale. Deciziile de restituire aprobate,  prevăzute la alin.(3), care depășesc creditele bugetare aprobate anual în bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale pentru finanțarea schemei de ajutor de stat instituită de prezenta ordonanță de urgență, inclusiv cele pentru care nu se poate efectua plata ca urmare a completării unor informații eronate,  se restituie Autorității Rutiere Române.

(5) Documentele și procedura privind rezervarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare, lichidarea, ordonanțarea și plata aferente schemei de ajutor de stat instituite de prezenta ordonanță de urgență se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(6) Măsurile instituite potrivit prevederilor art.I se aplică cu respectarea procedurilor specifice în domeniul ajutorului de stat, pentru motorina achiziționată după data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/2014 și până la data de 31 martie 2019 cu încadrarea în creditele de angajament și bugetare aprobate prin legea bugetului de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale la o poziție distinctă, prin crearea unui nou program in cadrul Anexei nr.3/65/27.

(7) Pentru anul 2014, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să suplimenteze creditele de angajament si creditele  bugetare ale programului nou creat cu suma de 40 milioane lei , la poziția distinctă,  prin diminuarea prevederilor  Programului ”Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții ” cod. 721 din Anexa nr. 3/65/27 din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni Generale.”

Sursa: Proiect OUG
Nota de fundamentare

Cititori :2937
Costin Pietraru Costin Pietraru (1387 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Legislatie
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact