Radierea din oficiu din registrul operatorilor intracomunitari


Ordinul ANAF nr. 1180/2012 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 587 din 17 august si modifica Ordinul nr.2101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.


ANAF extinde si situatiile  in care un contribuabil poate fi radiat din Registrul Operatorilor Intracomunitari. Mai exact, pe langa situatiile deja existente, organul fiscal competent poate radia, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari si persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de Fisc.

 • 1. Organul fiscal competent radiază, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari:
  • a) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente potrivit prevederilor art.153 alin.(9) sau art.1531 alin.(11) din Codul fiscal, după caz;
  • b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153, care în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operațiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art.1582 alin. (1) din Codul fiscal;
  • c) persoanele înregistrate conform art.153 sau 1531 din Codul fiscal, care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;
  • d) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s‐a pus în mişcare acțiunea penală în legătură cu oricare dintre operațiunile prevăzute la art.1582 alin. (1) din Codul fiscal.
 • 2. Pentru radierea din oficiu, compartimentul de specialitate întocmeşte „Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”, în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr.5 la prezentul ordin. Decizia se aprobă de conducătorul organului fiscal. Un exemplar se comunică contribuabilului, potrivit prevederilor art.44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.
 • 3. Împotriva deciziei de radiere, contribuabilul poate formula contestație la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispozițiile art.207 alin.(1) şi art.209 alin.(2) din Codul de procedură fiscală.
 • 4. De la data radierii din Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilul nu mai are un cod valabil de TVA pentru operațiunile intracomunitare prevăzute la art.1582 alin.(1) din Codul fiscal.

ANAF precizeaza in noul act normativ si procedura care se va aplica pentru radierea din ROI a contribuabililor carora le-a fost anulat din oficiu codul de TVA.

Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari, a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal, care în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operațiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art.1582 alin.(1) din Codul fiscal

 • 1. La începutul fiecărui an calendaristic, compartimentul de specialitate verifică, pentru toți contribuabilii înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, dacă în anul anterior aceştia au efectuat operațiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art.1582 alin.(1) din Codul fiscal.
 • 2. Verificarea se efectuează, pe baza informațiilor cuprinse în formularul 390 VIES „Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare” şi în formularul 300 „Decont de TVA”, depuse de contribuabilii înscrişi în Registrul operatorilor intracomunitari, pentru anul expirat.
 • 3. Compartimentul de specialitate selectează toate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.153 din Codul fiscal care sunt înregistrate în Registrul operatorilor intracomunitari şi care, în anul de referință, nu au declarat operațiuni intracomunitare de natura celor prevazute la art.1582 alin.(1) din Codul fiscal.
 • 4. Pentru fiecare contribuabil înscris în lista de la pct.3, compartimentul de specialitate întocmeşte „Decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”.
 • 5. Radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează cu data comunicării „Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari”, potrivit art.45 din Codul de procedură fiscală.

Citeste tot ordinul OPANAF 1180

Cititori :5094
Costin Pietraru (1382 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Impartaseste cu prietenii

Speram sa va ajute informatiile noastre. Daca observati o greseala sau doriti sa adaugati o continuare va rugam sa scrieti in sectiunea de comentarii.

Leave a Reply


9 + 8 =