Legislatie

Romania va avea o noua structura care sa mentina stabilitatea sistemului financiar

Romania va avea o noua structura care sa mentina stabilitatea sistemului financiar
Costin Pietraru

bani buni 2Romania va infiinta o structura pentru coordonarea mentinerii stabilitatii sistemului financiar. Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM) va fi constituit din reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei (BNR) ai Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) si ai Guvernului si va avea rolul de a asigura coordonarea supravegherii macroprudentiale la nivel national, potrivit unui proiect de lege publicat joi de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

În prezent, la nivel naţional, politica macroprudenţială, respectiv responsabilitatea menţinerii stabilităţii sistemului financiar în ansamblu nu este reglementată, în mod explicit, în legislaţia internă. Supravegherea sistemului financiar naţional este una din atribuţiile Băncii Naţionale a României, pentru sectorul instituţiilor de credit şi al instituţiilor financiare nebancare, precum şi o atribuţie a Autorităţii de Supraveghere Financiară, pentru sectorul pieţei de capital, al asigurărilor şi al pensiilor private. Legislaţia ce guvernează activitatea celor două autorităţi de supraveghere naţionale cuprinde prevederi referitoare la obligaţia menţinerii stabilităţii financiare la nivelul fiecărui sector supravegheat, competenţa exclusivă în domeniul menţinerii stabilităţii sistemului financiar în ansamblu nefiind conferită unei autorităţi.

De asemenea, în contextul în care de la data de 1 ianuarie 2014 sunt aplicabile la nivelul statelor membre dispoziţiile Regulamentului (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, precum şi dispoziţiile Directivei nr. 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE, a căror transpunere s-a realizat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi prin reglementările secundare emise de Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar a căror aplicare nu poate fi complet asigurată în absenţa desemnării şi asigurării funcţionării la nivel naţional a unei autorităţi macroprudenţiale în sensul Recomandării CERS/2011/3 precum şi având în vedere dispoziţiile Secţiunii I şi II din Capitolul 4, Titlul VII din Directiva 2013/36/UE şi, respectiv, art.458 din Regulamentul (UE) nr.575/2013, devine imperios necesară adoptarea măsurilor legislative în scopul creării acestei autorităţi.

Costin Pietraru Costin Pietraru (1387 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Legislatie
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact