PFA

Contributii sociale datorate de PFA, intrepinderi individuale, intreprinderi familiale, profesii libere

Contributii sociale datorate de PFA, intrepinderi individuale, intreprinderi familiale, profesii libere
Costin Pietraru

Contributia de asigurari sociale (CAS)

Baza lunara de calcul si cota datorata

Venitul DECLARAT (venitul pentru care doresc persoanele sa se asigure ), care nu poate fi mai mic de 35% din câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ( 741 lei) si nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câstig (10585 lei).
Cota de contribuie datorata – 31,3%

Cum se declara?

Declararea veniturilor care reprezint baza lunar de calcul a contribuiilor sociale se realizeaza prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii. În baza acestei declaratii organul fiscal emite decizia de impunere în care stabilete contribuia sociala anual datorata si termenele de plata.

Cum se plateste?

Trimestrial, în 4 rate egale, pâna la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Cine NU trebuie sa plateasca?

Contribuabilii al cror venit net anual, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din câtigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ( 35% x 2117 = 741 lei).
Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obtinerii de venituri salariale sau indemnizatii somaj.
Persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii.


Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS)

Baza lunara de calcul si cota datorata

Venitul net anual REALIZAT exclusiv cheltuielile reprezentând contributii sociale (diferena dintre totalul veniturilor încasate i cheltuielile efectuate în scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contributii sociale), sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la cele 12 luni ale anului, si nu poate fi mai mica decât un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.
Cota de contributie datorata – 5,5%

Modalitate de declarare si de plata

Plata contributiilor de asigurare sociale de sanatate se efectueaza anticipat, în cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual.
Astfel, în baza declaratiei de venit estimat (Formular 220)/declaratiei de venit realizat (Formular 200)) organul fiscal emite decizie de impunere pentru plati anticipate în care stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate datorata anticipat si termenele de plata.
Plata se efectueaza trimestrial, în 4 rate egale, pâna la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Dupa încheierea anului fiscal, în baza declaratiei privind venitul realizat depusa de contribuabili (Formular 200), organul fiscal stabileste obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate prin decizia de impunere anuala regularizând sumele datorate cu titlu de plati anticipate.
Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate în plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
La determinarea venitului anual baza de calcul al contribuiei de asigurari sociale de sanatate NU se iau în considerare pierderile fiscale anuale.

În cazul celor care nu depun declaratie privind venitul realizat (de ex. persoanele impuse la norma de venit), contributiile de asigurari sociale platite trimestrial reprezinta plata finala în contul contributiei anuale datorate.

Categoriile mentionate datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din activitati independente indiferent de ce alte venituri mai realizeaza (salarii, pensii, cedarea folosintei bunurilor, etc).

Sursa: DGFP Brasov

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in PFA

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact