GHIDUL ANAF privind declararea şi plata contribuţiilor sociale de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi alte venituri


Persoanele fizice care, potrivit prevederilor, Codului fiscal au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii şi la cel de asigurări sociale de sănătate, după caz, sunt:
a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;
b) membrii întreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice;
d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;
f) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, respectiv:

 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 • venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor de agent;
 • venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară si extrajudiciară;
 • venitul obtinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică.
 • venituri din asocierile fără personalitate juridică dintre persoanele fizice rezidente şi persoane juridice române;

g) persoanele care realizează venituri din activităţile agricole, respectiv venituri din :


 • cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;
 • cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;
 • exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea;

h) persoanele care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare.
NU datorează contribuţia de asigurări sociale:

 • pentru categoriile mai sus prezentate (lit.a-h), nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de către persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii sau de către cele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii;
 • persoanele care realizează venituri din activităţile agricole respectiv din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor sau din exploatarea pepinierelor viticole/pomicole şi altele asemenea;
 • persoana fizică pentru venitul obtinut dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică;
 • persoanele care obţin venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare;
 • persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

NU se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, dacă persoanele fizice respective realizează şi venituri din:

 • salarii/asimilate salariilor;
 • indemnizaţii de şomaj;
 • pensii mai mici de 740 lei;
 • cele menţionate la lit. a) – d), g) şi h), mai sus prezentate;
 • activități desfășurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent;
 • activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară și extrajudiciară;
 • asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică;
 • asocierile fără personalitate juridică, respectiv asocierile dintre persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se datorează şi de către persoanele care realizează doar venituri din:

 • cedarea folosinţei bunurilor;
 • investiţii;
 • premii şi câştiguri din jocuri de noroc;
 • operaţiunea de fiducie;
 • alte surse.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care obţin veniturile menţionate anterior se stabileşte de către organul fiscal competent prin decizia de impunere anuală, pe baza informaţiilor din:

 • declaraţia privind venitul realizat, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, şi operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen;
 • declaraţia de impunere trimestrială, pentru veniturile din tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise;
 • declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit;
 • evidenţa fiscală, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, în cazul în care venitul net se stabileşte prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează în anul următor celui de realizare a venitului, se comunică de organul fiscal prin decizia de impunere anuală, şi se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la:

 • birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice;
 • telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la numărul: 031.40.39.160;
 • accesând pagina de Internet, www.anaf.ro

Descarca ghidul complet de pe siteul ANAF

Cititori :3787
Costin Pietraru (1382 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Impartaseste cu prietenii

Speram sa va ajute informatiile noastre. Daca observati o greseala sau doriti sa adaugati o continuare va rugam sa scrieti in sectiunea de comentarii.

Leave a Reply


1 + 2 =