Legislatie

Impozitarea veniturilor obtinute de persoane fizice in baza contractelor civile incepand cu anul 2016

Impozitarea veniturilor obtinute de persoane fizice in baza contractelor civile incepand cu anul 2016
Specialist Contabilul.ro

contracte civileControversate au fost si pana in prezent veniturile obtinute de persoanele fizice in baza contractelor civile incheiate conform Codului civil, insa din 2016 acestea vor deveni o „himera” deoarece nu mai apar reglementate distinct in noul cod fiscal.

Noul Cod fiscal care va intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2016, asa cum a fost aprobat prin Legea 227/2015 cu modificarile si completarile aduse de OUG 50/2015, va aduce schimbari in ceea ce priveste situatia contractelor civile, mai precis a modului de impozitare a acestor, deoarece acestea nu mai sunt reglementate distinct in categoria veniturilor din activitati independente, asa cum se regasesc in prezent la art.52 din Codului fiscal aprobat prin Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Pana la aceasta data nu au fost publicate normele metodologice de aplicare a noului cod fiscal.

Conform noului Cod fiscal, art.67 , veniturile din activitati independente cuprind:

ART. 67 – Definirea veniturilor din activitati independente

(1) Veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii, veniturile din profesii liberale si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.”

Prin urmare, raman in categoria veniturilor din activitati independente doar veniturile obtinute de:

  • Persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, infiintate ca atare la Registrul Comertului,

  • Profesii liberale,

  • Persoane care valorifica dreptul de autor.

In lipsa unei reglementari clare aplicabile pentru veniturile obtinute in urma inchierii unor contracte de prestari servicii conform Codului Civil realizate de persoane fizice, singurul loc unde putem incadra aceste venituri ar fi la art.114 alin.2 lit g – Venituri din alte surse, care prevede ca, in cadrul acestora se includ, insa nu se limiteaza la:

veniturile din activitati, altele decat cele de productie, comert, prestari de servicii, profesii liberale si din drepturi de proprietate intelectuala, precum si activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II – Venituri din activitati independente si cap. VII – Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura”.

In categoria contractelor civile sunt incluse contractele de agent, contractele de comision, mandatele comerciale si de consignatie, calificate drept contracte civile dupa data de 1 octombrie 2011 (conform prevederilor noului Codului civil), precum si contractele/conventiile civile.

Veniturile din alte surse fiind singurul loc unde putem incadra veniturile obtinute in acest mod de catre persoanele fizice, vom analiza ce impozite si contributii se datoreaza in acest caz:

Descoperiti informatii actualizate cu privire la impozitarea PFA-urilor in 2016 intr-o analiza detaliata intocmita recent, in Fiscalitatea.ro

In ceea ce priveste impozitul pe venit, conform art.115 alin.1 din noul cod fiscal, acesta va fi in cota de 16%, care se va calcula prin retinere la sursa la momentul efectuarii platii veniturilor catre persoanele fizice. Asadar, impozitul de 16% se va aplica la venitul brut.

Art. 115. – (1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul acordarii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut pentru veniturile prevazute la art. 114 alin. (2) lit. a)-k), precum si in normele metodologice elaborate in aplicarea art. 114.

Impozitul de 16% retinut la sursa reprezinta impozitul final. Acesta se plateste pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

In ceea ce priveste plata contributiilor de asigurari sociale de sanatate, veniturile din alte surse, intra in categoria veniturilor pentru care se datoreaza contributie de asigurari de sanatate, conform art. 155 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal ce va intra in vigoare in 2016, astfel ca, contribuabilul va plati CASS de 5,5%.

In ceea ce priveste baza de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din alte surse, aceasta reprezinta „totalul veniturilor brute realizate in cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului”, se arata in noul Cod fiscal.


Contributia la plata asigurari de sanatate nu va trebui platita de persoanele fizice ce realizeaza venituri din contracte civile in anul 2016, cu conditia ca acestea sa fi fost in acelasi timp salariate sau sa fi realizat venituri din activitati independente.

ART. 177 – Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din alte surse

(1) Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din alte surse, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate reprezinta totalul veniturilor brute prevazute la art. 114, 116 si art. 117, realizate in cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

(2) Pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunara de calcul prevazuta la alin. (1) nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut prevazut la art. 139 alin. (3), in vigoare in anul pentru care se stabileste contributia.

(3) In anul 2016, persoanele care realizeaza venituri din alte surse nu datoreaza contributie de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri, daca realizeaza venituri de natura celor mentionate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l), cu exceptia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala.”

Conform prevederilor legale, pentru anul 2016, in cazul persoanelor fizice care realizeaza venitur din alte surse, contributia de asigurari sociale de sanatate se stabileste de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuala, pe baza informatiilor din declaratia privind venitul realizat sau din declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum si pe baza informatiilor din evidenta fiscala, dupa caz.

In ceea ce priveste contributia la pensii, persoanele care obtin venituri din contracte civile (din alte surse) nu datoreaza contributia la pensii, conform noului Cod Fiscal. Redam mai jos prevederile art.137 si observam ca astfel de venituri nu se reagsesc in categoria veniturilor supuse contributiilor de asigurari sociale.

ART. 137 – Categorii de venituri supuse contributiilor de asigurari sociale

(1) Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii, prevazuti la art. 136, datoreaza, dupa caz, contributii de asigurari sociale pentru urmatoarele categorii de venituri:

a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;

b) venituri din activitati independente, definite conform art. 67;

c) indemnizatii de somaj;

d) indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.”

Informatii suplimentare privind conventiile civile si impozitarea PFA-urilor si a veniturilor din activitati independente in 2016 gasiti aici.

Autor: Irina Coma

Consultant fiscal si lector in cadrul Seminarului National de Fiscalitate si Contabilitate organizat de Rentrop & Straton

Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Legislatie

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact