Search results for 'bilant de lichidare':

Declaratii fiscale 2014

Declaratii fiscale 2014 Aici puteti gasi: ce declaratii se depun online? ultimele versiuni pentru declaratiile fiscale 2014 calendarul orientativ cu termenele limita de depunere pentru declaratiile fiscale in anul 2014 linkuri utile pentru declaratiile fiscale Pentru a fi sigur ca nu vei uita data de depunere a declaratiilor fiscale aboneaza-te la alertele noastre pe email (>>>> in partea dreapta a ecranului). Abonatii vor primi un email de atentionare cu 2 zile inaintea datei limita de depunere a urmatoare declaratii. Declaratie data de depunere Formular vechi versiune ultima actualizare PDF / Soft A Formular 094 27.01  Formular Descarca Formular...

Read More

Ce sanctiuni riscati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a bilantului?

crazy_babyNerespectarea reglementărilor emise de MFP cu privire la întocmirea şi semnarea raportărilor contabile se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei. Nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice referitoare la depunerea în termenul legal a raportărilor contabile se sancţionează în funcţie de perioada de întârziere astfel: cu amendă de la 300 la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, şi cu amendă de la 1.500 la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere...

Read More

Cine nu depune bilant la 30.06.2012?

paperPentru a evita eventualele neintelegeri privind obligativitatea raportarilor semestriale la 30.06.2012, precizam care sunt entitatile care NU vor depune bilantul (conform OMF 879/2012): firmele care in anul 2011 au inregistrat o cifra de afaceri inferioara  sumei de 35.000 de eur; persoanele juridice care de la infiintare si pana la 30.06.2012 nu au desfasurat activitate economica; persoanele juridice care in semestrul I din 2012 au fost in inactivitate temporara; firmele infiintate in cursul anului 2012; firmele care se afla in curs de...

Read More

16 august 2012, termen pentru depunerea Raportărilor contabile la 30 iunie 2012

s1027_20120716Cine depune raportărilor contabile semestriale? Sunt obligaţi să depună Raportări contabile la 30 iunie 2012: operatorii economici care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro; subunităţile înregistrate în România, care aparţin...

Read More

A patra versiune a PDF-ul S1027 pentru generarea bilantului la 30 iunie 2012

s1027_20120716Dupa cum ne-au obisnuit programatorii care lucreaza pentru ANAF, suntem la a-4-a versiune a PDF-ului versiunea v1.0.0 (!?) PDF-ul inteligent a suferit modificari succesive din ziua emiterii lui in 3 iulie, apoi in 6 iulie, in 9 iulie si ultima versiune in 16 iulie.  S1027 - Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 879/25 iunie 2012 se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului...

Read More

Cine nu depune raportare contabila la 30 iunie 2012

contabil 1  Finantele vin si specifica intr-o nota care sunt contribuabilii care nu sunt obligati sa depuna bilant la 30 iunie 2012.   1. Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii si pana la 30.06.2012; 2. Persoanele juridice care in tot semestrul I al anului 2012 s-au aflat in inactivitate temporara; 3. Persoanele juridice infiintate in cursul anului 2012; 4. Persoanele juridice aflate in curs de lichidare.     sursa:...

Read More

S1027, PDF-ul inteligent pentru generarea bilantului la 30.06.2012

S1027In data de 3 iulie a fost publicat pe site-ul ANAF formularul PDF si softul pentru generarea bilantului la 30.06.2012 care se poate transmit semnat electronic prin portalul e-guvernare.ro S1027 - Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 879/25 iunie 2012 se aplică persoanelor care intra sub incidenta Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi...

Read More

Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale

color2Din punct de vedere juridic, dizolvarea societatilor comerciale este reglementata de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Operatiunile de lichidare a societatilor comerciale sunt reglementate de art. 246-264 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. La dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale cu capital de stat se vor avea in vedere si precizarile elaborate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Incetarea existentei societatilor comerciale ca...

Read More

Noua versiune a PDF-ului inteligent pentru bilantul 2011 – ver 1.0.7

bilantS1002-S1003-S1005 ver 1.0.7 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2011 si situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011 întocmite de către entitătile al căror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la art. 3 si art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 52/16.01.2012 privind principalele aspecte legate de întocmirea si depunerea situaţiilor financiare anuale si a raportărilor anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Potrivit art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, consiliul de administraţie, respectiv...

Read More

Formularele PDF pentru generare bilantului la 31 decembrie 2011 au fost modificate din nou

s1001Formularele inteligente PDF pentru generare bilantului la 31 decembrie 2011 au fost modificate din nou! Tabel codificari  tipuri de situatii financiare si raportari anuale.         S1001 - v.4.0.0  Raportare privind indicatorii economico-financiari conform OMFP nr.2443/2011 soft_A - PDF Soft_J* Prevederi legalede completare a formularului S1001 Listele operatorilor care depun formularul Ghid de depunere a raportarii S1001 Schema XSD: S1001.XSD Structura S1001 sursa: ANAF S1002-S1003-S1005 - v1.0.6 Situatii financiare anuale la 31 decembrie 2011 si situatii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011 întocmite de...

Read More

Intocmire si depunere bilant pentru anul 2011

logic_homeworkFormatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie se obţine gratuit prin folosirea programului de asistenţă elaborat pentru raportările anuale de către MFP. Acesta poate fi descărcat de pe websiteul ANAF, de la adresawww.anaf.ro, Secţiunea Declaraţii electronice, categoria Descărcare declaraţii. Entităţile vor depune la unităţile fiscale raportările anuale la 31 decembrie, în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Formatul electronic al raportărilor anuale la 31 decembrie, generat prin programele de asistenţă, constă într-un...

Read More

Noi versiuni pentru softul de generare al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2011

1088031_stop_signANAF a modificat versiunile de soft pentru generarea raportare privind indicatorii economico-financiari prezentate cu cateva zile in urma aici. S1001 - Raportare privind indicatorii economico-financiari conform OMFP nr.2443/2011, modificată prin OMFP nr.2668/17.10.2011 (care abrogă OMFP nr.2152/2011) Versiunea 3.0.0 publicată în data de 31 ianuarie 2012 valabilă incepand cu luna de raportare ianuarie 2012 Prevederi legale de completare a formularului S1001 Listele operatorilor care depun formularul Ghid de depunere a raportării S1001 Schema XSD:S1001.XSD Structura S1001 S1002-S1003-S1005 - Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2011 si situaţii...

Read More

Page 2 of 41234