Articole cu tagul ‘bilant la 30 iunie 2012’

16 august 2012, termen pentru depunerea Raportărilor contabile la 30 iunie 2012

s1027_20120716Cine depune raportărilor contabile semestriale? Sunt obligaţi să depună Raportări contabile la 30 iunie 2012: operatorii economici care aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri peste echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro; subunităţile înregistrate în România, care aparţin...

Read More

Cine semneaza raportarile contabile la 30 iunie 2012

contabila  Sunt aceleasi persoane care au dreptul sa semneze si bilanturile anuale   1. Directorul Economic; 2. Contabilul Sef; 3. Alta persoana imputernicita conform Legii 82/1991. Finante Publice Arges specifica intr-o nota publicata pe site-ul lor ca prin persoana imputernicita se intelege “orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata. 4. Persoane fizice sau juridice, membre ale Corpului Expertilo Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.   Raportarile la 30 iunie 2012 trebuie semnate si de Administratorul societatii, la rubrica corespunzatoare...

Read More

Cine nu depune raportare contabila la 30 iunie 2012

contabil 1  Finantele vin si specifica intr-o nota care sunt contribuabilii care nu sunt obligati sa depuna bilant la 30 iunie 2012.   1. Persoanele juridice care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii si pana la 30.06.2012; 2. Persoanele juridice care in tot semestrul I al anului 2012 s-au aflat in inactivitate temporara; 3. Persoanele juridice infiintate in cursul anului 2012; 4. Persoanele juridice aflate in curs de lichidare.     sursa:...

Read More