Articole cu tagul ‘declaratia 099’

Cum se poate recupera calitatea de platitor de TVA

099 Potrivit modificarilor aduse Codului Fiscal, conform carora organul fiscal poate retrage calitatea de platitor de TVA unui agent economic, daca acesta nu a depus vre-un decont de TVA in perioada unui semestru calendaristic. Adica de la data retragerii calitatii de platitor de TVA a unei persoane, aceasta nu mai are dreptul sa faca facturi cu TVA, respectiv, nici sa deduca TVA-ul aferent achizitiilor. Pentru a reactiva calitatea de platitor de TVA solicitantul trebuie sa depuna la organul fiscal declaratia 099 completata, si sa indeplineasca urmatoarele conditii: -daca s-a suspendat calitatea de platitor de TVA ca urmare a nedepunerii declaratiilor de TVA pe parcurul a unui...

Read More

Formularul 099 si modul sau de completare

D099Formularul (099) „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art.153 alin.(91) lit.b)–d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare” se completează şi se depune de către persoanele impozabile cărora li s‐a anulat înregistrarea în scopuri de TVA în conformitate cu dispozițiile art.153 alin.(9) lit.c)‐e) şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art.153 alin.(91) lit.b)–d) din Codul fiscal. Cererea se depune de către reprezentantul legal al persoanei impozabile pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA sau altă persoană...

Read More

Cum ne reinregistram in scopuri de TVA dupa ce codul de TVA ne-a fost anulat?

D099De astazi se aplica Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1436/2012 pentru aprobarea procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art.153 alin. (91) lit. b) - d) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat in Monitorul Oficial nr. 688 din 5 octombrie 2012. Incepand cu 1 ianuarie 2012, organele fiscale au dreptul sa anuleze din oficiu inregistrarea in scopuri TVA a unei persoane impozabile. ANAF poate anula codul de TVA al unei persoane impozabile daca aceasta: a)...

Read More