Contractul de comodat incheiat de persoane fizice cu persoanele juridice


contabili x

 

Contractul de comodat este contractul in care una dintre parti transmite in folosinta temporari si cu titlu gratuit unei alte parti,  un bun,  cu condita ca aceasta din urma sa-l inapoieze. Contractul se semneaza intre parti, si reprezinta acordul acestora, dar se poate face si la notar.

De obicei obligatia comodantului (proprietarului) este sa puna la dispozitie cu titlu gratuit respectivul bun, si obligatia comodatarului (primitorului) este sa il utilizeze, sa-l intretina si sa-l inapoieze la termenul stabilit.

Avantajul comodatorului, care in cazul nostru sunt societatile comerciale, este ca isi pot deduce cheltuielile cu intretinerea si reparatia repectivului bun comodat, si in acelasi timp sa obtina venituri de pe urma acestuia. Persoanele care dau in comodat un bun, sunt in cele mai multe cazuri sau asociatii, parteneri sau in unele cazuri si angajatii respectivei societati.

In multe cazuri este foarte costisitor sa cedezi un bun unei societati comerciale, chiar daca compania ar putea deduce amortizarea acestuia, in acelasi timp taxele locale si asigurarea respectivului bun este de cateva ori mai mare decat aceleasi taxe platite de o persoana fizica.

In unele cazuri asociatii pun la dispozitia companiei unele utilaje, mijloace de transport sau imobile, cu care si in care isi poate desfasura activitatea compania. In cazul acesta s-ar putea deduce cheltuielile cu reparatiile, intretinerea si asigurarea respectivelor bunuri.

 

Atentie!

Nu se poate incheia contract de comodat intre 2 societati comerciale, ci doar intre o persoana fizica si una juridica. Intre firme este acceptat doar un contract cu valoare – scopul infiintarii unei societati comerciale este, conform Legii 31, obtinerea de profit.

 

Bunurile trebuie sa fie nefungibile si neconsumtibile. In mod exceptional, bunurile consumtibile, potrivit naturii lor, pot fi considerate, prin vointa partilor, nefungibile. Bunurile pot fi mobile sau imobile (in masura in care imprumutul nu este interzis prin norme speciale sau permis numai in anumite conditii). Pot face obiectul contractului de comodat si bunurile publice, daca acestea se justifica printr-un interes public.


 

Nestipularea obligatiei de restituire a lucrului imprumutat nu are nici o relevanta, deoarece conform Codului Civil obligatia de restituire este consecinta fireasca a contractului de imprumut care trebuie subinteleasa chiar daca nu a fost prevazuta in mod expres. Este obligatorie remiterea materiala a bunului care poate fi dovedita cu orice mijloc de proba.

 

Momentul incheierii contractului de imprumut il constituie predarea efectiva a bunului, si nu momentul incheierii contractului in forma scrisa. Incheierea contractului numai in forma scrisa, neurmata de predarea bunului, nu produce efecte juridice.

 

Rostul pretuirii lucrului imprumutat este nu numai stabilirea obligatitei de restituire, ci si fixarea echivalentului despagubirii prin acordul partilor (acest echivalent nu poate fi modificat de instanta decat daca partile au stipulat altfel).

 

Obligatia comodatarului este de restitui lucrul imprumutat in natura sa, inclusiv fructele. Compenasatia opereaza numai cand obiectul datoriilor eset constituit din lucruri fungibile. Daca comodatarul a suportat unele cheltuieli pentru conservarea bunurilor, el va putea beneficia de un drept de retentie, pana la restituirea cheltuielilor.

 

Daca bunul este imprumutat mai multor persoane, raspunderea va fi solidara.

 

Ionut Bratanov, 0726.676.235

Contabil independent

 

bratanov_ion@yahoo.com

 

Cititori :5564
Ionut Bratanov (103 Posts)

Contabil Independent


Impartaseste cu prietenii

Speram sa va ajute informatiile noastre. Daca observati o greseala sau doriti sa adaugati o continuare va rugam sa scrieti in sectiunea de comentarii.

One Response to “Contractul de comodat incheiat de persoane fizice cu persoanele juridice”

  1. Se poate incheia un contract de comodat auto intre o firma si o persoana FIZICA, in sensul ca persoana fizica sa foloseasca autoturismul cu titlu gratuit? Daca nu, ce modalitati legale (contract promovare a imaginii firmei?) ar fi valabile? Multumesc.

Leave a Reply


6 + 2 =