Utile

Documente necesare pentru inregistrare fiscala (II)

Documente necesare pentru inregistrare fiscala (II)
Maria Mihaela Benki

 

Documente fiscale necesare pentru:

 

Schimbarea domiciliului fiscal

 

● 2 declaratii “050”

● Copie CUI modificat ( cu noua adresa)

● Dovada existentei spatiului destinat domiciliului fiscal (contract  de inchiriere, comodat sau extras CF pentru cazul in care spatiul este preluat cu titlu gratuit sau inchiriat de la persoane fizice)

● Dupa  obtinerea deciziei  de  modificare  a  domiciliului fiscal,  contribuabilul se prezinta  la  DGFP  –  serviciul  Registru  Contribuabili pentru  ridicarea  noului certificat de inregistrarea in scopuri de TVA, cu noul domiciliu fiscal

 

 

Inregistrare persoane impozabile in scopuri de TVA

 

Persoane juridice

 

a) Platitori de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal – de la infiintare

 

● 2 formulare “098 – Cerere de inregistrare in scopuri de TVA”

● Anexa 2 la cererea de inregistrare in scopuri de TVA/ 2 formulare “Declaratie de mentiuni”

● Copia cererii de inmatriculare in Registrul Comertului (pentru societatile care nu au obtinut certificatul de inmatriculare de la ORC)

● Declaratie  pe  propria  raspundere  din  care  sa  rezulte  daca  desfasoara  sau  nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora

● Pentru  administratorii/asociatii  care  nu  sunt  inregistrati  fiscal  in  Romania,  o declaratie pe proprie raspundere (notariala) din care sa rezulte ca nu au comis infractiuni/fapte de natura celor prevazute la art. 2 alin.(2) din OG 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

● Dovada existentei spatiului destinat sediului social si sediilor secundare

● Copie  act  constitutiv  sau  copie  incheiere  ORC  pentru  societatile  care  s-au inregistrat deja

● Copie C.I./B.I. ale administratorilor si  asociatilor

● Dosar sina

 

 

b) Platitori de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal – prin optiune  dupa inceperea activitatii

● 2 formulare “010 – Declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica

● Anexa 2 la cererea de inregistrare in scopuri de TVA/ 2 formulare “Declaratie de mentiuni”

● Declaratie  pe  propria  raspundere  din  care  sa  rezulte  daca  desfasoara  sau  nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora

● Pentru  administratorii/asociatii  care  nu  sunt  inregistrati  fiscal  in  Romania,  o declaratie pe proprie raspundere (notariala) din care sa rezulte ca nu au comis infractiuni/fapte de natura celor prevazute la art. 2 alin.(2) din OG 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal

● Calculul perioadei fiscale conform art. 156 din Codul fiscal

● Dovada existentei spatiului destinat sediului social si sediilor secundare

● Balante de verificare pentru anii 2009, 2010 si la ultima luna (sau dupa caz, in functie de data infiintarii)

● Copie C.I./B.I. ale administratorilor si  asociatilor

● Dosar sina

 

c) Platitori de TVA – prin depasire de plafon

 

● 2 declaratii “010”

● Balanta de verificare pe ultimii 2 ani (la data de 31 decembrie)


● Balanta la data depasirii plafonului/ jurnalul de vanzari pentru persoane fizice

● Calculul perioadei fiscale conform art. 156^1 din Codul Fiscal

 

 

Persoane fizice

a) PFA – inregistrate la Registrul Comertului (optiune de la infiintare)

 

● copie CUI

● 2 Declaratii “070”

 

b) PFA  (dupa inceperea activitatii)

 

● 2 Declaratii “070”

● Jurnal de vanzari (copie)

● Memoriu justificativ

● copie CUI/ CIF in original (dupa caz)

 

c) Persoane fizice care realizeaza venituri cu caracter de continuitate (vanzari de  terenuri, imobile)

 

● 2 declaratii “020”

● Copie C.I./B.I.

● Extras CF si/sau autorizatie de constructie, dupa caz (copie)

 

 

Scoaterea din evidenta a platitorilor de TVA ( in perioada 1-10 ale lunii)

 

● 2 declaratii “096”

● Originalul CIF-ului

 

 

 Eliberarea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare de bunuri sau servicii (art. 153^1)

 

● 2 declaratii “091”

● Balanta de verificare pe ultimii 2 ani (la data de 31 decembrie) pentru persoane juridice

SAU

● Jurnale  de  vanzari  pentru  persoane  fizice  care  desfasoara  activitati  in  mod independent

● Memoriu justificativ privind activitatea pentru care solicita inregistrarea

 

Inregistarea in Registrul operatorilor intracomunitari

● 2 declaratii “095”

● Cazier judiciar solicitat pentru inscrierea in registrul operatorilor intracomunitari (doar pentru contribuabilii infiintati in baza Legii 31/1990)  – la SRL-uri pentru asociati si administratori si la SA-uri doar pentru administrator

● Certificat constatator la de Registrul Comertului

 

 

Cititori :16002
Maria Mihaela Benki Maria Mihaela Benki (112 Posts)

Economist


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Utile

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact