Utile

Impactul celor mai recente modificari fiscale si contabile asupra activitatii companiilor

Impactul celor mai recente modificari fiscale si contabile asupra activitatii companiilor
Laurentiu Ianculescu

MODIFICARI FISCALEMiercuri, 18 februarie 2015, la Marshal Garden Hotel, Calea Dorobantilor nr. 50 B, etaj V, intre rele 12:30 – 20:00, se va desfasura o Conferinta de Fiscalitate – Contabilitate intitulata Impactul celor mai recente modificari fiscale si contabile asupra activitatii companiilor.

Organizata de catre Madia Makers in parteneriat cu KPMG, PKF Finconta,

Noerr Finance & Tax si societatea de avocatura Dobrinescu Dobrev SCA, Conferinta ii va avea ca lectori pe:

 Dl. Daniel Pana, Senior Tax Manager, KPMG

Av. Luisiana Dobrinescu, Partener DOBRINESCU DOBREV SCA

D-na Elena IANCU, sef serviciu in cadrul Directiei de Reglementari Contabile din Ministerul Finantelor    Publice

PROGRAM

12:00 – 12:30 Inregistrarea participantilor, Cafea de intampinare

12:30 – 16:30 Sesiunea I (14:00 – 14:30 – Pauza de cafea)

Noutati in domeniul fiscalitatii aplicabile in anul 2015; Prezentari si dezbateri. Probleme, abuzuri, pe care le implica legislatia fiscala si solutii, inclusiv de natura juridica

Tematica si lectorii primei sesiuni:

 • ”Pretul de transfer. Aplicatii practice” – Cristina Saulescu, Tax Manager, PKF Finconta – Intrebari si raspunsuri. Dezbateri libere
 • “Impozitul pe profit / impozitul pe venit” – Lector: Dl Florin Gherghel, Head of Tax Department, Noerr Finance & Tax – Intrebari si raspunsuri. Dezbateri libere
 • “Procedura fiscala. Aspecte practice in legatura cu inspectiile fiscale” – Lector: Dl. Daniel Pana, Senior Tax Manager, KPMG – Intrebari si raspunsuri. Dezbateri libere
 • ”Modificari legislative si evolutii jurisprudentiale in materia TVA” – Lector: D-na Av. Luisiana Dobrinescu, Partener DOBRINESCU DOBREV SCA – Intrebari si raspunsuri. Dezbateri libere

16:30 – 17:00 – Bufet

17:00 – 20:00 Sesiunea II  

Inchiderea anului financiar 2014. Legea contabilitatii a fost modificata si completata. Noile reglementari contabile sunt aplicabile de la 1 ianuarie 2015. In timpul conferintei, vor fi prezentate si detaliate noile prevederi, prin exemple practice si studii de caz.

Lector: D-na Elena IANCU, sef serviciu in cadrul Directiei de Reglementari Contabile din Ministerul Finantelor       Publice

Tematica:

 Informatii practice ce trebuie prezentate in situatiile financiare anuale si raportarile contabile intocmite pentru 31 decembrie 2014 potrivit:

 • Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate;
 • Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2861/2009Informatii practice cu privire la noile reglementari contabile care transpun prevederile Directivei 2013/34/UE, aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2015 :

Guvernul a aprobat, la sfarsitul anului trecut, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, o Ordonanta de Urgenta (OUG) care modifica Legea contabilitatii in scopul reducerii sarcinilor administrative ale firmelor. Prin actul normativ si prin alte doua ordine de ministru al finantelor publice, sunt transpuse in legislatia nationala prevederile noii Directive europene contabile.

Incepand cu 1 ianuarie 2015, Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare isi vor inceta aplicabilitatea, devenind obligatorii prevederile OMFP nr. 1802/2014.


Cateva aspecte vizate de noul act normativ, care vor fi detaliate si explicate in timpul celei de a doua sesiuni a conferintei si care vizeaza reglementarile contabile aplicabile de la 1 ianuarie 2015:

 • precizarea datei intrarii in vigoare a noilor prevederi contabile pentru entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic;
 • tratamentul costurilor ulterioare aferente imobilizarilor corporale;
 • tratamentul avansurilor acordate pentru imobilizari corporale;
 • tratamentul avansurilor acordate pentru imobilizari necorporale;
 • dispozitii tranzitorii
 • tratamentul erorilor contabile;
 • tratamentul programelor de fidelizare;
 • categorii de provizioane, tratamentul contabil al acestora;
 • tratamentul contabil al imobilizarilor necorporale
 • tratamentul contabil al reevaluarii imobilizarilor corporale
 • tratamentul contabil imobilizarilor corporale
 • tratamentul contabil al stocurilor
 • contabilitatea tertilor
 • tratamentul contabil aferent operatiunilor privind incasarile si platile in valuta
 • tratamentul contabil al veniturilor
 • tratamentul contabil al cheltuielilor
 • scutiri aplicabile microintreprinderilor
 • simplificarile aduse sistemului de raportare
 • formatul si continutul situatiilor financiare anuale.

Operatorii economici din Romania care se incadreaza in categoria microintreprinderilor, potrivit normelor europene, vor beneficia de sistemul european de raportare financiara simplificat specific microintreprinderilor. Introducerea in legislatia nationala a unui regim distinct pentru microintreprinderi este optionala pentru statele membre UE. Romania opteaza pentru introducerea acestui regim in scopul de a simplifica si a reduce cheltuielile administrative pentru microintreprinderi. In aceasta categorie intra societatile definite de Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului, adica cele care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii: – total active 350.000 euro; – cifra de afaceri neta 700.000 euro; – numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar 10. Potrivit estimarilor MFP, 94% din operatorii economici raportori (peste 608.000) vor beneficia de avantajele scutirilor si simplificarilor introduse la nivel comunitar. Principalele elemente de simplificare sunt cele referitoare la intocmirea unui bilant prescurtat si a unui cont prescurtat de profit si pierdere. Ambele componente ale situatiilor financiare anuale vor cuprinde informatii minime care trebuie prezentate conform Directivei. Noile prevederi privind sistemul european de raportare financiara simplificat inlocuiesc sistemul simplificat de contabilitate introdus optional incepand cu anul 2011. Spre comparatie, de sistemul simplificat de contabilitate au beneficiat aproximativ 12.900 de operatori economici (circa 2% din totalul entitatilor din economia nationala), potrivit informatiilor din baza de date aferenta exercitiului financiar al anului 2013.

OUG mai vizeaza urmatoarele aspecte care urmaresc, de asemenea, diminuarea sarcinilor administrative pentru contribuabili:

1. Reducerea obligatiilor de auditare: conform OUG, atunci cand o societate are obligatia sa intocmeasca si situatii financiare anuale consolidate, pe langa cele individuale, raportul de audit sa poata fi intocmit sub forma unui singur raport pentru ambele categorii de situatii financiare. Modificarea are rolul de a simplifica raportarea financiara si de a reduce costurile administrative; sunt excluse din categoria entitatilor obligate sa-si auditeze situatiile financiare anuale persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare al unei societati-mama cu sediul in Romania, care are obligatia sa aplice Standardele Internationale de Raportare Financiara, in conditiile in care se introduce si posibilitatea ca societatea-mama sa intocmeasca un singur raport de audit; sunt exceptate de la obligatia de auditare organizatiile fara scop patrimonial care primesc finantari din fonduri

publice, luand in considerare faptul ca situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice fara scop patrimonial de utilitate publica, potrivit legii, sunt supuse auditului financiar.

 1. Se reglementeaza posibilitatea intocmirii unui raport unic al administratorilor, atunci cand o societate are obligatia sa intocmeasca si situatii financiare anuale consolidate, pe langa cele individuale.
 2. Se introduce posibilitatea optarii pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si de catre entitatile nou-infiintate, care au dreptul potrivit legii sa faca aceasta optiune. Aceasta prevedere ofera coerenta in conducerea contabilitatii si in modalitatea de raportare financiara pentru entitatile care au dreptul sa opteze pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.
 3.  Se prevede, in mod explicit, ca pentru un exercitiu financiar poate fi depus doar un singur rand de situatii financiare si sunt aduse clarificari in ceea ce priveste corectarea erorilor constatate dupa depunerea situatiilor financiare anuale, in sensul ca acestea se corecteaza la data constatarii lor, potrivit reglementarilor contabile emise de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii.
 1. Noi standarde IFRS incluse in reglementarile contabile nationale.

Incepand cu 1 ianuarie 2015, Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare isi vor inceta aplicabilitatea (devenind aplicabile reglementarile contabile emise in baza noii directive 34/ 2013).

Operatorii economici ale caror valori mobiliare nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata aplica la aceasta data Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009.

Prin aceste reglementari au fost transpuse prevederile cuprinse in Directiva a patra a CEE 78/660/CEE si Directiva a saptea a CEE 83/349/CEE din 1983 privind conturile consolidate, aplicabile operatorilor economici. Cele doua directive contabile au fost abrogate prin Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi.

Prin Directiva contabila 2013/34/UE mentionata, pentru societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata sunt introduse cerinte suplimentare referitoare la informatiile care trebuie raportate, aceste entitati fiind considerate de interes public.

Aceste noi Reglementari transpun cerintele directivei 2013/34/UE, inclusiv cele referitoare la conditiile de raportare a informatiilor referitoare la platile catre guverne atat cu ocazia intocmirii situatiilor financiare anuale individuale, cat si in cazul in care o societate intocmeste situatii financiare anuale consolidate.

IMPORTANT: Conferinta este interactiva. Lectorii vor raspunde intrebarilor dumneavoastra, oferindu-va solutii la problemele ridicate.

Pentru contact si inscriere:

Carmen RUDNITCHI   Tel mobil:   0744.365.501

Mihai RADU Tel mobil: 0740.231.018

Telefon/fax:   021.725.50.11

E-mail: office@mediamakers.ro;

 

 

 

 

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Utile
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Utile

 • Case de marcat cu dureri de cap

  Ultimele noutati despre case de marcat Dintr-un articol aparut cu doar cateva zile in urma pe www.wall-street.ro,...

 • Cum isi pierde o firma reputatia in 5 minute

  O firma, indiferent ca este mica sau mare, munceste mult pentru a-si crea o reputatie solida. De multe ori se intampla ca, pe piata, partenerii sa nu cunoasca absolut nimic unii despre ceilalti. Nu este in regula. Pentru ca, in orice domeniu iti desfasori activitatea, trebuie sa fii cunoscut. Sa existi pe...

 • Dividende in avans

    S-a dat drumul la dividende Statul roman a dat drumul la dividende. Dar nu oricum, ci...

 • Amintire cu Parintele Teofil Brasoveanul

  Parintele Teofil era un om minunat Parintele Teofil Brasoveanul te facea sa crezi cu adevarat ca undeva...

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact