Utile

Impozitul pe venitul nerezidentilor

Impozitul pe venitul nerezidentilor
Laurentiu Ianculescu

Impozitul pe venitul nerezidentilor

 

In noul contex economic si politic mondial, si, mai ales european, impozitul pe venitul nerezidentilor este un domeniu foarte actual, firmele straine dorind sa se implice tot mai mult prin investitii in Romania in aceasta directie.

Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana conduce catre cresterea volumului investitiilor straine, miscare ce va duce implicit la cresterea veniturilor nerezidentilor din activitati desfasurate pe teritoriul Romaniei, sporind cu precadere veniturile nerezidentilor din spatiul public european. Aceasta miscare va conduce la cresterea volumului impozitelor incasate din acest sector si va creea o coerenta si siguranta a incasarilor, aspecte clar definite chiar in contextul unui tratament fiscal favorabil investitorilor din Uniunea Europeana in fata nerezidentilor extracomunitari.

Legea 343/2006 de modificare a Codului Fiscal aduce cateva modificari importante impozitului aplicabil pe veniturile nerezidentilor, unele dintre ele fiind cele care se refera la cotele de impozit si la scutirile de la plata impozitului (in prezent codul fiscal se refera in principal la protejarea rezidentilor din statele membre ale Uniunii Europene si la evitarea dublei impuneri internationale).

 

 

Domeniu de aplicare. Notiunea de nerezident

 

Nerezident – orice persoana juridica straina si/sau persoana fizica nerezidenta. Cand vorbim despre persoana juridica straina ne referim la acea persoana juridica ce a fost infiintata in conformitate cu legile altei tari decat Romania sau care are loc de exercitare a conducerii efective dincolo de granitele tarii noastre. In ceea ce priveste persoana fizica nerezidenta, legea o defineste ca fiind orice persoana fizica ce nu este rezidenta si care nu indeplineste niciuna dintre urmatoarele conditii: domiciliul in Romania; centrul intereselor vitale amplasat in Romania; prezent in Romania pe o perioada sau mai multe ce depasesc in total 183 de zile intr-un interval de 12 luni consecutive si care se incheie in anul calendaristic vizat; cetatean roman care lucreaza in strainatate in calitate de functionar sau trimis al Romaniei intr-un stat strain.

O completare a statutului de nerezident, persoana fizica, precizeaza si urmatoarele tipuri de persoane ca facand parte din aceasta categorie: cetatenii straini cu statut diplomatic sau consular in Romania; cetatenii straini care sunt angajati ai unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania;  precum si cetatenii straini care sunt angajati/functionari ai unui stat strain in Romania impreuna cu membrii familiilor lor.

 

 

Categorii de venituri care sunt supuse impozitarii

 

Venituri care, conform legii, sunt supuse impozitarii:  

DIVIDENDELE (de la persoana juridica romana)

 

Dividendele unei persoane juridice romane sunt realizate in Romania, in oricare dintre situatiile urmatoare: daca sunt primite pe teritoriul tarii noastre sau daca sunt primite in strainatate. Astfel se precizeaza in art. 2 din Codul Fiscal. Dividendul este definit ca fiind o distribuire in bani sau natura, facuta de o persoana juridica unui participant la persoana juridica, ca urmare a detinerii unor titluri de participare la acea persoana juridica; exceptie: a) o repartizare de titluri de participare aditionale care nu schimba procentul de posesiune a titurilor de participare ale oricarui participant lapersoana juridica; b) O repartizare in bani sau natura realizata in legatura cu rascumpararea titulurilor de participare la persoana juridica, alta decat rascumpararea care face parte dintr-un proiect de rascumparare si care nu modifica procentul de posesie a titlurilor de participare al niciunui detinator la persoana juridica; c) o repartizare in bani sau natura, reaizata in conexiune cu lichidarea unei persoane juridice; d) o repartizare in bani sau natura, realizata la reductia capitalului social constituit efectiv de catre participanti.

 

 

 

Dividendul mai este definit prin lege si actiunea de primire de catre asociat/actionar a echivalentului unor bunuri sau servicii livrate persoanei juridice, daca suma pe care persoana juridica o da depaseste pretul pietei pentru bunuri sau servicii similare – diferenta obtinuta este dividendul care se ia in calcul. Divident este si suma platita de o persoana juridica pentru bunurile sau serviciile oferite in favoarea unui actionar sau asociat al persoanei juridice, aceasta fiind utilizata in interesul personal al acestuia.

 

Dobanzile

 

Dobanzile obtinute in Romania, in oricare dintre variante: primite in Romania sau in strainatate (dobanzi de la rezidenti si de la nerezidenti cu sediul permanent in Romania – care reprezinta o cheltuiala a sediului permanent) sunt si ele supuse impozitarii. In termeni de definitie, putem spune ca dobanda reprezinta suma ce trebuie platita sau primita in schimbul folosirii banilor, in legatura cu un depozit sau in acord cu un contract de leasing financiar, vanzare cu plata in rate sau orice alta tranzactie (vanzare) cu plata amanata.

 

 

 

Redeventele

 

Redeventa este plata financiara sau in natura ce se datoreaza pentru utilizarea ori dreptul de folosinta al oricareia dintre urmatoarele: 1) dreptul de autor pentru lucrari literare, artistice, stiintifice, filmelor, benzilor pentru emisiuni de radio sau televiziune, efectuarea de inregistrari video; 2) orice brevet, inventie, inovatie, licenta, marca de comert sau de fabrica, franciza, proiect, desen, model, plan, schita, formula secreta sau procedeu de fabricatie ori software; 3) transmisiuni, inclusiv cele catre public, directe sau indirecte, prin cablu, satelit, fibre optice sau tehnologii similare; 4) echipament industrial, comercial sau stiintific, orice bun mobil, mijloc de transport ori container; 5) orice know-how; 6) numele sau imaginea oricarei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoana fizica.

 

 

 

 

Redeventa este si plata in bani sau natura pentru drepturi de a inregistra sau transmite, oricare ar fi varianta aleasa, a unor spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activitati similare.

In ceea ce priveste redeventele obtinute din Romania care sunt supuse impozitarii putem spune ca sunt acelea care, indiferent daca sunt primite in Romania sau in strainatate, sunt acelea de la un rezident si cele ale uni nerezident cu sediul permanent in Romania (in conditiile in care redeventa este o cheltuiala a sediului permanent).

 

Comisioanele

 

Comisioanele obtinute din tara noastra sunt si ele supuse impozitarii, oricare ar fi varianta in care sunt primite: in Romania sau in strainatate. Putem spune ca atat comisioanele de la rezidenti cat si cele de la nerezidenti cu sediul permanent in Romania (in conditiile in care redeventa reprezinta o cheltuiala a sediului permanent) sunt impozitate. Comisionul este suma de bani sau plata in natura efectuatacatre un agent comisionar general pentru activitatile de intermediere realizate intr-o operatiune comerciala.

 

Venituri din activitati sportive si de divertisment

 

Veniturile din activitati sportive si divertisment, desfasurate in tara noastra, in conditiile in care indivizii participa efectiv la asemenea activitati sau de alte persoane, sunt supuse impozitarii. Aceste venituri sunt obtinute din Romania, indiferent daca ele sunt incasate pe teritoriul tarii noastre sau in strainatate.

 

Venituri din prestarea de servicii de management si de consultanta

 

Aceste venituri obtinute de la un rezident sau de la un nerezident cu sediul permanent in Romania si care reprezinta o cheltuiala a sediului permanent, sunt considerate ca fiind obtinute din Romania indiferent de locul incasarii: in tara sau in strainatate, conform articolului 12 din Codul Fiscal.

 

Venituri din remuneratii

 

Aici ne referim la remuneratiile primite de nerezidenti in calitate de administratori, membrii in consiliile de adinistrare sau fondatori ai unei persoane juridice romane a caror remuneratie se poate stabili, conform legislatiei romanesti, prin act constitutiv al persoanei juridice romane sau prin hotarari A.G.A.

Legea romana a societatilor comerciale spune ca poate fi  asociat/actionar sau administrator al unei societatati comerciale o persoana fizica sau/si o persoana juridica. Reglementarea fiscala contine in categoria veniturilor care se impoziteaza, acele remuneratii primite de fondatori. Acestia sunt, conform articolului 6, ainiatul (1) din L31/1990, republicata, cei care semneaza actul constitutiv, precum si alte persoane cu rol determinant in constituirea societatii comerciale.

Daca un nerezident capata, dupa momentul constituirii unei societati, calitatea de actionar sau asociat in acea firma romana, el nu mai este dator la plata impozitului pe venitul din remuneratiile pe care le primeste in aceasta calitate, acest fapt nereprezentand nicidecum o omisiune a legslatiei romane, atata timp cat legea societatilor comerciale nu permite asociatilor/actionarilor sa castige remuneratie sub forma de bunuri sau bani de la societate. Aceasta facilitate se adreseaza doar fondatorilor unei societati (cf. Articol 8, lit. M, art. 38 din L31/1990), persoane care pot primi avantaje de la societate, adica tocmai aceste remuneratii.

 

Venituri din servicii prestate in Romania

 

Aici se includ veniturile din orice tip de servicii prestate in Romania, oricare ar fi natura lor, exceptie facand veniturile obtinute din transportul international si prestarile de servicii asimilate acestui transport.

 

Venituri din profesii independente

 

In aceasta categorie se includ veniturile din profesiuni independente realizate in Romania – doctor, dentis, arhitect, avocat, inginer, auditor, ori profesiuni similare, daca aceste venituri sunt castigate in alte conditii decat prin intermediul unui sediu permanent sau pe perioade care nu depasesc 183 de zile consecutive ce se termina in cursul anului calendaristic vizat, situatii in care discutam despre veniturile rezidentilor.

 

Venituri din pensii

Veniturile din pensii de la bugetul de stat sau al asigurarilor sociale, care depasesc 900 de lei, sunt supuse impozitarii.

 

 

 

 

Venituri din premii

 

Veniturile din premii, obtinute la concursuri organizate in Romania, de orice tip ar fi, sunt supuse impozitarii. Exceptie fac premiile castigate de nerezidenti la manifestarile artistice, culturale si sportive care sunt finantate din bani publici, dar si premiile oferite elevilor si studentilor nerezidenti in cadrul concursurilor finantate din fonduri publice.

Veniturile din jocurile de noroc

 

Jocurile de noroc care se practica in Romania genereaza venituri impozabile. Baza de calcul a impozitelor o reprezinta fiecare joc de noroc in parte.

 

Veniturile din lichidare sau dizolvare fara lichidare

 

Veniturile din lichidare sau dizolvare fara lichidare a persoanei juridice sunt si ele supuse impozitarii. Venitul brut care se realizeaza in aceste conditii reprezinta suma excedentului distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.

Nota: Veniturile din lichidare care se impoziteaza este o noutate (pana la modificarile aduse de L343/2006) in conditiile in care, pana in prezent, acestea se impozitau cu 16% doar daca erau obtinute de rezidenti nu si de nerezidenti (Art. 27 – Cod Fiscal)

 

Cota de impozit

 

Impozitul de 16% pe veniturile nerezidentilor are urmatoarele exceptii:

 

a) 10% impozit pe veniturile din dobanzi si redevente, in conditiile in care beneficiarul acestor venituri este o persoana juridica rezidenta intr-un stat al Uniuneii Europene sau un sediu permanent ale unei companii dintr-un stat membru, situat intr-un alt stat membru.

b) 20% impozit pe veniturile din jocurile de noroc practicate in tara noastra;

In situatia veniturilor din depozitele la termen, depozitele la vedere/conturi curente constituite, certificate de depozit si instrumente de economisire obtinute inainte de 1 Ianuarie 2007, o dispozitie intermediara precizeaza ca se va aplica o cota de impozit de la momentul constituirii-dobandirii.

Nota: Cotele de impunere in acest moment sunt:

–       10% impozit aplicabil pentru dobanzile la depozitele la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate cu sediul in tara noastra, care s-au infiintat sau au fost achizitionate de la data de 1 Iunie 2005;

–       20% impozit pe veniturile din jocuri de noroc;

–       15% pentru toate celelalte venituri impozabile obtinute in Romania, asa cum sunt ele enumerate in mai sus.

 

Scutiri

 

Scutite de impozitul pe veniturile obtinute din tara noastra de nerezidenti sunt urmatoarele categorii:

 

1) Dobanzi la depozite la vedere/conturi curente. Nota: Scutite sunt si veniturile din dobanzi la depozitele la vedere/conturi curente pentru care ratele dobanzilor de referinta sunt mai mici sau egale cu ratele dobanzilor de referinta din pietele inter bancare la depozitele la o luna, anuntate in prima zi lucratoare a lunii de calcul  conforme monedelor in care sunt denominate depozitele la vedere/conturi curente dar si depunerile la C.A..R uri.        

 

2) Dobanzi la creditele externe sau alte instrumente externe; titluri de creanta pentru credite externe, contractate direct sau prin emisiuni de titluri ori obligatiuni dar si dobanzile emisiunilor de titluri de stat pe piata interna si externa de capital, doar daca aceste titluri sunt emise si/sau garantate de Guvernul Romaniei, consiliile locale, Banca Nationala a Romaniei, sau banci care activeaza ca si agenti ai Guvernului roman.

 

3) Dobanzi ale instrumentelor sau titlurilor de creanta emise de firmele romanesti care s-au infiintat conform Legii 31/1990 – legea societatilor comerciale, republicata, modificata si completata ulterior, in conditiile in care aceste instrumente/titluri de creanta sunt tranzactionate pe o piata de valori mobiliare reglementata de autoritatile in domeniu iar dobanzile sunt platite unor terte persoane neafiliate emitatorului acestor documente (instrumente-titluri).

Nota: Veniturile din dobanzi la instrumentele-titlurile de creanta emise de persoane juridice romanesti, in afara celor constituite conform L31/1990, sunt supuse scutirii de la impozitare.

 

4) O alta categorie scutita de impozitare o reprezinta premiile persoanelor fizice care sunt obtinute din Romania, in urma participarii la festivaluri artistice nationale si internationale, culturale si sportive si care primesc finantare din bani publici.

 

5) Premiile elevilor si studentilor nerezidenti la evenimente finantate din fonduri publice.

 

6) Veniturile nerezidentilor, obtinute din Romania, care efectueaza activitati de consultanta, asistenta tehnica sau activitati similare, oricare ar fi domeniul de activitate, in contracte finantate prin acorduri financiare intre organisme internationale si statul roman si/sau persoane juridice romane, autoritati publice cu garantare din partea statului, credite, imprumuturi; ori in contextul unor imprumuturi din partea unor organisme financiare catre statul roman, in cazul in care in aceasta situatie vorbim despre o dobanda pentru imprumuturi sub 3% pe an.

 

7) Venituri castigate de persoane juridice straine cu activitati de consultanta in Romania, in contextul unor acorduri de finantare gratuita dintre Guvernul Romaniei sau autoritati publice si alte guverne sau autoritati publice ori organisme internationale guvernamentale sau neguvernamentale.

 

8) Din momentul aderarii tarii nostre la Uniunea Europeana, avem scutire de impozit pentru dividendele platite de o intreprindere, persoana juridica romana, catre o persoana juridica rezidenta intr-un alt stat membru sau sediului permanent al unei companii dintr-un stat membru situat intr-un alt stat membru, in conditiile in care beneficiarii acestora detin minim 15% din titlurile de participare la o persoana juridica, intr-un interval de minim 2 ani, fara intrerupere si care perioada se incheie la momentul platii dividendelor.

 

9) Dobanzile obtinute din economii, obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in statele membre ale Uniunii Europene, intra si ele sub incidenta scutirii impozitarii, odata cu aderarea Romaniei la Uniune.

Nota: 1. Scutirea aceasta apare ca o noutate, introdusa de L343/2006. 2. Mai exista o scutire aplicabila din 2011, conform noului Cod Fiscal, despre care insa nu vom vorbi acum deoarece, in actualul context economic si politic, exista mari sanse ca, peste patru ani sa apara si alte modificari importante ale respectivei problematici.

 


 

Plata impozitului

 

Impozitul datorat de nerezidenti se calculeaza, se retine si se varsa la bugetul de stat de catre toti platitorii de venituri. Impozitul se calculeaza, se retine la plata venitului si se varsa la bugetul de stat pana in 25 a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul. Plata si calculul venutului se face in lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei, din ziua retinerii impozitului pentru nerezidenti.

 

 

 

Pentru situatia acelor dividende distribuite dar neachitate actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul se decara si se achita pana la 31 Decembrie a anului respectiv.

Impozitul se calculeaza si se retine de platitorii de venituri la momentul inregistrarii in conturile de depozit ale posesorului legal, si la momentul rascumpararii (pentru certificatele de depozit si al instrumentelor de economisire) si in situatia veniturilor sub forma de dobanzi la depozitele la termen, certificate de depozit si alte instrumente de economisire la banci si la alte institutii de credit autorizate si situate in Romania.

Varsarea impozitului pentru veniturile din dobanzi se face lunar, pana in 25 (inclusiv) a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii. Persoana care plateste impozitul are datoria de a depune o declaratie anuala pe profit (pana la data de 15 Aprilie – inclusiv a anului urmator).

Acest document anual trebuie sa contina platile si angajamentele de plata catre nerezidenti, scopul si suma fiecarei plati, numele si adresa beneficiarului. Sumele angajate sau platite pentru importuri sau pentru transportul international nu fac obiectul respectivei declaratii.

 

 

Evitarea dublei impuneri internationale

 

Pentru o persoana care este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat un acord de evitarea dublei impuneri in ceea ce priveste venitul impozabil obtinut de acea persoana, cota de impozit aplicat venitului impozabil nu poate depasi cota prevazuta in conventie.

Cand balanta inclina in favoarea cotelor de impozitare din legislatia interna in fata celor din conventiile de evitarea dublei impuneri, se aplica cotele de impozitare favorabile. In momentul obtinerii de venit, pentru a se aplica prevederile conventiei de evitarea dublei impuneri, nerezidentul trebuie sa prezinte certificatul de rezidenta fiscala eliberat de autoritatea competenta din tara de rezidenta. Acesta reprezinta momentul de la care se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri, facandu-se totodata si corectarea impozitului in termenul legal de prescriptie, in conditiile in care certificatul de inregistrare fiscala mentioneaza ca beneficiarul venitului a avut, ca termen de prescriptie, rezidenta fiscala in tara contractanta cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri, pentru intreaga perioada in care s-au obtinut venituri din Romania.

Termenul de valabilitate al certificatului de rezidenta fiscala se prelugeste si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, dar fara a se mai aplica in situatia in care s-a schimbat rezidenta.

 

Concluzii

 

Cele mai recente reglementari financiare continua principiile anterioare, sprijinind investitiile facute in Romania de catre rezidentii din Uniunea Europeana, cu un regim fiscal in privinta impozitului pe venit, favorabil in fata nerezidentilor din zona extraeuropeana.

Exceptarea de la impozit din conventia de evitare a dublei impuneri nu se poate pune in practica in mod automat. Pentru orice reducere din respectiva conventie este necesar Certificatul de rezidenta fiscala emis de autoritatile fiscale din tara de rezidenta a furnizorului de servicii. Acest Certificat ar trebui sa contina elementele de identificare ale nerezidentului si ale autoritatii care a emis certificatul de rezidenta fiscala (inclusiv: nume, denumire, adresa, cod fiscal, mentiunea de rezidenta fiscala in statul emitent, data emiterii documentului)

Certificatul de rezidenta fiscala a nerezidentilor cu venituri din Romania trebuie sa contina atestarea faptului ca acestia au fost rezidenti in statele cu care tara noastra are semnate conventii de evitare a dublei impuneri, pe parcursul anului sau perioadei de obtinere a veniturilor pentru care s-a emis documentul de rezidenta fiscala.

Daca nu este posibila prezentarea unui astfel de document de rezidenta fiscala, compania din Romania va retine cu titlu de obligativitate, impozitul in cota prevazuta de Codul Fiscal.

 

 Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

 

 CAPITOLUL I

 

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti


Contribuabili

 

Art. 113. – Nerezidentii care obtin venituri impozabile din Romania au obligatia de a plati impozit conform prezentului capitol si sunt denumiti in continuare contribuabili.

Sfera de cuprindere a impozitului

Art. 114. – Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit in continuare impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, se aplica asupra veniturilor brute impozabile obtinute din Romania.

Venituri impozabile obtinute din Romania

Art. 115. – (1) Veniturile impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, sunt:
a) dividende de la o persoana juridica romana;

b) dobanzi de la un rezident;

c) dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent;

d) redevente de la un rezident;

e) redevente de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent;

f) comisioane de la un rezident;

g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent;

h) venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane;

i) venituri din prestarea de servicii de management, de intermediere sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent in Romania;
j) venituri reprezentand remuneratii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane;

k) venituri din servicii prestate in Romania;

l) venituri din profesii independente desfasurate in Romania – doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor si alte profesii similare -, in cazul cand sunt obtinute in alte conditii decat prin intermediul unui sediu permanent sau intr-o perioada sau in mai multe perioade care nu depasesc in total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic vizat;

m) venituri din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat, in masura in care pensia lunara depaseste plafonul prevazut de art. 73;

n) venituri din transportul international aerian, naval, feroviar sau rutier, ce se desfasoara intre Romania si un stat strain;

o) venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania;

p) venituri obtinute la jocurile de noroc practicate in Romania, de la fiecare joc de noroc,

obtinute de la acelasi organizator intr-o singura zi de joc.

(2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II sau III, dupa caz:
a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent in Romania;
b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau din transferul titlurilor de participare detinute intr-o persoana juridica romana;
c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependenta desfasurata in Romania;

d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania sau din transferul titlurilor de participare detinute intr-o persoana juridica romana.

 

 

Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti

 

Art. 116. – (1) Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se varsa la bugetul de stat de catre platitorii de venituri.
(2) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:
a) 5% pentru veniturile din dobanzile la depozitele la termen, certificatele de depozit si alte instrumente de economisire la banci si alte institutii de credit autorizate si situate in Romania;
b) 20% pentru veniturile obtinute din jocurile de noroc, prevazute la art. 115 alin. (1) lit. p);
c) 15% in cazul oricaror alte venituri impozabile obtinute din Romania, asa cum sunt enumerate la art. 115.

(3) In intelesul alin. (2), venitul brut este venitul care ar fi fost platit unui nerezident, daca impozitul nu ar fi fost retinut din venitul platit nerezidentului.

(4) Prin derogare de la alin. (2), impozitul ce trebuie retinut se calculeaza dupa cum urmeaza:
a) pentru veniturile ce reprezinta remuneratii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane, potrivit prevederilor art. 58;

b) pentru veniturile din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat, potrivit art. 74.

(5) Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata catre bugetul de stat.

(6) Pentru orice venit impozitul ce trebuie retinut, in conformitate cu prezentul capitol, este impozit final.

 

Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol

 

Art. 117. – Sunt scutite de impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti urmatoarele venituri:

a) dobanda pentru depunerile la vedere in cont curent de la banci sau alte institutii de credit din Romania;
b) dobanda la instrumente/titluri de creanta emise si/sau garantate de Guvernul Romaniei, consiliile locale, Banca Nationala a Romaniei, precum si de banci sau alte institutii financiare care actioneaza in calitate de agent al Guvernului roman;
c) dobanda la instrumente/titluri de creanta emise de o persoana juridica romana, daca instrumentele/titlurile de creanta sunt tranzactionate pe o piata de valori mobiliare recunoscuta si dobanda este platita unei persoane care nu este o persoana afiliata a emitatorului instrumentelor/titlurilor de creanta;

 

d) premiile unei persoane fizice nerezidente obtinute din Romania, ca urmare a participarii la festivalurile nationale si internationale artistice, culturale si sportive finantate din fonduri publice;

 

e) premiile acordate elevilor si studentilor nerezidenti la concursurile finantate din fonduri publice;

 

f) veniturile obtinute de nerezidenti din Romania, care presteaza servicii de consultanta, asistenta tehnica si alte servicii similare in orice domeniu, in cadrul contractelor finantate prin imprumut, credit sau alt acord financiar incheiat intre organisme financiare internationale si statul roman ori persoane juridice romane, inclusiv autoritati publice, avand garantia statului roman, precum si in cadrul contractelor finantate prin acorduri de imprumut incheiate de statul roman cu alte organisme financiare, in cazul in care dobanda perceputa pentru aceste imprumuturi se situeaza sub nivelul de 3% pe an;

g) veniturile persoanelor juridice straine care desfasoara in Romania activitati de consultanta in cadrul unor acorduri de finantare gratuita incheiate de Guvernul Romaniei cu alte guverne sau organizatii internationale guvernamentale sau neguvernamentale;
h) dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, dividendele platite de o persoana juridica romana unei persoane juridice din statele membre ale Comunitatii Europene sunt scutite de impozit, daca beneficiarul dividendelor detine minimum 25% din titlurile de participare la persoana juridica romana, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani, care se incheie la data platii dividendului.

 

Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri

 

Art. 118. – (1) In intelesul art. 116, daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si capital, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit, prevazuta in conventie, care se aplica asupra acelui venit, potrivit alin. (2). In situatia in care cotele de impozitare din legislatia interna sunt mai favorabile decat cele din conventiile de evitare a dublei impuneri se aplica cotele de impozitare mai favorabile.

 

(2) Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit certificatul de rezidenta fiscala.
(3) Macheta certificatului de rezidenta fiscala si termenul de depunere a acestuia de catre nerezident se stabilesc prin norme.

 

Declaratii anuale privind retinerea la sursa

 

Art. 119. – (1) Platitorii de venituri care au obligatia sa retina la sursa impozitul pentru veniturile obtinute de contribuabili din Romania trebuie sa depuna o declaratie la autoritatea fiscala competenta pana la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care s-a platit impozitul.

 

(2) Platitorii de venituri care au obligatia sa retina impozit din veniturile obtinute de contribuabili din Romania trebuie sa furnizeze contribuabilului informatii in scris despre natura si suma veniturilor impozabile, precum si impozitul retinut in numele contribuabilului. Informatiile se transmit fiecarui contribuabil pana la data de 28, respectiv 29 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care s-a platit impozitul.

 

 

Certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti

 

Art. 120. – (1) Orice nerezident poate depune o cerere la autoritatea fiscala competenta prin care va solicita eliberarea certificatului de atestare a impozitului platit catre bugetul de stat de el insusi sau de o alta persoana, in numele sau.

 

(2) Autoritatea fiscala competenta are obligatia de a elibera certificatul de atestare a impozitului platit de nerezidenti.

 

(3) Forma cererii si a certificatului de atestare a impozitului platit de nerezident, precum si conditiile de depunere, respectiv de eliberare se stabilesc prin norme.

 

 

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 121. – Veniturile obtinute de partenerii contractuali externi, persoane fizice si juridice nerezidente, si de angajatii si contractorii independenti ai acestora, din activitati desfasurate de acestia pentru realizarea obiectivului de investitii Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda-Unitatea 2, sunt scutite de impozitul prevazut in prezentul capitol, pana la punerea in functiune a obiectivului de mai sus.

 

 

CAPITOLUL II

Impozitul pe reprezentante
Contribuabili

 

Art. 122. – Orice persoana juridica straina, care are o reprezentanta autorizata sa functioneze in Romania, potrivit legii, are obligatia de a plati un impozit anual, conform prezentului capitol.

 

Stabilirea impozitului

 

Art. 123. – (1) Impozitul pe reprezentanta pentru un an fiscal este egal cu echivalentul in lei al sumei de 4.000 euro, stabilita pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza plata impozitului catre bugetul de stat.

(2) In cazul unei persoane juridice straine, care in cursul unui an fiscal infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in Romania, impozitul datorat pentru acest an se calculeaza proportional cu numarul de luni de existenta a reprezentantei in anul fiscal respectiv.

 

Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale

 

Art. 124. – (1) Orice persoana juridica straina are obligatia de a plati impozitul pe reprezentanta la bugetul de stat, in doua transe egale, pana la datele de 20 iunie si 20 decembrie.
(2) Orice persoana juridica straina care datoreaza impozitul pe reprezentanta are obligatia de a depune o declaratie anuala la autoritatea fiscala competenta, pana la data de 28, respectiv 29 februarie a anului de impunere.

 

(3) Orice persoana juridica straina, care infiinteaza sau desfiinteaza o reprezentanta in cursul anului fiscal, are obligatia de a depune o declaratie fiscala la autoritatea fiscala competenta, in termen de 30 de zile de la data la care reprezentanta a fost infiintata sau desfiintata.
(4) Reprezentantele sunt obligate sa conduca evidenta contabila prevazuta de legislatia in vigoare din Romania.

 

Cititori :10806
Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1055 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Utile
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Utile

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact