Utile

Procedura de autorizare a agentului de munca temporara

Procedura de autorizare a agentului de munca temporara
Raluca Daniela Ungureanu

 

Potrivit Codului muncii, art. 88, alin 1,  “munca prin agent de munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma.” Prin Hotararea de Guvern nr. 1256/2011, au fost aduse modificari privind autorizarea si functionarea agentilor de munca temporara, procedura care, initial, a fost reglementata prin Hotararea de Guvern nr. 938/2004, in prezent abrogata.

Privitor la domeniul de aplicare a dispozitiilor legale in materie, modificarea principala adusa prin intermediul dispozitiilor H.G. nr. 1256/2011, consta in aceea ca, spre deosebire de reglementarea initiala, ce limita prerogativa autorizarii ca agent economic temporar la nivelul societatilor comerciale, in prezent, orice persoana juridica, de drept privat sau public poate dobandi aceasta calitate. Totodata, legea prevede posibilitatea de autorizare, in acest sens, a tuturor utilizatorilor care desfasoara activitati economice, indiferent daca au ori nu un scop lucrativ. In acceptiunea Codului muncii, acestia din urma reprezinta acele persoane fizice sau juridice pentru care si sub supravegherea si conducerea careia munceste temporar un salariat temporar pus la dispozitie de agentul de munca temporara. Mai mult, H.G. nr. 1256/2011 prevede posibilitatea cetatenilor straini sau a apatrizilor ce au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, de a fi incadrati de catre agenti de munca temporara, in baza autorizatiei de munca sau a permisului de munca, eliberate in conditiile legii.

 

Procedura de autorizare a agentului de munca temporar

 

In vederea obtinerii acestei autorizatii, solicitantii, persoane juridice, trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • a)      sa fie persoane juridice constituite potrivit legii si sa aiba prevazut, in actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, „Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN”;
 • b)      b) sa nu inregistreze debite la bugetul de stat sau la bugetele locale
 • c)      sa nu figureze in evidentele cazierului fiscal, cu fapte sanctionate de reglementarile financiare, vamale si nici cu cele care privesc disciplina financiara
 • d)      sa nu fi fost sanctionate contraventional, in ultimele 24 de luni anterioare datei formularii cererii de autorizare, pentru incalcarea prevederilor legislatiei muncii, comerciale si fiscale; contraventiile cu privire la care exista o actiune pe rolul instantelor de judecata vor fi luate in considerare numai daca pana la data solutionarii cererii de autorizare s-a pronuntat cu privire la acestea o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila
 • e)      sa constituie o garantie financiara, avand cuantumul la nivelul valorii a 25 de salarii salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata, la care se adauga contributiile datorate de catre angajator bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Cererea privind autorizarea agentului de munca temporara, va fi adresata Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, si va fi depusa la agentia teritoriala pentru prestatii sociale, in a carei raza se afla sediul solicitantului, insotita de urmatoarele documente, urmand a fi solutionata in termen de 30 de zilede la data inregistarii:

 • a)      actul constitutiv sau actul aditional la actul constitutiv, dupa caz, in care sa fie mentionat obiectul de activitate „Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN”, in copie legalizata
 • b)      certificatul de inregistrare la registrul comertului, emis de oficiul registrului comertului, in care sa fie mentionat obiectul principal de activitate, in copie legalizata
 • c)      cazierul fiscal
 • d)      certificate eliberate de institutiile competente, care sa ateste faptul ca solicitantul nu inregistreza debite la bugetul de stat sau la bugetele locale
 • e)      certificat constatator eliberat de catre  ONRC, care sa ateste faptul ca solicitantul nu se afla in procedura de reorganizare sau faliment, potrivit legii
 • f)       dovada constituirii garantiei financiare
 • g)      declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind faptul ca solicitantul nu a fost sanctionat contraventional, in ultimele 24 luni, dinaintea formularii cererii de autorizare.

Potrivit art. 6, din H.G. nr. 1256/2011, in cazul in care, la momentul depunerii dosarului de autorizare, se constata ca acesta este incomplet, solicitantul beneficiaza de un termen de 7 zile lucratoare, inauntrul caruia el va trebui sa completeze documentatia, sub sanctiunea respingerii cererii de autorizare.

In cazul respingerii unei atare cereri, legea prevede, in favoarea solicitantului, posibilitatea formularii unei contestatii impotriva solutiei, contestatie ce trebuie depusa in termen de 30 de zile de la data comunicarii solutiei de respingere. Ulterior solutionarii acestei contestatii si in situatia respingerii sale, solicitantul va avea deschisa calea unei actiuni in justitie, intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 554/2004 (Legea contenciosului administrativ).

Termenul de valabilitate al acestei autorizatii va fi de 2 ani si, potrivit art. 9 din H.G. nr. 1256/2011, va putea fi prelungit din 2 in 2 ani. Conditia prevazuta de lege pentru ca prelungirea autorizatiei sa opereze este aceea ca persoana interesata sa depuna cererea in acest scop, la agentia teritoriala pentru prestatii sociale, cu cel putin 3 luni inainte de data la care autorizatia anterioara ar urma sa expire, toate prevederile privind depunerea si solutionarea cererii de autorizare, mentionate mai sus, aplicandu-se intocmai.

 

Functionarea agentului de munca temporara

 


Potrivit art 10 din H.G. nr. 1256/2011, agentul de munca temporara va incheia un contract de munca temporara, cu salariatul temporar, pentru fiecare misiune in parte, contract ce va cuprinde toate elementele prevazute de Codul muncii. Totodata, intre agentul de munca temporara si utilizator, se va incheia un contract de punere la dispozitie, ce va avea ca obiect prestatiile ce urmeaza a fi efectuate de catre salariatul temporar, in beneficial utilizatorului.

In mod corespunzator, salariatul temporar va beneficia de toate conditiile de munca prevazute de Codul muncii, iar toate reglementarile specifice acestei materii, ii vor fi aplicabile.

Legea prevede in sarcina agentului de munca temporara, urmatoarele obligatii:

 • a)      sa se inregistreze in Registrul national de evidenta a agentilor de munca temporara autorizati, gestionat de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, , in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data autorizarii
 • b)      sa tina evidenta si de a inregistra contractele de munca temporara in Registrul general de evidenta al salariatilor
 • c)      sa comunice agentiei teritoriale pentru prestatii sociale in raza careia si-a stabilit sediul social orice modificare privind denumirea, sediul, infiintarea de subunitati fara personalitate juridica, in termen de 30 zile calendaristice de la data producerii acestora.
 • d)      sa depuna autorizatia de functionare, in termen de 15 zile calendaristice, la agentia teritoriala pentru prestatii sociale, in cazul incetarii activitatii

 

Legea prevede, in mod expres si limitativ, situatiile in care, la propunerea agentiei teritoriale pentru prestatii sociale, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va retrage autorizatia agentului de munca temporara:

 

 1.  cand se constata ca acesta se se afla in procedura insolventei prevazuta de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 2. cand acesta a fost sanctionat pentru savarsirea uneia dintre faptele de natura contraventionala, prevazute in cuprinsul art. 22 din H.G. nr. 1256/2011

Retragerea autorizatiei de functionare se face la propunerea agentiilor teritoriale pentru prestatii sociale, la solicitarea motivata a inspectorilor de munca sau, dupa caz, a altor organe de control.

Retragerea autorizatiei agentului de munca temporara nu va periclita, insa, situatia contractelor de munca temporara si a celor de punere la dispozitie, aflate in derulare, la momentul retragerii autorizatiei, aceste contracte continuand sa isi produca efectele specifice, pana la implinirea termenului pentru care au fost incheiate, cu mentiunea ca toate contributiile aferente activitatii desfasurate de catre salariatul temporar (care, pana la data retragerii autorizatiei au fost achitate de catre agentul de munca temporara), vor cadea, pe viitor, pana la incetarea contractelor, in sarcina utilizatorului. Acesta din urma va avea posibilitatea de a-si recupera sumele platite, in aceste conditii, pe calea unei actiuni directe, indreptata impotriva agentului de munca temporara.

 

Avocat – Raluca Daniela Ungureanu

0745 99 52 45

 

 

Raluca Daniela Ungureanu Raluca Daniela Ungureanu (8 Posts)

Avocat cu experienta in drept civil, fiscal, comercial si dreptul muncii.


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Utile
Raluca Daniela Ungureanu

Avocat cu experienta in drept civil, fiscal, comercial si dreptul muncii.

More in Utile

 • Case de marcat cu dureri de cap

  Ultimele noutati despre case de marcat Dintr-un articol aparut cu doar cateva zile in urma pe www.wall-street.ro,...

 • Cum isi pierde o firma reputatia in 5 minute

  O firma, indiferent ca este mica sau mare, munceste mult pentru a-si crea o reputatie solida. De multe ori se intampla ca, pe piata, partenerii sa nu cunoasca absolut nimic unii despre ceilalti. Nu este in regula. Pentru ca, in orice domeniu iti desfasori activitatea, trebuie sa fii cunoscut. Sa existi pe...

 • Dividende in avans

    S-a dat drumul la dividende Statul roman a dat drumul la dividende. Dar nu oricum, ci...

 • Amintire cu Parintele Teofil Brasoveanul

  Parintele Teofil era un om minunat Parintele Teofil Brasoveanul te facea sa crezi cu adevarat ca undeva...

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact