Utile

Totul despre Casa de Marcat

Totul despre Casa de Marcat
Valentin Alungulese

Cine are obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale ?

 

Autor: Valentin Alungulese – Economist

 

Agentii economici sunt persoanele fizice si juridice si orice alte entitati care efectueaza cu plata, pe teritoriul Romaniei, inclusiv in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, livrari de bunuri si sau prestari de servicii direct catre populatie, cu exceptia institutiilor publice.

Sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale agentii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii direct catre populatie, pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi fiscale.

Se excepteaza de la aceasta obligatie:

 • a) comertul ocazional cu produse agricole efectuat de producatorii agricoli individuali in piete, targuri, oboare sau alte locuri publice autorizate, livrarile de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcari auto a caror contravaloare se incaseaza prin automate, precum si activitatile de jocuri de noroc desfasurate cu mijloace tehnice de joc ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;
 • b) serviciile de alimentatie publica efectuate in mijloace de transport public de calatori;
 • c) vanzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati;
 • d) transportul public de calatori pe baza de bilete sau abonamente tiparite conform legii, precum si cu metroul;
 • e) activitatile pentru care incasarile se realizeaza pe baza de bonuri cu valoare fixa tiparite conform legii bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, targuri si oboare, gradini zoologice si gradini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc si altele similare;
 • f) activitatile de asigurari si ale caselor de pensii, precum si activitatile de intermedieri financiare, inclusiv activitatile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activitatile de schimb valutar cu numerar si substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decat operatiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta institutiilor de credit, apartinand acestor institutii, precum si cele efectuate prin intermediul automatelor de schimb valutar;
 • g) activitatile desfasurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implica crearea unei societati comerciale;
 • h) vanzarea obiectelor de cult si serviciile religioase prestate de institutiile de cult;
 • i) comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine si unitatile de alimentatie publica, pe baza de comanda;*
 • j) serviciile de instalatii, reparatii si intretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;
 • k) vanzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de catre agentiile de turism, definite potrivit legii;
 • l) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice si termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobila, de posta si curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet;
 • m) efectuarea lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si intretinere de locuinte;
 • n) serviciile medicale cu plata prestate la domiciliul sau la locul de munca al clientului;

In situatia in care in acelasi spatiu agentii economici efectueaza direct catre populatie livrari atat de bunuri si/sau prestari de servicii pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, cat si de bunuri si/sau servicii pentru care nu exista aceasta obligatie, acestia sunt obligatisa organizeze gestiuni si evidente contabile distincte pentru aceste activitati.

Cine si ce anume controleaza?

Controlul respectarii, de catre agentii economici, a normelor legale privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale se face de catre : organele de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, Garda Financiara si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, organizate in echipe independente formate din minimum doua persoane. Controlul in traficul rutier asupra taxiurilor se efectueaza numai impreuna cu reprezentanti ai politiei rutiere.
Controlul respectarii, de catre agentii economici, a normelor legale privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale vizeaza urmatoarele obiective:

 • dotarea agentilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale;
 • emiterea bonului fiscal cu denumirea fiecarui bun livrat sau a serviciului prestat, cantitatea si pretul sau tariful unitar pentru toate bunurile livrate si/sau serviciile prestate, precum si cu celelalte date prevazute de lege si norme;
 • concordanta datelor inscrise in registrul special si in raportul Z cu cele inscrise in evidenta contabila a utilizatorului;
 • modul de indeplinire de catre utilizatori a obligatiei privind anuntarea distribuitorului autorizat si a unitatii de service acreditate in momentul defectarii aparatului de marcat electronic fiscal;
 • respectarea de catre utilizatori si de catre unitatile acreditate pentru comercializarea si/sau service a prevederilor referitoare la sursele de aprovizionare cu consumabile destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si depistarea si sanctionarea agentilor economici, altii decat distribuitorii autorizati si unitatile acreditate de acestia, care comer¬cializeaza astfel de consumabile;
 • afisarea de catre utilizatori a anunturilor de atentionare a clientilor cu privire la obligatia acestora de a solicita si de a pastra bonul fiscal pentru prezentarea acestuia la un eventual control;
 • modul de personalizare a consumabilelor utilizate pentru aparatele de marcat electronice fiscale, precum si modul in care acestea asigura mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada legala de arhivare;
 • livrarea de catre distribuitorii autorizati, direct sau prin unitatile acreditate pentru comercializare, a dispozitivului de afisaj client impreuna cu aparatul de marcat electronic fiscal;
 • respectarea prevederilor potrivit carora este interzisa comercia¬lizarea de catre distribuitorii autorizati a aparatelor de marcat electronice fiscale fara programul aplicativ identificabil avizat legal, precum si instalarea acestora cu un alt program aplicativ decat cel avizat;
 • modul de indeplinire a oricaror alte obligatii ce revin agentilor economici in baza prevederilor legale. Obiectivele mentionate se includ in tematica de control a organelor de control, indiferent de obiectul controlului.

Controlul dotarii agentilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale

Controlul dotarii agentilor economici cu aparate de marcat electronice fiscale are ca principal obiectiv respectarea normelor legale cu privire la:

 • existenta avizului privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice;
 • existenta avizului tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal;
 • conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un aparat de marcat electronic fiscal si functiile acestuia;
 • activarea secventiala a datelor cu caracter fiscal si garantarea protectiei acestora prin memoria fiscala, inlocuirea memoriei fiscale si predarea raportului memoriei fiscale;
 • sigiliul fiscal al aparatelor de marcat electronic fiscal;
 • instalarea aparatului de marcat electronic fiscal la utilizatori;
 • registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate pe judete si atribuirea numarului de ordine.

Avizul privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Agentii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii direct catre populatie, pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi fiscale, au obligatia de a se dota si de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
Aparate de marcat electronice fiscale pot fi:

 • 1. case de marcat electronice cu structura inclusa, izolate sau integrabile intr-o retea;
 • 2. case de marcat electronice computerizate;
 • 3. aparate sau terminale cu functii de case de marcat electronice;
 • 4. imprimante fiscale;
 • 5. case de marcat electronice utilizate ca imprimanta fiscala.

Aparatele de marcat electronice se livreaza prin distribuitori autorizati.
Agentii economici inclusi in reteaua de distributie si service a distribuitorului autorizat au calitatea de reprezentant legal al acestuia in teritoriu, acreditat pentru comercializarea si/sau efectuarea de service la aparatele furnizate de distribuitorul autorizat (unitati acreditate).

Pentru avizarea modelelor de aparate de marcat electronice fiscale si autorizarea distribuitorilor si a unitatilor de service este constituita, sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, Comisia de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electrice fiscale, care isi desfasoara activitatea la sediul Ministerului Finantelor Publice.
Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul Romaniei este permisa numai daca pentru respectivele aparate s-a obtinut avizul Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale si in conditiile stipulate in avizul acesteia.

Investitiile efectuate pentru achizitionarea aparatelor de marcat electronice fiscale sunt deductibile fiscal integral in luna inregistrarii achizitiei, cu conditia instalarii si utilizarii aparatelor in aceasta luna.
Memoria fiscala. Inlocuirea memoriei fiscale. Predarea raportului memoriei fiscale

A. Memoria fiscala:

 • este un dispozitiv tip memorie fixa unic inscriptibila, care asigura arhivarea secventiala a datelor cu caracter fiscal si garanteaza protectia acestora impotriva pierderii, modificarilor si stergerilor;
 • face parte din modulul fiscal si poate fi accesata numai prin intermediul programului de control al acestuia. Fiecare locatie de memorie poate fi accesata o singura data pentru inscriere si ori de cate ori este nevoie pentru citire;
 • cerintele pentru acest dispozitiv sunt neconvertibilitatea, inaccesi¬bilitatea si securitatea dubla;
 • trebuie sa asigure pastrarea nealterata a datelor pe perioada de utilizare si minimum zece ani dupa umplere;
 • se sigileaza de catre distribuitorul autorizat sau, dupa caz, de catre unitatea de service acreditata, in prezenta organului fiscal teritorial;
 • devine activa in urma fiscalizarii, operatiune care se executa de catre tehnicianul unitatii de service acreditate, la instalarea aparatului de marcat electronic fiscal.

Agentii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale, atunci cand aceasta trebuie inlocuita ca urmare a defectarii, ori nu mai poate fi folosita de catre utilizatori din diverse motive, precum si in cazul in care acestia isi inceteaza activitatea, sunt obligati ca, dupa citirea memoriei si preluarea rolei pe care sunt inregistrate datele din aceasta de catre organul fiscal teritorial, sa predea memoria fiscala spre pastrare si arhivare directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti. Pastrarea si arhivarea memoriilor fiscale se asigura pentru o perioada de minimum 10 ani.

Nerespectarea obligatiei de a preda spre pastrare si arhivare memoria fiscala este fapta care constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2 000 lei la 10 000 lei. Amenda se aplica agentilor economici.

B. Inlocuirea memoriei fiscale

 • In momentul constatarii defectarii sau umplerii memoriei fiscale, utilizatorul este obligat sa anunte distribuitorul autorizat, unitatea de service acreditata, precum si organul fiscal teritorial la care s-a depus declaratia de instalare a aparatului.
 • Distribuitorul autorizat si unitatea de service acreditata au obligatia sa asigure, in termen de maximum 72 de ore de la anuntare, inlocuirea memoriei fiscale defecte sau umplute si repunerea in functiune a aparatului de marcat electronic fiscal. Inlocuirea, sigilarea si activarea memoriei fiscale se efectueaza la locul de instalare a aparatului de catre tehnicianul de service, in prezenta reprezentantului organului fiscal teritorial.
 • Operatiunea de inlocuire a memoriei fiscale se inregistreaza in Cartea de Interventii a aparatului de catre tehnicianul de service si este confirmata de reprezentantul organului fiscal teritorial.

In situatia inlocuirii aparatului de marcat electronic fiscal in perioada de garantie, memoria fiscala a aparatului inlocuit se preda reprezentantului organului fiscal teritorial, iar aparatul nou se instaleaza in termen de maximum 15 zile de la data inlocuirii celui defect.

La inlocuirea memoriei fiscale se efectueaza citirea acesteia, iar rola pe care sunt inregistrate datele din memoria fiscala se preia de reprezen¬tantul organului fiscal.

Reprezentantul organului fiscal teritorial la care s-a depus declaratia de instalare a aparatului preia memoria fiscala inlocuitasi rola pe care sunt inregistrate datele din acesta, pe baza unui proces-verbal in care se consemneaza datele necesare identificarii utilizatorului si a aparatului de marcat electronic fiscal, precum si motivul predarii memoriei, respectiv, umplere, defectare sau altele.

Procesul-verbal se intocmeste in patru exemplare si se semneaza de catre reprezentantul organului fiscal, de utilizator si de tehnicianul de service. Originalul procesului-verbal se preia de catre reprezentantul organului fiscal teritorial, o copie revine utilizatorului si doua copii se preiau de catre tehnicianul de service, dintre care una se transmite distribuitorului autorizat prin grija unitatii de service acreditate.

Procesul-verbal si rola pe care sunt inregistrate datele din memoria fiscala se pastreaza la organul fiscal teritorial la care utilizatorul este inre¬gistrat ca platitor de impozite si taxe o perioada de zece ani. Organul fiscal teritorial la care utilizatorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe preda memoria fiscala inlocuita directiei generale a finantelor publice jude¬tene sau a municipiului Bucuresti, pe baza de proces-verbal de predare¬primire, in vederea pastrarii.

Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti organizeazasi asigura pastrarea si arhivarea memoriilor fiscale pe o perioada de minimum zece ani. Evidenta primirii memoriilor fiscale predate se tine intr-un registru de evidenta, care contine numarul de ordine, numarul si data procesului-verbal de predare-primire a memoriei fiscale, motivele predarii memoriei, seria fiscala a aparatului si datele de identificare a utilizatorului. Memoriile fiscale se arhiveaza pe ani, in functie de numarul de ordine din registrul de evidenta.

Controlul emiterii bonului fiscal

In legatura cu bonul fiscal, se controleaza respectarea normelor legale privind:

 • emiterea de catre agentii economici a bonului fiscal pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii direct catre populatie;
 • organizarea activitatilor de vanzare cu amanuntul si a celor cu ridicata in spatii comerciale separate, cu gestiuni distincte si reflectarea operatiunilor in contabilitate;
 • respectarea structurii legale a bonului fiscal tiparit (antet, continut, partea finala);
 • seria fiscala a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • anuntul de atentionare a clientilor;
 • corectarea sau anularea inregistrarii unei operatiuni dupa emiterea bonului fiscal;
 • emiterea documentului de control rola-jurnal. Controlul examineaza daca s-au respectat prevederile legale cu privire la emiterea bonurilor fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale.

Agenti economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii direct catre populatie, pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi fiscale, au obligatia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sa le predea clientilor. Bonurile fiscale se emit numai cu aparate de marcat electronice fiscale pentru care s-a obtinut avizul Comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat fiscale.
Pentru corectarea sau anularea inregistrarii unei operatiuni dupa emiterea bonului fiscal utilizatorul intocmeste un dosar care va cuprinde:

 • a) sesizarea scrisa a persoanei care a efectuat gresit operatiunea, cu precizarea motivatiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum si a numarului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei si minutului emiterii acestuia;
 • b) decizia scrisa de aprobare a corectarii operatiunii gresit efectuate, emisa de directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau de alta persoana care raspunde de gestionarea patrimoniului unitatii;
 • c) copie de pe nota sau notele de receptie si constatare de diferente, intocmite de la ultima inventariere pana la zi, prin care a fost stabilit pretul cu amanuntul al produsului sau produselor inregistrate gresit in aparatul de marcat electronic fiscal;
 • d) nota de contabilitate care reflecta operatiunea efectuata.

In cazul in care in acelasi spatiu se efectueaza, direct catre populatie, atat livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care este obligatorie emiterea de facturi fiscale, cat si livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care nu exista aceasta obligatie, utilizatorii pot emite pentru incasarea facturilor bon fiscal in locul chitantei.
Agentii economici care efectueaza activitati atat de vanzare cu amanuntul, cat si cu ridicata au obligatia sa organizeze respectivele activitati in spatii comerciale separate, cu gestiuni distincte pentru fiecare activitate, sa reflecte operatiunile in mod corespunzator in contabilitate sisa emita bonuri fiscale pentru bunurile vandute cu amanuntul si facturi fiscale pentru vanzarile cu ridicata.
In cazul vanzarilor cu amanuntul efectuate prin magazine catre agenti economici ori catre alte categorii de cumparatori decat populatia, utilizatorii sunt obligatisa emita bon fiscal si, la cerere, factura fiscala.
Bonul fiscal este documentul emis numai de aparatul de marcat electronic fiscal cu ocazia efectuarii de bunuri sau prestarilor de servicii si cuprinde detalierea datelor referitoare la acestea, in functie de specificul activitatii desfasurate.
Un obiectiv esential il constituie respectarea structurii legale a bonului fiscal tiparit, si anume: antet, continut si parte finala.


A. Antetul bonului fiscal

se tipareste pe toate documentele emise cu aparatul de marcat electronic fiscal si contine cel putin:

 • denumirea si codul fiscal/codul unic de inregistrare ale utilizatorului (agentului economic);
 • adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal sau, dupa caz, mentiunea „comert ambulant” ori „taxi”.

B. Continutul bonului fiscal

Cu exceptia celor destinate activitatilor de schimb valutar si de taximetrie, bonul fiscal emis cu aparatele de marcat electronice fiscale cuprinde:

 • data, ora si minutul emiterii bonului fiscal;
 • numarul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
 • numele sau codul aparatului;
 • denumirea fiecarui bun livrat sau a serviciului prestat;
 • pretul sau tariful unitar;
 • cantitatea;
 • valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cu indicarea cotei acesteia;
 • valoarea totala a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata;
 • valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata pe cote ale acesteia, cu indicarea nivelului cota;
 • valoarea totala a operatiunilor scutite de taxa pe valoarea adaugata;
 • valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata, daca este cazul

C. Partea finala a bonului fiscal

Partea finala a bonului fiscal cuprinde logotipul si seria finala a aparatului, iar in cazul cand aceasta opereaza in cadrul unui sistem de gestiune, numarul aparatului de marcat electronic fiscal.
Datele inscrise pe bonul fiscal trebuie sa fie vizibile si univoce. Tiparirea datei se face numai in ordinea: ziua, luna, anul. Valorile se calculeaza cu minim doua zecimale.
Logotipul si seria fiscala servesc la identitatea fiscala a fiecarui aparat electronic fiscal. Seria fiscala a aparatului este formata, dupa caz, din:

 • unul sau doua caractere alfabetice, care reprezinta denumirea prescurtata a municipiului Bucuresti si, respectiv, a judetului unde se instaleaza aparatul de marcat electronic fiscal;
 • zece caractere numerice: primele patru reprezinta numarul avizului de distributie si de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, iar urmatoarele sase reprezinta numarul de ordine din Registrul de evidenta a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate in judet sau in municipiul Bucuresti.

Clientii au obligatia sa solicite sisa pastreze bonurile fiscale asupra lor pana la parasirea unitatii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor in vederea prezentarii lor la un eventual control, pentru justificarea provenientei acestora.
Utilizatorii sunt obligatisa afiseze la loc vizibil anunturi de atentionare a clientilor cu privire la obligatia acestora de a solicita sipastra bonurile fiscale asupra lor pana la parasirea unitatii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.
Pentru corectarea sau anularea inregistrarii unei operatiuni dupa emiterea bonului fiscal, utilizatorul intocmeste un dosar care cuprinde:

 • sesizarea scrisa a persoanei care a efectuat gresit operatiunea, cu precizarea motivatiei de corectare sau de anulare a acesteia, precum sia numarului de ordine al bonului fiscal de corectat, a orei si minutului emiterii acestuia;
 • decizia scrisa de aprobare a corectarii operatiunii gresit efectuate, emisa de directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau de alta persoana care raspunde de gestionarea patrimoniului unitatii;
 • copie de pe nota sau notele de receptie si constatarea de diferente, intocmite de la ultima inventariere pana la zi, prin care a fost stabilit pretul cu amanuntul al produsului sau produselor inregistrate gresit in aparatul de marcat electronic fiscal;
 • nota de contabilitate care reflecta operatiunea efectuata.

In cazul returului de marfa, utilizatorul intocmeste un dosar care cuprinde:

 • nota de receptie si constatare de diferente intocmita in baza bonului fiscal emis anterior pentru marfa respectiva;
 • dispozitia de plata – incasare catre casierie;
 • factura sau factura fiscala in rosu, dupa caz.

Returnarea ambalajelor refolosibile, a caror contravaloare este inclusa in pretul produsului vandut, poate fi mentionata inainte de emiterea bonului fiscal prin inscrierea sumei aferente acestora cu valoarea negativa si cu specificatia „ambalaj refolosibil”.

Contraventii privind bonul fiscal:

 • a) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrare sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioara celei reale. Fapta se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei.
 • b) emiterea bonului fiscal fara sa contina toate datele stabilite de lege si norme. Fapta se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei.
 • c) nepredarea bonului fiscal clientului de catre operatorul aparatului de marcat electronic fiscal. Fapta se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei.
 • d) neindeplinirea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiei de a afisa anunturile de atentionare a clientilor cu privire la obligatia acestora de a solicita sipastra bonurile fiscale asupra lor pana la parasirea unitatii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor in vederea prezentarii lor la un eventual control, pentru justificarea provenientei acestora. Fapta se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei.

Un eventual control mai poate controla si Rola-jurnal emisa de casa de marcat.

Rola-jurnal este documentul de control pe care se inscriu toate informatiile din bonurile fiscale.
Cand aparatul de marcat electronic fiscal este echipat cu un dispozitiv dublu de imprimare, rola-jurnal se tipareste concomitent cu rola client. Aparatele de marcat electronice fiscale echipate cu dispozitiv simplu de imprimare asigura tiparirea rolei-jurnal cu ajutorul jurnalului electronic inscris intr-o memorie electronica (tip EEPROM sau FLASH), care asigura stocarea a cel putin 100 de bonuri fiscale.
Rola-jurnal emisa cu jurnalul electronic trebuie sa cuprinda: antetul bo¬nului fiscal; continutul bonurilor fiscale emise; partea finala a bonului fiscal.
Rola-jurnal se pastreaza in arhiva agentilor economici timp de doi ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia a fost intocmit. Datele inscrise in rola-jurnal trebuie sa se mentina lizibile pe perioada de arhivare.
Sunt fapte care constituie contraventii:

 • nereintroducerea datelor inscrise pe rola-jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica pana la momentul stergerii memoriei operative;
 • nerespectarea obligatiei de a pastra si arhiva rola-jurnal.

Faptele mentionate se pedepsesc cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei.
Controlul concordantei operatiunilor inscrise in registrul special si in raportul Z cu cele inscrise in evidenta contabila a utilizatorului

Obiective esentiale:

 • situatiile de defectare a aparatelor de marcat electronice fiscale;
 • completarea sipastrarea cartii de interventii pentru aparate de marcat electronice fiscale;
 • inregistrarea in registrul special a operatiunilor in perioada de la producerea defectarii pana la repunerea in functiune a aparatului de marcat electronic fiscal;
 • situatiile de intrerupere a curentului electric in momentul emiterii unui bon fiscal;
 • consemnarea in registrul special;
 • raportul fiscal de inchidere zilnica.

Defectarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sa fie dotate de catre distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum si cu o brosura cu pagini numerotate, care contine evolutia exploatarii aparatului, denumita Carte de Interventii.

Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligatisa pastreze Cartea de Interventii, iar impreuna cu unitatile de service acreditate raspund de completarea si actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului si la interventiile service efectuate.

In situatia defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligati ca in momentul constatarii defectiunii sa anunte unitatea de service acreditata ori, dupa caz, distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau reprezentantul legal al acestuia in teritoriu.

Totodata, utilizatorii consemneaza in Cartea de Interventii a aparatului de marcat electronic fiscal data si ora la care au anuntat defectarea acestuia sipastreaza confirmarea scrisa, respectiv, telex, fax sau altele asemenea, privind anuntarea defectiunii aparatului de marcat electronic fiscal.

Distribuitorii autorizati, prin unitatile de service acreditate, sunt obligatisa asigure in termen de maxim 72 ore de la solicitarea utilizatorului instalarea aparatului nou, repunerea in functiune a aparatului defect sau inlocuirea acestuia.
Pana la repunerea in functiune a aparatului de marcat electronic fiscal defect, agentii economici utilizatori:

 • cu exceptia taximetristilor, sunt obligatisa inregistreze intr-un registru, special intocmit in acest sens, toate operatiunile (tranzactiile) efectuate in perioada de la producerea defectarii pana la repunerea in functiune a aparatului;
 • cu exceptia caselor de schimb valutar, elibereaza clientilor facturi fiscale, la cererea acestora. Pe perioada nefunctionarii aparatului de marcat electronic fiscal de schimb valutar, elibereaza clientilor buletine de schimb valutar, iar datele privind tranzactiile efectuate in aceasta perioada se introduc in aparate dupa repunerea acestora in functiune.

In situatia intreruperii curentului electric in momentul emiterii unui bon fiscal, acesta se pastreaza de catre utilizator impreuna cu raportul fiscal de inchidere zilnica (raportul Z). Pentru tranzactiile efectuate in perioada intreruperii curentului electric, utilizatorii procedeaza similar cu situatia nefunctionarii aparatului de marcat electronic fiscal pe perioada defectarii. In registrul special, inainte de inregistrarea tranzactiilor, se noteaza data si ora intreruperii curentului electric, iar in final, data si ora la care aparatul incepe sa functioneze, sub semnatura si stampila utilizatorului.
La repunerea in functiune a aparatului, tehnicianul unitatii de service acreditate (tehnician service) consemneaza in registrul special, dupa ultima inregistrare a tranzactiilor efectuate de utilizator, data si ora inceperii func¬tionarii aparatului, sub semnatura si numele in clar ale tehnicianului de service.

Registrul special:

 • se numeroteaza pe pagini;
 • se sigileazasi se stampileaza de catre organul fiscal la care utilizatorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, cu precizarea numarului de pagini continut de acesta;
 • se completeaza farastersaturi sau fara spatii neutilizate;
 • se prezinta de catre utilizator pentru vizare o data cu depunerea declaratiei de instalare a aparatului la organul fiscal teritorial in a carui raza a fost instalat acesta;
 • este document pe baza caruia se inregistreaza veniturile din activitatea de comertsi prestari servicii catre populatie in evidenta contabila a utilizatorului;
 • se arhiveazasi se pastreaza pe o perioada de zece ani;
 • datele inscrise in registrul-special trebuie sa ramana lizibile pe perioada de pastrare, utilizandu-se consumabile care au garantata perioada de pastrare impusa;
 • este document ce se are in vedere de catre organul fiscal cu ocazia controlului veniturilor care stau la baza determinarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.

Sumele gasite la punctele de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor apartinand agentilor economici care nu pot fi justificate prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, in registrul special ori prin facturi fiscale, dupa caz, sunt considerate fara provenienta si se confisca,facandu-se venit la bugetul de stat.

Constituie contraventii urmatoarele fapte in legatura cu defectarea aparatelor de marcat electronic fiscal, Cartea de Interventii si registrul special:

 • nerespectarea de catre utilizatori a obligatiei de a anunta unitatea de service desemnata de distribuitorul autorizat ori, dupa caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia in momentul constatarii defectarii aparatelor de marcat electronic fiscale. Se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
 • nerespectarea obligatiilor ce revin distribuitorilor autorizati prin unitatile de service acreditate de a instala, de a repune in functiune aparatele de marcat electronice fiscale defecte ori de a le inlocui in termen de 72 de ore de la solicitarea utilizatorului. Se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei. In cazul repetarii faptei, o data cu aplicarea amenzii contraventionale, organele de control propun comisiei de avizare a distributiei si utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale si retragerea avizului eliberat distribuitorului pentru distributia si comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale;
 • nerespectarea obligatiei utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale de a pastra Cartea de Interventii, precum sia utilizatorilor, impreuna cu unitatile de serice acreditate, a obligatiei de a completa si de actualiza Cartea de Interventii. Se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei;
 • nerespectarea prevederilor legale potrivit carora, pana la repunerea in functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, agentii economici
 • sunt obligatisa inregistreze special toate operatiunile efectuate sisa emita facturi fiscale pentru respectivele operatiuni, la cererea clientului. Se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei;
 • nerespectarea obligatiei de a pastra si arhiva registrul special. Se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei.

Controlul raportul fiscal „Z” de inchidere zilnica (Raportul Z)

Raportul Z este documentul de finalizare a gestiunii pe termen scurt, respectiv, zi de lucru, care contine in mod detaliat date ce se inregistreaza in memoria fiscala ca date de sinteza pe termen lung, odata cu emiterea acestui raport.

Utilizatorii sunt obligatisa asigure arhivarea sipastrarea raportului Z pe o perioada de zece ani. Datele inscrise in raportul Z trebuie sa ramana lizibile pe perioada de pastrare, utilizandu-se consumabile care au garantata perioada de pastrare impusa.
Raportul Z si registrul-special:

 • reprezinta documentele pe baza carora se inregistreaza veniturile din activitatea de comertsi prestari de servicii catre populatie in evidenta contabila a utilizatorului;
 • sunt documente ce se au in vedere de catre organele fiscale cu ocazia controlului veniturilor care stau la baza determinarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.

Nerespectarea obligatiei de a pastra si arhiva raportul fiscal de inchidere zilnica este fapta care constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei.

Baza legala:

 • OUG nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată;
 • HG nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
 • Legea 571/2003 privind Codul Fiscal.

Cititori :23768
Valentin Alungulese Valentin Alungulese (6 Posts)

Economist Contabil, stagiar CECCAR


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Utile
Valentin Alungulese

Economist Contabil, stagiar CECCAR

More in Utile

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact