Bilant

Alerta pentru entităţile fără personalitate juridică, 2 mai este termenul limita pentru situaţiile financiare anuale!

Alerta pentru entităţile fără personalitate juridică, 2 mai este termenul limita pentru situaţiile financiare anuale!
Costin Pietraru

Persoanele juridice fără scop patrimonial care aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 1.969/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obligaţia de a întocmi şi depune situaţii financiare anuale sunt: asociaţiile, fundaţiile sau alte organizaţii de acest fel, partidele politice, patronatele, organizaţiile sindicale, cultele religioase, precum şi altele asemenea înfiinţate în baza unor legi speciale.

Persoanele juridice fără scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2011 compuse din: bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului în formatul prevăzut de Reglementările contabile pentru persoanele fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007.

Atenţie! Organizaţiile patronale şi sindicale, precum şi alte organizaţii fără scop patrimonial, care nu desfăşoară activităţi economice, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2011 care cuprind: bilanţ prescurtat şi contul prescurtat al rezultatului exerciţiului.

Situaţiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori sau de către auditori financiari, potrivit legii, şi trebuie să fie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Important! Subunităţile fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul sau domiciliul în România organizează şi conduc contabilitatea proprie până la nivel de balanţă de verificare, fără a întocmi situaţii financiare anuale.

Activitatea desfăşurată în străinătate de subunităţile fără personalitate juridică, şi care aparţin persoanelor juridice fără scop patrimonial cu sediul sau domiciliul în România, se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României, potrivit prezentelor reglementări.

Cursul de schimb utilizat pentru conversia în moneda naţională a balanţelor de verificare întocmite într-o altă monedă este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data bilanţului.

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie se întocmesc în lei şi se semnează atât de persoanele abilitate, potrivit legii, cât şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.


Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2011 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă, utilizând programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice care poate fi descărcat de pe websiteul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii.

Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale simplificate, generat prin programele de asistenţă, constă într-un fişier.dpf având ataşat un fişier.xml şi un fişier cu extensia.zip. Fişierul cu extensia.zip va conţine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 10MB a fişierului.pdf la care este ataşat fişierul.zip.

Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege se pot depune la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili. La depunerea situaţiilor financiare se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârea Guvernului nr. 1.085/2003 referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional.

Potrivit OMFP nr. 1969/2007, asociatiile, fundatiile sau alte organizatii de acest fel, partide politice, patronate, organizatii sindicale, culte religioase si alte persoane juridice infiintate in baza unor legi speciale, in scopul desfasurarii de activitati fara scop patrimonial, au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale.

In anexa nr. 2 la ordin sunt nominalizate categoriile de persoane juridice fara scop patrimonial care pot conduce contabilitatea in partida simpla, astfel:

  • unitatile de cult
  • asociatiile de proprietari
  • persoanele juridice fara scop patrimonial in al caror act normativ de infiintare exista prevederi exprese privind organizarea contabilitatii in partida simpla.

 

Important! Persoanele juridice fara scop patrimonial care potrivit legii organizeaza contabilitatea in partida simpla nu au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale.

Societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care funcţionează pe principiile societăţilor comerciale, potrivit legilor speciale de organizare vor depune situaţii financiare anuale pentru anul 2011 la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până la data de 2 mai 2012.

Sursa: Finante Valcea, Finate Arges

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Bilant
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Bilant

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact