Bilant

Ce societati au obligatia intocmirii notelor explicative la situatiile financiare aferente anului 2015

Ce societati au obligatia intocmirii notelor explicative la situatiile financiare aferente anului 2015

DECLARATII 1Actele normative care reglementeaza cadrul general privind intocmirea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul 2015 sunt Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 28, OMFP nr. 1802/2014 privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare si Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In aplicarea acestor dispozitii a fost emis OMFP nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Atentie! Termenul de depunere al situatiilor financiare este 30 mai 2016, mai multe detalii in Contabilul.Manager.ro

Potrivit dispozitiilor acestor acte normative rezulta urmatoarele:

A. Microentitatile sunt entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime prevazute la pct. 9 alin. (2) din Omfp nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

 • totalul activelor: 1.500.000 lei;
 • cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;
 • numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10, intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
 1. bilant prescurtat (cod 10), in structura prevazuta la pct. 599 din reglementarile contabile;
 2. cont prescurtat de profit si pierdere (cod 20), in structura prevazuta la pct. 601 din reglementarile contabile.

Acestea sunt insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), cuprinse in Omfp nr. 123/2016.

Microentitatile nu au obligatia elaborarii notelor explicative la situatiile financiare anuale.


Acestea prezinta insa informatiile privind politicile contabile (pct. 468 lit. a), valoarea angajamentelor financiare (pct. 468, lit. d) si e) si pct. 491 alin. (2) lit. c) privind achizitiile propriilor actiuni.

B. Entitatile mici care la data bilantului nu sunt microentitati si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime prevazute la pct. 9 alin. (3) din Omfp nr. 1802/2014 si anume:

 • totalul activelor: 17.500.000 lei;
 • cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
 • numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50,

Intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

 • bilant prescurtat (cod 10), in structura prevazuta la pct. 599 din reglementarile contabile;
 • cont de profit si pierdere (cod 20), in structura prevazuta la pct. 600 din reglementarile contabile;
 • note explicative la situatiile financiare anuale.
 • Acestea sunt insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

C. Entitatile mijlocii si mari, care la data bilantului depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime prevazute la pct. 9 alin. (4) din Omfp nr. 1802/2014 si anume:

 • totalul activelor: 17.500.000 lei;
 • cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
 • numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Acestea, precum si entitatile de interes public intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

 • bilant (cod 10), in structura prevazuta la pct. 598 din reglementarile contabile;
 • cont de profit si pierdere (cod 20), in structura prevazuta la pct. 600 din reglementarile contabile;
 • situatia modificarilor capitalului propriu;
 • situatia fluxurilor de trezorerie;
 • notele explicative la situatiile financiare anuale.

Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

Notele explicative contin informatii referitoare la:

 • active imobilizate,
 • provizioane,
 • repartizarea profitului,
 • analiza rezultatului din exploatare,
 • situatia creantelor si datoriilor,
 • principii, politici si metode cpntabile,
 • participatii si surse de finantare, informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere,
 • indicatori economico-financiari,
 • alte informatii.

De retinut, este faptul ca, numarul notelor explicative nu este limitativ si atunci cand o entitate doreste sa furnizeze informatii utile persoanelor care sunt interesate de situatia societatii, cu privire la pozitia financiara, performanta societatii si fluxurile ei de trezorerie, poate prezenta si alte date.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Bilant

More in Bilant

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact