Contabilul incepator

Inventariere: cum se evalueaza patrimoniul

Inventariere: cum se evalueaza patrimoniul
Maria Mihaela Benki

inventariereIn cadrul procesului de inventariere se procedeaza si la determinarea valorii bunurilor inventariate. Urmare a acestei evaluari, se poate determina o valoare mai mare decat cea din contabilitate, caz in care plusul de valoare nu se inregistreaza, sau un minus de valoare, o depreciere suplimentara, ce trebuie reflectata in contabilitate, prin diminuarea valorii contabile a activului care a facut obiectul inventarierii.

Se vor avea in vedere diferentele de valoare aplicabile:

imobilizarilor necorporale si necorporale
stocurilor
titlurilor de valoare
creantelor si datoriilor

evaluarea creantelor si datoriilor in valuta

Evaluarea imobilizarilor necorporale si necorporale

Imobilizarile necorporale si corporale constatate ca fiind depreciate se vor evalua la valoarea actuala a fiecareia, stabilita in functie de utilitatea sa si pretul pietei. Corectarea valorii contabile a imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta:

– prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila;

Valoarea deprecierii suplimentare 6811 – Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 280/281 – Amortizari privind imobilizarile necorporale/corporale Valoarea deprecierii suplimentare

– prin constituirea sau suplimentarea unor provizioane pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.

Valoarea deprecierii suplimentare 6813 – Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor = 290/291 – Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale/corporale Valoarea deprecierii suplimentare

Evaluarea imobilizarilor corporale la data bilantului se efectueaza la cost, mai putin amortizarea si provizioanele cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluata, aceasta fiind valoarea justa la data reevaluarii, mai putin orice amortizare si orice pierdere din depreciere cumulata, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

Evaluarea  stocurilor 

Activele de natura stocurilor se evalueaza la valoarea contabila, mai putin deprecierile constatate. In cazul in care valoarea contabila a stocurilor este mai mare decat valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin constituirea unei ajustari pentru depreciere.


 Valoarea deprecierii 6814 – Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante = 39 – Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei Valoarea deprecierii

Evaluarea titlurilor de valoare

Evaluarea titlurilor de valoare (titluri de participare, titluri de plasament, alte titluri) se efectueaza:

– in cazul titlurilor cotate pe piete reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pe baza pretului mediu ponderat, calculat pe ultimele 12 luni calendaristice, pentru titlurile tranzactionate in respectivul interval de timp,

– in cazul titlurilor netranzactionate pe pietele reglementate si supravegheate, in functie de valoarea activului net pe actiune.

 Valoarea deprecierii 6814 – Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante = 59 – Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie Valoarea deprecierii

Evaluarea creantelor si datoriilor 

Evaluarea creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila neta a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea creantelor.

 Valoarea deprecierii 6814 – Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante = 49 – Ajustari pentru deprecierea creantelor Valoarea deprecierii

Evaluarea creantelor si datoriilor in valuta

Evaluarea creantelor si a datoriilor exprimate in valuta se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru data incheierii exercitiului financiar.

Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul de schimb valutar la care sunt inregistrate creantele sau datoriile in valuta si cursul de schimb valutar de la data incheierii exercitiului se inregistreaza pe seama veniturilor si cheltuielilor.

 

Maria Mihaela Benki Maria Mihaela Benki (112 Posts)

Economist


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Contabilul incepator

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact