Contabilul incepator

Exemple de situatii la inventariere IV

Exemple de situatii la inventariere IV
Maria Mihaela Benki

rezultate inventarValorificarea rezultatelor dupa inventariere

Operatiunile de regularizare (punerea de acord a evidentelor scriptice cu situatia faptica) cuprind operatiuni privind diferentele rezultate la inventariere, adica :
– plusuri
– minusuri.

Plusurile de inventar se inregistreaza ca intrari in patrimoniul societatii:

– Plusuri de natura imobilizarilor necorporale si corporale (ct. 134)
– Plusuri de natura stocurilor in depozite (ct. 758)
– Plusuri de natura produselor finite sau produselor neterminate constatate in sectiile de productie (ct. 711)

Minusurile de inventar se inregistreaza astfel:

– Se inregistreaza pe seama cheltuielilor, dupa natura lor;
– Se stabilesc in sarcina celor vinovati prin recuperare directa.

In situatia constatarii unor plusuri in gestiune, bunurile respective se vor evalua la valoarea justa.

In cazul constatarii unor lipsuri in gestiune, imputabile, administratorii vor lua masura imputarii acestora la valoarea lor de inlocuire, respectiv costul de achizitie al unui bun cu caracteristici si grad de uzura similare celui lipsa in gestiune la data constatarii pagubei, care va cuprinde pretul de cumparare practicat pe piata, la care se adauga taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport, aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau pentru intrarea in gestiune a bunului respectiv. In cazul bunurilor constatate lipsa, ce urmeaza a fi imputate, care nu pot fi cumparate de pe piata, valoarea de imputare se stabileste de catre o comisie formata din specialisti in domeniul respectiv.

La stabilirea valorii debitului, in cazurile in care lipsurile in gestiune nu sunt considerate infractiuni, se va avea in vedere posibilitatea compensarii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
– sa existe riscul de confuzie intre sorturile aceluiasi bun material, din cauza asemanarii in ceea ce priveste aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte elemente;
– diferentele constatate in plus sau in minus sa priveasca aceeasi perioada de gestiune si aceeasi gestiune.

Plusurile de inventar pentru imobilizari

Se inregistreaza ca si subventii pentru investitii.

Valoarea stabilita in urma inventarierii 20, 21, 23, 26 = 134 – Plusuri de inventar de natura imobilizarilor Valoarea stabilita in urma inventarierii

Minusurile de inventar pentru imobilizari

Minusurile determinate la inventar pot fi incadrate in una din urmatoarele categorii:
– minusuri generate de calamitati naturale;
– minusuri cauzate de unele persoane fizice sau juridice;
– minusuri pentru care, la data terminarii inventarierii, nu se poate stabili vinovatia unei persoane sau o alta cauza.

In cadrul fiecarei categorii de minusuri, inregistrarile sunt diferite in functie de caracteristicile imobilizarii pentru care au fost constatate, astfel:
– imobilizari in stare noua;
– imobilizari neamortizate integral;
– imobilizari amortizate integral.

Exemplu: La inventariere se constata lipsa un calculator, cu valoare contabila de 3.000 lei.

Cazul 1: Amortizarea cumulata la data inventarierii este de 2.000 lei.

a) Lipsa echipamentului nu poate fi imputata.

Scaderea din gestiune a calculatorului:

 

2.000 lei

 

 

1.000 lei

%

2813 – Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

 

6583 – Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital

= 2132 – Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 3.000 lei

b) Lipsa calculatorului este imputata gestionarului, valoarea de inlocuire fiind de 1.190 lei. In acest caz, alaturi de scaderea din gestiune se va innregistra si operatia de imputare a minusului:

1.190 lei

 

 

4282 – Alte creante in legatura cu personalul = %

7588 – Alte venituri din exploatare

 

4427 – TVA colectata

 

1.000 lei

 

 

190 lei

Cazul 2: Calculatorul este integral amortizat la data inventarierii. Lipsa lui nu poate fi imputata.

3.000 lei

 

2813 – Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor = 2132 – Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 3.000 lei

Cazul 3: Calculatorul a fost distrus in urma unui incendiu. Amortizarea cumulata pana la aceasta data este de 2.000 lei.

 

2.000 lei

 

1.000 lei

%

2813 – Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

671 – Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

= 2132 – Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) 3.000 lei

Observatie:

In cazul in care la data finalizarii inventarierii nu se poate stabili vinovatul, acest lucru urmand sa fie stabilit ulterior, in locul contului 4282 „Alte creante in legatura cu personalul” se poate utiliza contul 473 „Decontari din operatii in curs de clarificare” pana la clarificarea situatiei

Plusurile de inventar pentru stocuri

Produsele si productia in curs de executie

Valoarea plusului 33,34 – Conturi de stocuri = 711 – Variatia stocurilor Valoarea plusului

Stocurile cumparate 

Valoarea plusului 30, 31, 32, 35, 36, 37 – Conturi de stocuri = 60 – Cheltuieli privind stocurile Valoarea plusului

Observatie: Se recomanda stornarea in rosu sau utilizarea unui cont de venituri, respectiv: 

(Valoarea plusului) 60 – Cheltuieli privind stocurile = 30, 31, 32, 35, 36, 37 – Conturi de stocuri (Valoarea plusului)

Sau

Valoarea plusului 30, 31, 32, 35, 36, 37 – Conturi de stocuri = 758 – Alte venituri din exploatare Valoarea plusului

Minusuri la inventar pentru stocuri:

Produsele si productia in curs de executie


Valoarea minusului 711 – Variatia stocurilor = 33,34 – Conturi de stocuri Valoarea minusului

Stocurile cumparate

Valoarea minusului 60 – Cheltuieli privind stocurile = 30, 31, 32, 35, 36, 37 – Conturi de stocuri Valoarea minusului

In cazul in care minusul se datoreaza unor calamitati naturale pe debit se va folosi contul 671 „Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare”. 

Pentru minusurile neimputabile si pentru cele constatate peste normele legale imputabile se datoreaza TVA, acest lucru reflectandu-se prin inregistrarea:

635 – Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 4427 – TVA colectata

Plusurile si minusurile de inventar pentru creante

In cazul conturilor de creante nu pot apare plusuri si minusuri la inventar, ci numai diferente din evaluare.

Plusurile si minusurile de inventar pentru elementele de trezorerie

Plusurile constatate la inventarierea casieriei sau a consultarii ultimului extras de cont primit de la banca se inregistreaza pe seama veniturilor astfel:

Valoarea plusului 531 – Casa/

512 – Conturi la banci

= 758 – Alte venituri din exploatare Valoarea plusului

in timp ce minusul constat genereaza inregistrarea:

Valoarea minusului 658 – Alte cheltuieli din exploatare = 531 – Casa Valoarea minusului

Plusurile de investitii financiare  se inregistreaza:

Valoarea plusului 50 – Investitii financiare pe termen scurt = 764 – Venituri din investitii financiare cedate Valoarea plusului

iar minusurile:

Valoarea plusului 664 – Cheltuieli privind investitiile financiare cedate = 50 – Investitii financiare pe termen scurt Valoarea plusului

In cadrul procesului de inventariere se procedeaza si la determinarea valorii bunurilor inventariate. Urmare a acestei evaluari, se poate determina o valoare mai mare decat cea din contabilitate, caz in care plusul de valoare nu se inregistreaza, sau un minus de valoare, o depreciere suplimentara, ce trebuie reflectata in contabilitate, prin diminuarea valorii contabile a activului care a facut obiectul inventarierii.

Se vor avea in vedere diferentele de valoare aplicabile:

  • – imobilizarilor necorporale si necorporale;
  • – stocurilor;
  • – titlurilor de valoare;
  • – creantelor si datoriilor;
  • – evaluarea creantelor si datoriilor in valuta;

Evaluarea imobilizarilor necorporale si necorporale

Imobilizarile necorporale si corporale constatate ca fiind depreciate se vor evalua la valoarea actuala a fiecareia, stabilita in functie de utilitatea sa si pretul pietei. Corectarea valorii contabile a imobilizarilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, in functie de tipul de depreciere existenta:

– prin inregistrarea unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila;

Valoarea deprecierii suplimentare 6811 – Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 280/281 – Amortizari privind imobilizarile necorporale/corporale Valoarea deprecierii suplimentare

– prin constituirea sau suplimentarea unor provizioane pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.

Valoarea deprecierii suplimentare 6813 – Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor = 290/291 – Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale/corporale Valoarea deprecierii suplimentare

Evaluarea imobilizarilor corporale la data bilantului se efectueaza la cost, mai putin amortizarea si provizioanele cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluata, aceasta fiind valoarea justa la data reevaluarii, mai putin orice amortizare si orice pierdere din depreciere cumulata, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

Evaluarea  stocurilor 

Activele de natura stocurilor se evalueaza la valoarea contabila, mai putin deprecierile constatate. In cazul in care valoarea contabila a stocurilor este mai mare decat valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin constituirea unei ajustari pentru depreciere.

 Valoarea deprecierii 6814 – Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante = 39 – Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei Valoarea deprecierii

Evaluarea titlurilor de valoare

Evaluarea titlurilor de valoare (titluri de participare, titluri de plasament, alte titluri) se efectueaza:

– in cazul titlurilor cotate pe piete reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pe baza pretului mediu ponderat, calculat pe ultimele 12 luni calendaristice, pentru titlurile tranzactionate in respectivul interval de timp,

– in cazul titlurilor netranzactionate pe pietele reglementate si supravegheate, in functie de valoarea activului net pe actiune.

 Valoarea deprecierii 6814 – Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante = 59 – Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie Valoarea deprecierii

Evaluarea creantelor si datoriilor 

Evaluarea creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata, in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar stabilita la inventariere si valoarea contabila neta a creantelor se inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru deprecierea creantelor.

 Valoarea deprecierii 6814 – Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante = 49 – Ajustari pentru deprecierea creantelor Valoarea deprecierii

Evaluarea creantelor si datoriilor in valuta

Evaluarea creantelor si a datoriilor exprimate in valuta se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru data incheierii exercitiului financiar.

Diferentele de curs valutar favorabile sau nefavorabile intre cursul de schimb valutar la care sunt inregistrate creantele sau datoriile in valuta si cursul de schimb valutar de la data incheierii exercitiului se inregistreaza pe seama veniturilor si cheltuielilor.

 

Maria Mihaela Benki Maria Mihaela Benki (112 Posts)

Economist


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Contabilul incepator

More in Contabilul incepator

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact