Contabilul incepator

GHID PRACTIC privind contribuabilii inactivi si reactivarea acestora I

GHID PRACTIC privind contribuabilii inactivi si reactivarea acestora I
Laurentiu Ianculescu

contribuabilii inactivi

Notiuni despre contribuabilii inactivi

Prevederile referitoare la contribuabilii inactivi s-au inasprit in ultimii ani. De aceea, trebuie sa manifestati o atentie sporita atunci cand achizitionati bunuri/servicii, fiind necesara verificarea furnizorilor in Registrul contribuabililor inactivi sau reactivați, publicat pe site-ul ANAF. De asemenea, trebuie sa cunoasteti prevederile legale pentru a nu ajunge in situatia de a fi declarati inactivi.

In MOf nr 535 din 18 iulie 2014 a fost publicat OPANAF nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, care a intrat in vigoare de la aceeasi data.

In ce situatii un contribuabil este declarat inactiv?

Registrul contribuabililor inactivi/reactivați este public și se afișeaza pe site-ul ANAF. Conform Codului de procedura fiscala, contribuabilii sunt declarati inactivi daca se afla in una dintre urmatoarele situații:

  • nu iși indeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativa prevazuta de lege (Formularele 100, 112, 101, 300, 390, 394, 301);
  • se sustrag de la efectuarea inspecției fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
  • organele fiscale au constatat ca nu funcționeaza la domiciliul fiscal declarant.

Contribuabilii care, ca urmare a notificarilor transmise de organul fiscal, isi depun declaratiile fiscale aferente perioadei de referinta pana la expirarea termenului de 15 zile prevazut in continutul notificarii, nu vor fi inscrisi in evidenta contribuabililor inactivi.

Contribuabilii declarati inactivi nu vor fi supusi procedurilor curente de notificare si de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaratiilor.

Pe perioada in care contribuabilii sunt inactivi si sediile secundare inregistrate fiscal sunt considerate inactive.

Care este procedura pentru declararea contribuabililor inactivi ca urmare a nedepunerii declaratiilor?

Procedura pentru intocmirea listei contribuabililor declarati inactivi se aplica semestrial, astfel:

 1. incepand cu 25 iunie, pentru termenele de declarare 25 ianuarie – 25 iunie (declaratii aferente lunilor decembrie an precedent – mai an curent);
 2. incepand cu 25 decembrie, pentru termenele de declarare 25 iulie-25 decembrie (declaratii aferente lunilor iunie – noiembrie).

Lunar, organul fiscal intocmeste lista contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative, iar apoi emite si transmite notificari acestei categorii de contribuabili. Semestrial, in 15 zile de la termenul de transmitere a notificarilor pentru termenele de declarare 25 iunie, respectiv 25 decembrie, se intocmeste lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, eliminandu-se din lista acei contribuabili care au depus declaratiile ca urmare a notificarilor primite.

In maximum 5 zile de la expirarea termenului de 15 zile de mai sus, organul fiscal transmite fiecarui contribuabil din lista o notificare privind indeplinirea conditiilor pentru declararea ca inactiv. Contribuabilii care, in 15 zile de la data comunicarii notificarii, si-au indeplinit obligatiile declarative sunt eliminati din lista contribuabililor care indeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi.

Dupa expirarea celor 15 zile, pentru fiecare contribuabil inscris in lista se intocmeste cate o decizie de declarare in inactivitate, in 2 exemplare, dintre care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia. Declararea contribuabililor inactivi se face cu data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate.

Dupa comunicarea deciziei de declarare in inactivitate/reactivare, organul fiscal competent va inscrie contribuabilul in Registrul contribuabililor inactivi in termen de cel mult 5 zile de la data comunicarii.

ATENTIE!

Decizia de declarare in inactivitate/reactivare produce efecte fața de terți incepand cu ziua urmatoare datei inscrierii in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati. De exemplu, daca o entitate achiziționeaza bunuri sau servicii in luna aprilie, iar furnizorul este declarat inactiv ulterior, atunci beneficiarul are dreptul sa iși deduca cheltuielile și TVA aferente achizițiilor, deoarece la data tranzacției furnizorul nu figura in Registrul contribuabililor inactivi.

Care este procedura pentru declararea contribuabililor inactivi in alte situatii?

Asa cum am precizat si mai sus, un contribuabil este declarat inactiv daca organul fiscal constata ca acesta nu functioneaza la domiciliul fiscal declarat sau daca acesta se sustrage de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia.

Competenta pentru constatarea situatiilor de mai sus revine organelor de inspectie fiscala din cadrul ANAF, precum si Directiei generale antifrauda fiscala, dupa caz.

Atunci cand organul de inspectie fiscala, ca urmare a deplasarii la fata locului, constata ca adresa la care a fost declarat domiciliul fiscal al contribuabilului nu exista, intocmeste un proces-verbal prin care se consemneaza situatia respective.

De asemenea, organul de inspectie fiscala trimite la adresa de domiciliu a reprezentantului legal al contribuabilului invitatia prin care acesta este solicitat sa se prezinte la sediul organului fiscal pentru clarificarea situatiei sale fiscale.

In situatia in care se constata ca un contribuabil nu desfasoara activitate la domiciliul fiscal declarat, organul de control (organul de inspectie fiscala sau inspectorii antifrauda) va solicita, in scris, prezenta unui reprezentant legal al acestuia la sediul organului de inspectie fiscala/Directiei generale antifrauda fiscala, stabilind data si ora de prezentare. Solicitarea se trimite si la adresa de domiciliu a reprezentantilor legali ai contribuabilului.

Daca acel contribuabil are sedii secundare, organul de control trimite solicitarea si la adresele unde acestea functioneaza.

In cazul neprezentarii reprezentantului legal al contribuabilului la sediul organului de control, se incheie un proces-verbal in care se vor preciza actiunile si toate demersurile intreprinse pentru identificarea acestuia. Ulterior, se intocmeste avizul privind propunerea de declarare in inactivitate, pe baza caruia compartimentul de specialitate intocmeste decizia de declarare in inactivitate.

Care este tratamentul fiscal aferent cheltuielilor si TVA pe perioada de inactivitate?

ATENTIE!

Contribuabilii declarați inactivi care desfașoara activitați economice in perioada de inactivitate, sunt supuși obligațiilor privind plata impozitelor și taxelor, dar nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor și a TVA aferente achizițiilor efectuate in perioada respectiva.

Contribuabililor declarati inactivi li se anuleaza din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA incepand cu data comunicarii deciziei de declarare in inactivitate.

Beneficiarii care achiziționeaza bunuri și/sau servicii de la contribuabili dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor inactivi/reactivați nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor și a TVA aferente achizițiilor respective, cu excepția achizițiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului (a se consulta Legea 85/2014).

Astfel retineti faptul ca chiar daca dvs sunteti de buna credinta, in situatia in care achizionati de la terti inactivi bunuri sau servicii, nu va puteti deduce nici TVA si nici cheltuiala aferenta.

Exemplu:


In luna august 2014, entitatea Leader a fost declarata inactiva si a fost inscrisa in Registrul contribuabililor inactivi/reactivați. In luna septembrie 2014, aceasta achizitioneaza marfuri la costul de 1.000 lei, TVA 24% pe care ulterior le vinde entitatii Barsin la pretul de vanzare de 1.500 lei. Entitatea Barsin este inregistrata in scopuri de TVA.

Tot in luna septembrie 2014, entitatea Leader primeste o factura de servicii contabile in suma de 300 lei, TVA 24%.

Prezentati inregistrarile contabile efectuate atat de entitatea Leader, cat si de Barsin?

Entitatea LEADER – inactiva:

Avand in vedere ca entitatea Leader a fost declarata inactiva, acesteia i s-a anulat din oficiu codul de inregistrare in scopuri de TVA. Astfel, societatea nu mai are dreptul sa isi deduca TVA aferenta achizitiilor efectuate. Conform cadrului contabil in vigoare, TVA va fi recunoscuta in costul de achizitie al bunurilor cumparate sau al serviciilor primate.

Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt urmatoarele:

 • achizitia marfurior de la furnizor:
1.240 lei 371

Marfuri

= 401

Furnizori

1.240 lei

 

 

 • vanzarea marfurior catre entitatea Barsin:
1.500 lei 4111

Clienti

= 707

Venituri din vanzarea marfurilor

1.500 lei

 

 

 

 • evidentierea TVA colectata de 360 lei aferenta livrarii efectuate (1.500 lei x 24%):
360 lei 635

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

= 446.Analitic

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

360 lei

 

 

 

 • descarcarea din gestiune a stocurilor vandute:
1.240 lei 607

Cheltuieli privind marfurile

= 371

Marfuri

1.240 lei

 

 • inregistrarea facturii de servicii contabile primita:
372 lei 628

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

= 401

Furnizori

372 lei

 

Situatia obligatiilor de plata se prezinta astfel:

 

Dpdv CONTABIL   Dpdv FISCAL
Elemente Suma   Elemente Suma
Venituri 1.500 lei Venituri impozabile 1.500 lei
Cheltuieli

(360 lei + 1.240 lei + 372 lei)

 

1.972 lei

Cheltuieli deductibile 0 lei
Rezultat contabil – 472 lei Rezultat fiscal 1.500 lei
Impozit pe profit 240 lei
TVA de plata 360 lei
Total obligatii fiscale de plata 600 lei

 

Entitatea LEADER – activa:

Daca entitatea Leader NU ar fi fost inactiva la data tranzactiilor de mai sus, atunci situatia s-ar fi prezentat astfel:

Inregistrarile efectuate in contabilitate ar fi fost urmatoarele:

 • achizitia marfurior de la furnizor:
1.000 lei

 

240 lei

371

Marfuri

4426

TVA deductibila

= 401

Furnizori

1.240 lei

 

 

 • vanzarea marfurior catre entitatea Barsin:
1.860 lei 4111

Clienti

= 707

Venituri din vanzarea marfurilor

4427

TVA colectata

1.500 lei

 

 

360 lei

 

 

 • descarcarea din gestiune a stocurilor vandute:
1.000 lei 607

Cheltuieli privind marfurile

= 371

Marfuri

1.000 lei

 

 • inregistrarea facturii de servicii contabile primita:
300 lei

 

 

72 lei

628

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

4426

TVA deductibila

= 401

Furnizori

372 lei

Situatia obligatiilor de plata s-ar fi prezentat astfel:

Dpdv CONTABIL   Dpdv FISCAL
Elemente Suma   Elemente Suma
Venituri 1.500 lei Venituri impozabile 1.500 lei
Cheltuieli

(1.000 lei + 300 lei)

 

1.300 lei

Cheltuieli deductibile 1.300 lei
Rezultat contabil 200 lei Rezultat fiscal 200 lei
Impozit pe profit 32 lei
TVA de plata (360 lei – 240 lei – 72 lei) 48 lei
Total obligatii fiscale de plata 80 lei

Entitatea BARSIN:

Entitatea Barsin achiziționeaza marfuri de la un contribuabil inactiv si astfel nu beneficiaza de dreptul de deducere a cheltuielilor și a TVA aferente.

Inregistrarea efectuata in contabilitate este urmatoarea:

 • achizitia marfurior de la entitatea Leader:
1.500 lei 371

Marfuri

= 401

Furnizori

1.500 lei

 

Achiziția marfurilor de la entitatea Leader reprezinta o operațiune scutita/neimpozabila, iar in Decontul de TVA 300 va fi reflectata la randul „Achizitii scutite de TVA sau neimpozabile”. Tranzactia nu va fi raportata in Declaratia 394, avand in vedere ca furnizorul este inactiv si deci nu mai dispune de cod de inregistrare in scopuri de TVA.

In momentul vanzarii stocului de marfa achizitionat, entitatea Barsin va recunoaste o cheltuiala de 1.500 lei care va fi nedeductibila la calculul impozitului pe profit. Venitul obținut din vanzarea bunurilor va fi considerat insa venit impozabil la calculul impozitului pe profit, intrucat entitatea desfașoara activitați economice.

La facturare, societatea Barsin va factura cu TVA, deoarece este inregistrata in scopuri de TVA și efectueaza operațiuni taxabile. Tranzactia va fi reflectata in Decontul de TVA 300 la randul “Livrari de bunuri si servicii in cota de 24%”, iar daca clientul este inregistrat in scopuri de TVA, atunci va fi evidentiata si in Declaratia 394.

 

 

articol preluat cu acordul  www.accounting-leader.ro

Mai multe articole gasiti pe http://www.accounting-leader.ro/publicatii.html

 

 

 

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


View Comments (1)

1 Comment

 1. Mihaela

  decembrie 11, 2015 at 12:48 pm

  Foarte interesant ceea ce ati postat , numai ca eu am o situatie mai deosebita .
  ANAF m-au declarat inactiv pe 16.11.2015 , achizitia de marfa (deseuri fier) este pana in aceasta data (14.11.2015) cheltuiala cu marfa este deductibila sau nu ? Livrarile pana in aceasta data sunt cu taxare inversa , dar….am livrat si dupa aceasta data pana pe 27 11.2015 cheltuiala cu marfa descarcata din aceste facturi emise9 vanzare marfa stoc pana in 16.11.2015) dupa ce mi-a fost anulat TVA-ul si sunt inactiv este deductibila ?

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Contabilul incepator
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Contabilul incepator

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact