Contabilul incepator

Inventariere: rezultate si documentatie

Inventariere: rezultate si documentatie
Maria Mihaela Benki

inventariereInventarierea faptica se materializeaza in listele de inventariere, intocmite pe fiecare gestiune si loc de depozitare in parte, separat pentru valorile materiale si mijloacele fixe ale unitatii si separat pentru cele inchiriate sau in custodie (cod 14-3-12).

Evaluarea elementelor patrimoniale in listele de inventariere se realizeaza cu respectarea principiului permanentei metodelor, iar stabilirea valorii de inventar se face  cu respectarea principiului prudentei, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume:

– valorile materiale se vor evalua la valoarea actuala numita si valoare de inventar, nefiind admisa supraevaluarea acestora;

– creantele si datoriile se vor evalua la valoarea lor probabila de incasat sau de plata;

– imobilizarile se evalueaza la valoarea ramasa neamortizata.

In cazul constatarii de deprecieri, comisia de inventariere trebuie sa faca propuneri de ajustari pentru depreciere sau ajustari pentru pierderea de valoare, dupa caz, iar pentru deprecierile ireversibile se propun amortizari suplimentare. In toate cazurile trebuie prezentate motivele care au determinat aceste deprecieri.

Registrul-inventar (cod 14-1-2) este documentul contabil obligatoriu in care se inscriu rezultatele inventarierii elementelor de activ si de pasiv, grupate dupa natura lor, conform posturilor din bilant. Elementele de activ si de pasiv inscrise in registrul-inventar au la baza listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere si situatiile analitice, dupa caz, care justifica continutul fiecarui post din bilant.

Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre presedintele si membrii comisiei de inventariere, de gestionar si de catre specialistii solicitati la identificarea bunurilor inventariate. In listele de inventariere nu sunt admise spatii libere si stersaturi.

Pe ultima fila a listei de inventariere gestionarul trebuie sa mentioneze ca au fost inventariate si consemnate in listele de inventariere toate bunurile si valorile banesti din gestiune.

Registrul inventar se completeaza numai la inventarierea anuala, chiar daca s-au mai efectuat inventarieri partiale (de ex. in cazul furturilor) in cursul anului.

La compartimentul financiar-contabil se inscriu in listele de inventariere stocurile scriptice si valoarea contabila. Apoi, comisia de inventariere stabileste minusurile, plusurile si deprecierile constatate la inventar si intocmeste procesul verbal al rezultatelor inventarierii, in care se consemneaza cauzele degradarii bunurilor, persoanele vinovate si propunerile pentru constituirea provizioanelor. Pe baza listelor de inventariere si a procesului verbal al rezultatelor inventarierii, conducatorul unitatii decide asupra solutionarii propunerilor facute.

Rezultatele inventarierii

Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic si inscrise in listele de inventariere cu cele din evidenta tehnico-operativa (fisele de magazie) si din contabilitate. Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la o analiza a tuturor stocurilor inscrise in fisele de magazie si a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corectate operativ, dupa care se procedeaza la stabilirea rezultatelor inventarierii, prin confruntarea cantitatilor consemnate in listele de inventariere, cu evidenta tehnico-operativa pentru fiecare pozitie in parte.

In situatia constatarii unor plusuri in gestiune, bunurile respective se vor evalua la valoarea justa. In cazul constatarii unor lipsuri in gestiune, imputabile, administratorii vor lua masura imputarii acestora la valoarea lor de inlocuire.

Prin valoare de inlocuire se intelege costul de achizitie al unui bun cu caracteristici si grad de uzura similare celui lipsa din gestiune la data constatarii pagubei. Acesta cuprinde pretul de cumparare practicat pe piata, la care se adauga taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport, aprovizionare si alte cheltuieli efectuate pentru punerea in stare de utilizare a bunului.

La stabilirea valorii debitului, in cazurile in care lipsurile in gestiune nu sunt considerate infractiuni, se va avea in vedere posibilitatea compensarii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

– sa existe riscul de confuzie intre sorturile aceluiasi bun material, din cauza asemanarii in ceea ce priveste aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte elemente;

– diferentele constatate in plus sau in minus sa priveasca aceeasi perioada de gestiune si aceeasi gestiune.

Nu se admite compensarea in cazurile in care s-a facut dovada ca lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective datorate vinovatiei persoanelor care raspund de gestionarea acestor bunuri.

Compensarea se face pentru cantitati egale intre plusurile si lipsurile constatate.


In cazul in care cantitatile sorturilor supuse compensarii, la care s-au constatat plusuri, sunt mai mari decat cantitatile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat lipsuri, se va proceda la stabilirea egalitatii cantitative prin eliminarea din calcul a diferentei in plus.

In cazul in care cantitatile sorturilor supuse compensarii, la care s-au constatat lipsuri, sunt mai mari decat cantitatile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat plusuri, se va proceda, de asemenea, la stabilirea egalitatii cantitative prin eliminarea din calcul a cantitatii care depaseste totalul cantitativ al plusurilor.

In ambele cazuri eliminarea se face incepand cu sorturile care au preturile unitare cele mai scazute, in ordine crescatoare.

Propunerile cuprinse in procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezinta, in termen de 7 zile lucratoare de la data incheierii operatiunilor de inventariere, administratorului unitatii. Acesta, cu avizul conducatorului compartimentului financiar-contabil si al conducatorului compartimentului juridic, decide asupra solutionarii propunerilor primite.

Rezultatele inventarierii trebuie inregistrate in evidenta tehnico-operativa in termen de cel mult 7 zile lucratoare de la data aprobarii procesului-verbal de inventariere de catre administrator.

Scazaminte

Pentru bunurile la care sunt acceptate scazaminte, in cazul compensarii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, scazamintele se calculeaza numai in situatia in care cantitatile lipsa sunt mai mari decat cantitatile constatate in plus. In aceasta situatie, cotele de scazaminte se aplica in primul rand la bunurile la care s-au constatat lipsurile.

Daca in urma aplicarii scazamintelor respective mai raman diferente cantitative in minus, cotele de scazaminte se pot aplica si asupra celorlalte bunuri admise in compensare, la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferente.

Diferenta stabilita in minus in urma compensarii si aplicarii tuturor cotelor de scazaminte, reprezentand prejudiciu pentru unitate, se recupereaza de la persoanele vinovate.

Normele privind limitele admisibile la perisabilitate sau cele stabilite intern nu se aplica anticipat, ci numai dupa constatarea existentei efective a lipsurilor si numai in limita acestora.

De asemenea, normele de scazaminte nu se aplica automat, aceste norme fiind considerate limite maxime.

Pe baza registrului-inventar si a balantei de verificare intocmite la 31 decembrie se intocmeste bilantul, ale carui posturi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale reglementarilor contabile aplicabile, trebuie sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitate, puse de acord cu situatia reala a elementelor de activ si de pasiv stabilita pe baza inventarului.

Valorificarea rezultatelor inventarierii in contabilitate

Operatiunile de regularizare (punerea de acord a evidentelor scriptice cu situatia faptica) cuprind operatiuni privind diferentele rezultate la inventariere, adica :
– plusuri
– minusuri
Plusurile de inventar se inregistreaza ca intrari in patrimoniul societatii:

– Plusuri de natura imobilizarilor necorporale si corporale (ct. 134)
– Plusuri de natura stocurilor in depozite (ct. 758)
– Plusuri de natura produselor finite sau produselor neterminate constatate in sectiile de productie (ct. 711)
Minusurile de inventar se inregistreaza astfel:

– Se inregistreaza pe seama cheltuielilor, dupa natura lor;
– Se stabilesc in sarcina celor vinovati prin recuperare directa.

 

In situatia constatarii unor plusuri in gestiune, bunurile respective se vor evalua la valoarea justa.

In cazul constatarii unor lipsuri in gestiune, imputabile, administratorii vor lua masura imputarii acestora la valoarea lor de inlocuire, respectiv costul de achizitie al unui bun cu caracteristici si grad de uzura similare celui lipsa in gestiune la data constatarii pagubei, care va cuprinde pretul de cumparare practicat pe piata, la care se adauga taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport, aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau pentru intrarea in gestiune a bunului respectiv. In cazul bunurilor constatate lipsa, ce urmeaza a fi imputate, care nu pot fi cumparate de pe piata, valoarea de imputare se stabileste de catre o comisie formata din specialisti in domeniul respectiv.

La stabilirea valorii debitului, in cazurile in care lipsurile in gestiune nu sunt considerate infractiuni, se va avea in vedere posibilitatea compensarii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
– sa existe riscul de confuzie intre sorturile aceluiasi bun material, din cauza asemanarii in ceea ce priveste aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte elemente;
– diferentele constatate in plus sau in minus sa priveasca aceeasi perioada de gestiune si aceeasi gestiune.

 

Maria Mihaela Benki Maria Mihaela Benki (112 Posts)

Economist


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Contabilul incepator

More in Contabilul incepator

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact