Contabilul incepator

Neimpozitarea profitului reinvestit incapand cu 1 iulie 2014 I

Neimpozitarea profitului reinvestit incapand cu 1 iulie 2014 I
Laurentiu Ianculescu

baniDe când se aplică această facilitate?

În perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2016, profitul reinvestit în producţia în regie proprie şi/sau achiziţia de echipamente tehnologice noi (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) folosite în scopul desfăşurării activităţii economice nu se impozitează. Este vorba despre activele care se regăsesc în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG 2139/2004.

Iata cateva exemple de active care pot fi achizitionate in aceasta perioada. Este vorba despre masini, utilaje si instalatii pentru:

 • extractia si prepararea cărbunilor si minereurilor metalifere si nemetalifere;
 • constructii (excavatoare, instalatii de forat, betoniere, malaxoare etc.);
 • agricultură (tractoare agricole, masini pentru recoltat, instalatii pentru irigatii etc.);
 • silvicultură, exploatarea si prelucrarea lemnului;
 • transporturi si telecomunicatii (receptoare telefonie mobile, statii radio, monitoare de control video si audio etc.);
 • ocrotirea sănătătii (stomatologie, fizioterapie, oftalmologie etc.);
 • circulatia mărfurilor (masini de spălat veselă si tacamuri etc.);
 • gospodăria comunală si spălătorii;
 • industria textilă, a confectiilor, pielăriei, blănăriei si incăltămintei;
 • constructii de masini si prelucrarea metalului;
 • industria celulozei si hartiei, industria chimică si petrochimică;
 • industria alimentară;
 • industria poligrafică;
 • metalurgia neferoasă;
 • prospectiuni geologice si geofizice, foraj si extractia titeiului si gazelor;
 • metalurgia feroasă, inclusiv laminarea si trefilarea metalelor;
 • producerea materialelor de constructii si refractare, producerea sticlei, portelanului si faiantei;
 • De asemenea, se incadreaza si:
 • masinile de fortă si utilajele energetice (generatoare de energie electrică, motoare eoliene etc.);
 • masinile, utilajele si instalatiile comune care functionează independent (pompe centrifuge, aparate de climatizare, masini si instalatii pentru industria frigului etc.).Echipamentele tehnologice considerate noi sunt cele care nu au fost utilizate anterior datei achiziţiei.Pentru echipamentele tehnologice luate in folosinta in baza contractelor de leasing financiar şi puse in functiune in perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2016 inclusiv, scutirea de impozit pe profit se aplica de catre utilizator.ATENTIE!
 • Prevederea referitoare la neimpozitarea profitului se aplică pentru profitul reinvestit în echipamentele tehnologice produse şi/sau achiziţionate după 1 iulie 2014 şi puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.
 •  
 • Contribuabilii care beneficiază de această prevedere nu pot alege metoda de amortizare accelerată pentru echipamentele tehnologice respective.
EXEMPLUL 1: Activ achizitionat in iunie 2014 si pus in functiune in iulie 2014In luna iunie 2014, societatea Leader achiziţionează un echipament tehnologic la costul de 40.000 lei, iar in data de 14 iulie 2014, conform procesului-verbal de punere in functiune, a finalizat instalarea acestuia in sectia de productia si l-a dat in folosinta.Poate societatea sa beneficieze de scutire de impozit pe profit in acest caz?

NU. Avand in vedere ca masura neimpozitarii profitului reinvestit este aplicabila incepand cu 1 iulie 2014 si doar pentru activele achizitionate dupa aceasta data, societatea nu poate beneficia de scutire la calculul impozitului pe profit.

Ce reprezintă profitul reinvestit?

Profitul investit reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, adică profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, în anul punerii în funcţiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru acea perioadă.

Profitul contabil brut cumulat de la începutul anului este profitul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, înregistrat în trimestrul/anul punerii în funcţiune a echipamentelor tehnologice respective.

EXEMPLUL 2: Activ achizitionat in decembrie 2014 si pus in functiune in februarie 2015In luna decembrie 2014, societatea Leader achiziţionează un utilaj la costul de 70.000 lei, pe care il pune in functiune in data de 21 februarie 2015, conform procesului-verbal intocmit.

In ce trimestru beneficiaza societatea de scutire de impozit pe profit?

 

Codul fiscal precizeaza foarte clar ca scutirea de impozit pe profit se acorda in trimestrul in care activul este pus in functiune. Astfel, in acest exemplu, societatea va beneficia de creditul fiscal aferent la calculul impozitului pe profit aferent anului 2015.

Pentru perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2014, în aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut înregistrat începând cu data de 1 iulie 2014 şi investit în activele produse şi/sau achiziţionate şi puse în funcţiune după aceeaşi dată.

Scutirea se calculează trimestrial sau anual, în funcţie de caz. Suma profitului scutit de la impozitare, mai puţin partea aferentă rezervei legale, va fi repartizată la sfârşitul exerciţiului financiar cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la nivelul profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar.

Rezerva astfel constituită va fi impozitată la momentul utilizării sub orice formă, precum şi în cazul operaţiunilor de reorganizare, dacă societatea beneficiară nu preia această rezervă.

EXEMPLUL 3: Profitul contabil acopera investitia realizata

 

In luna noiembrie 2014, societatea Leader achiziţionează şi pune în funcţiune un excavator la costul de 100.000 lei. Profitul contabil brut obtinut in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014 este de 650.000 lei, din care profitul contabil brut aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2014 este de 220.000 lei. Capitalul social este de 200 lei, iar societatea nu dispune de rezerve legale constituite.

La sfârşitul trimestrului IV 2014, societatea înregistrează un profit impozabil în sumă de 500.000 lei. Impozitul pe profit datorat cumulat la sfârşitul trimestrului III este 45.000 lei.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit şi a impozitului pe profit datorat după aplicarea facilităţii, se parcurg următoarele etape:

 1. Se calculează impozitul pe profit aferent anului 2014:

500.000 lei x 16% = 80.000 lei

 1. Se calculează impozitul pe profit aferent profitului investit:

Având în vedere faptul că profitul contabil aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2014 în sumă de 220.000 lei acoperă investiţia realizată, impozitul pe profit scutit este:

100.000 lei x 16% = 16.000 lei; impozit pe profit scutit = 16.000 lei;

 

 1. Se calculează impozitul pe profit datorat după aplicarea facilităţii:

80.000 lei – 16.000 lei = 64.000 lei;

Impozit pe profit aferent Trimestrului IV = 64.000 lei – 45.000 lei = 19.000 lei

 

 1. Repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale:

a) determinarea sumei aferente rezervei legale

5% x Profit contabil = 5% x 650.000 lei = 32.500 lei

20% x Capital social = 20% x 200 lei = 40 lei

Societatea Leader va constitui rezerve legale in suma de 40 lei.

b) determinarea sumei profitului scutit care va fi repartizat la rezerve:

Vom tine cont de ponderea profitului contabil brut scutit de la impozit in totalul profitului obtinut. Astfel, aceasta este de 15,38% (100.000 lei / 650.000 lei).

Rezerva legala este de 40 lei, insa cota parte din rezerva legala aferenta profitului scutit de la impozit este de 6 lei (40 lei x 15,38%). Rezulta ca profitul scutit de la impozit transferat la alte rezerve este de 99.994 lei.

 

Inregistrarile contabile efectuate la 31 decembrie 2014 sunt:

 • constituirea rezervei legale:

 

40 lei 129Repartizarea profitului = 1061Rezerve legale 40 lei

 

 • repartizarea profitului scutit de impozit la rezerve:

 

99.994 lei 129Repartizarea profitului = 1068.analiticAlte rezerve 99.994 lei

 

Valoarea fiscală a excavatorului este 100.000 lei si se amortizează liniar sau degresiv, potrivit art. 24 din Codul fiscal. Pentru acest activ societatea Leader nu poate opta pentru amortizarea accelerată.

Aceasta masura este in folosul societatilor care inregistreaza profit. In situatia in care investitia realizata depaseste nivelul profitului contabil obtinut, societatea nu poate beneficia de scutire de impozit pentru toata valoarea activului/activelor pus(e) in functiune.

EXEMPLUL 4: Profitul contabil NU acopera investitia realizata

 

In luna noiembrie 2014, societatea Leader achiziţionează şi pune în funcţiune un utilaj de prelucrare a metalului la costul de 90.000 lei. Profitul contabil brut obtinut in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014 este de 650.000 lei, din care profitul contabil brut aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2014 este de 60.000 lei. Capitalul social este de 200 lei, iar societatea dispune de rezerve legale constituite in limita legii.

La sfârşitul trimestrului IV 2014, societatea înregistrează un profit impozabil în sumă de 400.000 lei. Impozitul pe profit datorat cumulat la sfârşitul trimestrului III este de 33.000 lei.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit şi a impozitului pe profit datorat după aplicarea facilităţii, se parcurg următoarele etape:

 1. Se calculează impozitul pe profit aferent anului 2014:

400.000 lei x 16% = 64.000 lei

 1. Se calculează impozitul pe profit aferent profitului investit:

Având în vedere faptul că profitul contabil aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2014 în sumă de 60.000 lei NU acoperă investiţia realizată (90.000 lei), impozitul pe profit scutit este:

60.000 lei x 16% = 9.600 lei; impozit pe profit scutit = 9.600 lei;

 

 1. Se calculează impozitul pe profit datorat după aplicarea facilităţii:

64.000 lei – 9.600 lei = 54.400 lei;


Impozit pe profit aferent Trimestrului IV = 54.400 lei – 33.000 lei = 24.400 lei

 

 1. Repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit:
 • repartizarea profitului scutit de impozit la rezerve:

 

60.000 lei 129

Repartizarea profitului=1068.analitic

Alte rezerve60.000 lei

 

Valoarea fiscală a utilajului este de 90.000 lei si se amortizează liniar sau degresiv. Pentru acest echipament tehnologic societatea Leader nu poate alege amortizarea accelerată.

Un mare dezavantaj al acestei prevederi il reprezinta faptul ca in situatia in care profitul contabil din trimestrul aferent investitiei nu acopera valoarea acesteia, societatea nu mai poate „utiliza” diferenta ramasa pentru a diminua impozitul pe profit in trimestrele urmatoare.

EXEMPLUL 5: Profitul contabil NU acopera investitia. Profit si in trimestrele urmatoare

 

In luna ianuarie 2015, societatea Leader achiziţionează şi pune în funcţiune un echipament tehnologic la costul de 20.000 lei. Profitul contabil brut obtinut in primul trimestru este de 14.000 lei, iar rezultatul fiscal este de 40.000 lei. Capitalul social este de 200 lei, iar societatea dispune de rezerve legale constituite.

La sfârşitul celui de-al doilea trimestru, societatea înregistrează profit contabil de 70.000 lei.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit şi a impozitului pe profit datorat după aplicarea facilităţii, se parcurg următoarele etape:

 1. Se calculează impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2015:

40.000 lei x 16% = 6.400 lei

 

 1. Se calculează impozitul pe profit aferent profitului investit:

Având în vedere faptul că profitul contabil aferent primului trimestru în sumă de 14.000 lei nu acoperă investiţia realizată (20.000 lei), impozitul pe profit scutit este:

14.000 lei x 16% = 2.240 lei; impozit pe profit scutit = 2.240 lei;

 

 1. Se calculează impozitul pe profit datorat după aplicarea facilităţii:

6.400 lei – 2.240 lei = 4.160 lei;

 

 1. Repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit:
 • repartizarea profitului scutit de impozit la rezerve (presupunand ca la sfarsitul anului societatea dispune de profit contabil in limita acestei sume):

 

14.000 lei 129

Repartizarea profitului=1068.analitic

Alte rezerve14.000 lei

 

Din investitia realizata de 20.000 lei, societatea a scutit de la impozit doar 14.000 lei. Chiar daca la sfarsitul trimestrului II societatea obtine un profit contabil de 70.000 lei, aceasta nu mai poate recalcula impozitul pe profit scutit, deoarece la stabilirea profitului reinvestit se compara valoarea investitiei cu profitul contabil brut cumulat de la începutul anului si pana la sfarsitul trimestrului in care investitia a fost pusa in functiune.

Valoarea fiscală a echipamantului este 20.000 lei si se amortizează liniar sau degresiv, potrivit art. 24 din Codul fiscal. Societatea Leader nu poate amortiza accelerat acest activ.

În cazul în care la sfârşitul exerciţiului financiar entitatea înregistrează pierdere contabilă, recalcularea impozitului pe profit aferent profitului reinvestit nu va mai fi efectuată, iar contribuabilul nu va repartiza la rezerve suma profitului investit. Astfel, societatea are de „castigat”, daca putem afirma asa ceva, deoarece desi a scutit de la impozit o anumita suma nu mai are obligatia de a constitui rezerve deoarece inregistreaza pierdere contabila la sfarsitul anului.

EXEMPLUL 6: Pierdere contabila la sfarsitul anului

 

In luna februarie 2015, societatea Leader achiziţionează şi pune în funcţiune un generator de energie electrică avand costul de 80.000 lei. Profitul contabil brut obtinut in primul trimestru este de 120.000 lei, iar rezultatul fiscal este de 170.000 lei. Capitalul social este de 200 lei, iar societatea dispune de rezerve legale constituite.

La sfârşitul anului 2015, societatea înregistrează pierdere contabila de 40.000 lei.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit şi a impozitului pe profit datorat după aplicarea facilităţii, se parcurg următoarele etape:

 1. Se calculează impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2015:

170.000 lei x 16% = 27.200 lei

 

 1. Se calculează impozitul pe profit aferent profitului investit:

Având în vedere faptul că profitul contabil aferent primului trimestru în sumă de 120.000 lei acoperă investiţia realizată (80.000 lei), impozitul pe profit scutit este:

80.000 lei x 16% = 12.800 lei; impozit pe profit scutit = 12.800 lei;

 

 1. Se calculează impozitul pe profit datorat după aplicarea facilităţii:

27.200 lei – 12.800 lei = 14.400 lei;

 

Tinand cont de faptul ca la 31 decembrie 2015 societatea Leader inregistreaza pierdere contabila, aceasta nu mai are obligatia constituirii de rezerve, iar impozitul pe profit nu se recalculeaza.

Valoarea fiscală a generatorului electric este de 80.000 lei si se amortizează liniar sau degresiv, potrivit art. 24 din Codul fiscal. Societatea Leader nu poate amortiza accelerat acest activ.

ATENTIE! Asa cum am mai precizat, scutirea de impozit se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru anul in care investitia este pusa in functiune. Reprezinta practic o componenta a CREDITULUI FISCAL de care poate beneficia societatea.

Chiar daca profitul contabil este suficient de mare pentru a acoperi investitia realizata, daca rezultatul fiscal nu este cel putin la fel de insemnat, atunci societatea nu va beneficia in intregime de aceasta facilitate.

 

articol preluat cu acordul  www.accounting-leader.ro

Mai multe articole gasiti pe http://www.accounting-leader.ro/publicatii.html

 

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Contabilul incepator
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Contabilul incepator

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact