Contabilul incepator

Neimpozitarea profitului reinvestit incepand cu 1 iulie 2014 III

Neimpozitarea profitului reinvestit incepand cu 1 iulie 2014 III
Laurentiu Ianculescu

profit reinvestit

EXEMPLUL 11: Investitii realizate în trimestrele anterioare

In luna iulie 2014, societatea Leader achiziţionează şi pune în funcţiune un utilaj la costul de 50.000 lei. Profitul contabil brut obtinut in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2014 este de 300.000 lei, din care profitul contabil brut aferent perioadei 1 iulie – 30 septembrie 2014 este de 80.000 lei. Capitalul social este de 200 lei, iar societatea dispune de rezerve legale constituite.

La sfârşitul trimestrului III 2014, societatea înregistrează un profit impozabil în sumă de 350.000 lei. Impozitul pe profit datorat cumulat la sfârşitul trimestrului II este de 11.000 lei.

In luna octombrie 2014, societatea Leader mai achiziţionează şi pune în funcţiune un echipament la costul de 130.000 lei. Profitul contabil brut obtinut in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014 este de 400.000 lei, din care profitul contabil brut aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2014 este de 140.000 lei.

La sfârşitul trimestrului IV 2014, societatea înregistrează un profit impozabil în sumă de 430.000 lei.

TRIMESTRUL III

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit şi a impozitului pe profit datorat după aplicarea facilităţii, se parcurg următoarele etape:

 1. Se calculează impozitul pe profit la 30 septembrie 2014:

350.000 lei x 16% = 56.000 lei

 1. Se calculează impozitul pe profit aferent profitului investit:

Având în vedere faptul că profitul contabil aferent perioadei 1 iulie – 30 septembrie 2014 în sumă de 80.000 lei acoperă investiţia realizată, impozitul pe profit scutit este:

50.000 lei x 16% = 8.000 lei; impozit pe profit scutit = 8.000 lei;

 1. Se calculează impozitul pe profit datorat după aplicarea facilităţii:

56.000 lei – 8.000 lei = 48.000 lei;

Impozit pe profit declarat in trimestrul al III-lea = 48.000 lei – 11.000 lei = 37.000 lei;

TRIMESTRUL IV

Se parcurg următoarele etape:

 1. Se calculează impozitul pe profit aferent anului 2014:

430.000 lei x 16% = 68.800 lei

 1. Se calculează impozitul pe profit aferent profitului investit:

Profitul contabil aferent perioadei 1 iulie – 31 decembrie 2014 este de 140.000 lei, iar investitia realizata in luna octombrie este de 130.000 lei, insa in luna iulie 2014 societatea a achizitionat un alt echipament pentru care a beneficiat de scutire la impozit.

Astfel, din profitul contabil brut cumulat in cel de-al doilea semestru (140.000 lei), se scade suma profitului investit anterior (50.000 lei), iar societatea mai poate utiliza doar 90.000 lei.

Impozitul pe profit scutit este:

90.000 lei x 16% = 14.400 lei; impozit pe profit scutit = 14.400 lei;

 1. Se calculează impozitul pe profit datorat după aplicarea facilităţii:

68.800 lei – 8.000 lei – 14.400 lei = 46.400 lei;

Impozit pe profit declarat pentru prin Formularul 100 = 11.000 lei + 37.000 lei = 48.000 lei

Diferenta de impozit pe profit de recuperate = 46.400 lei – 48.000 lei = 1.600 lei

 1. Repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit:
 • repartizarea profitului scutit de impozit la rezerve:
140.000 lei 129

Repartizarea profitului

= 1068.analitic

Alte rezerve

140.000 lei

Declararea şi plata impozitului pe profit – ANUAL

Următorii contribuabili au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, pana la 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul:

 • organizaţiile nonprofit;
 • contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură.
 • Astfel, in cazul lor, nu conteaza trimestrul in care investitia se pune in functiune, calculul impozitului pe profit facandu-se o data pe an.
EXEMPLUL 12: Declararea şi plata impozitului pe profit anual

La sfârşitul anului 2015, societatea Leader înregistrează un profit impozabil în sumă de 500.000 lei. Profitul contabil brut aferent anului 2015 este de 370.000 lei. Societatea dispune de rezerve legale constituite, conform legii.

Societatea achiziţionează şi pune în funcţiune în luna aprilie 2015 un utilaj în valoare de 140.000 lei şi în luna noiembrie un echipament tehnologic în valoare de 60.000 lei.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit şi a impozitului pe profit datorat după aplicarea facilităţii, se parcurg următoarele etape:

 1. Se calculează impozitul pe profit aferent anului 2015:

500.000 lei x 16% = 80.000 lei;

 1. Se determină valoarea totală a investiţiilor realizate în echipamente tehnologice:

140.000 lei + 60.000 lei = 200.000 lei;

Având în vedere faptul că profitul contabil brut acoperă investiţiile realizate, impozitul pe profit aferent profitului investit este:

200.000 lei x 16% = 32.000 lei;

 1. Se calculează impozitul pe profit datorat după aplicarea facilităţii:

80.000 lei – 32.000 = 48.000 lei;

 1. Repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit.
 • repartizarea profitului scutit de impozit la rezerve:
200.000 lei 129

Repartizarea profitului

= 1068.analitic

Alte rezerve

200.000 lei

Valoarea fiscală a echipamentelor tehnologice respective se amortizează liniar sau degresiv potrivit art. 24 din Codul fiscal. Pentru aceste echipamente tehnologice societatea nu poate opta pentru amortizarea accelerată.

Active puse in functiune partial

În cazul activelor care sunt finalizate pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul respectiv, în baza unor situaţii parţiale de lucrări.

Scutirea se acordă pentru valoarea echipamentelor tehnologice în curs de execuţie înregistrate în perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2016 şi puse în funcţiune în aceeaşi perioadă.

Asa cum am mai afirmat, in cazul în care echipamentele tehnologice respective sunt înregistrate, parţial în imobilizări corporale în curs de execuţie înainte de data de 1 iulie 2014 şi parţial după data de 1 iulie 2014, scutirea de impozit pe profit se aplică numai pentru partea înregistrată în imobilizări corporale în curs de execuţie începând cu data de 1 iulie 2014 şi care este cuprinsă în valoarea echipamentului tehnologic pus în funcţiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.

EXEMPLUL 13:Echipamente care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi

Entitatea Leader aplica sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit. In primul trimestru din anul 2015 aceasta obtine un profit impozabil de 700.000 lei, iar profitul contabil este de 560.000 lei.

Societatea efectueaza investitii intr-un echipament tehnologic care nu permite puneri in functiune partiale astfel:

–         in luna iunie 2014 in valoare de 80.000 lei;

–         in luna august 2014 in valoare de 100.000 lei;

–         in luna decembrie 2014 in valoare de 40.000 lei; si

–         in luna februarie 2015 in valoare de 60.000 lei.

Investitia este pusa in functiune in data de 12 martie 2015.

Pentru determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit si a impozitului pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii, se parcurg etapele:


1. Se calculeaza impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2015:

Impozit pe profit = 700.000 lei x 16% = 112.000 lei;

2. Se determina valoarea totala a investitiilor realizate in echipamente tehnologice:

Investitie = 80.000 lei + 100.000 lei + 40.000 lei + 60.000 lei = 280.000 lei;

Trebuie sa tinem cont ca societatea a efectuat investitii si inainte de 1 iulie 2014. Astfel, valoarea activului pentru care societatea poate beneficia de scutire a profitului este de 200.000 lei (280.000 lei – 80.000 lei).

Profitul contabil brut din trimestrul punerii in functiune al investitiei (560.000 lei) acopera investitiile realizate (200.000 lei). Astfel, impozitul pe profit aferent profitului investit este:

200.000 lei x 16% = 32.000 lei;

Impozit pe profit scutit = 32.000 lei;

Impozit pe profit aferent trimestrului I = 112.000 lei – 32.000 lei = 80.000 lei

3. Repartizarea la rezerve a sumei profitului pentru care s-a beneficiat de scutire de impozit pe profit, daca societatea dispune la 31 decembrie 2015 de profit contabil la nivelul acestei sume.

 • repartizarea profitului scutit de impozit la rezerve:
200.000 lei 129

Repartizarea profitului

= 1068.analitic

Alte rezerve

200.000 lei

Valoarea fiscala a echipamentului tehnologic respectiv se amortizeaza liniar sau degresiv potrivit art. 24 din Codul fiscal. Pentru acest echipament tehnologic contribuabilul nu poate opta pentru amortizarea accelerata.

Neimpozitarea profitului reinvestit se aplică şi microîntreprinderilor?

NU. Microîntreprinderile datorează un impozit de 3% aplicat veniturilor care intră în baza de impozitare. Totuşi, în cazul microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit, pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul anului investit în echipamentele tehnologice puse în funcţiune începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit.

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere obţine venituri mai mari de 65.000 euro sau realizează venituri din consultanţă sau management care depăşesc procentul de 20% din totalul veniturilor care alcătuiesc baza de impozitare, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile inregistrate de la începutul anului fiscal.

Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit plafonul respectiv. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

EXEMPLUL 14: Microintreprindere care trece la impozit pe profit

Societatea Leader este microîntreprindere şi obţine în perioada ianuarie 2015 – iunie 2015 venituri din vânzarea de produse software și servicii de arhitectură de 150.000 lei. Ȋn luna august 2015 realizează venituri de 180.000 lei din servicii de inginerie. Cheltuielile deductibile la calculul impozitului pe profit în perioada ianuarie – iunie 2015 sunt de 110.000 lei.

Ȋn trimestrul al III-lea, entitatea nu mai realizează alte venituri fata de cele de mai sus, iar cheltuielile deductibile pentru această perioadă sunt de 9.000 lei.

Ȋn trimestrul al IV-lea, entitatea obţine venituri din vânzare soft de 50.000 lei și prestări servicii arhitectură de 40.000 lei. Cheltuielile deductibile în această perioadă sunt de 12.000 lei.

Cursul de schimb euro-leu la 31 decembrie 2014 presupunem ca este de 4,4847 lei/euro.

In luna mai 2015, societatea achizitioneaza si pune in functiune un echipament la costul de 50.000 lei, iar in luna noiembrie 2015 un alt utilaj la costul de 40.000 lei.

Profitul contabil aferent anului 2015 este de 110.000 lei.

Care este regimul de impozitare în cazul entităţii Leader?

În primele două trimestre din anul 2015, societatea Leader a datorat un impozit pe venit de 4.500 lei (150.000 lei x 3%).

Ȋncepând cu trimestrul al III-lea din anul 2015, entitatea Leader devine plătitoare de impozit pe profit, deoarece a depășit limita de 291.506 lei, aceasta realizând venituri totale cumulate de 330.000 lei.

Până la 30 septembrie 2015, aceasta trebuie sa depună Declaraţia 010 cu mențiunea de scoatere din evidență ca plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și luarea în evidență ca plătitor de impozit pe profit, ambele începând cu 1 iulie 2015.

Depășind în trimestrul III pragul de 65.000 euro, calculul și declararea impozitului pe profit începe din acest trimestru, însă pentru veniturile obţinute și cheltuielile suportate de la începutul anului.

Astfel, pentru trimestrul al III-lea, calculul este următorul:

Venituri cumulate primele 3 trimestre = 150.000 lei + 180.000 lei = 330.000 lei

Cheltuieli deductibile primele 3 trimestre = 110.000 lei + 9.000 lei = 119.000 lei

Profit impozabil = 330.000 lei – 119.000 lei = 211.000 lei

Impozit pe profit cumulat = 211.000 lei x 16% = 33.760 lei

Impozit pe venitul microîntreprinderilor declarat în primele 2 trimestre = 4.500 lei.

Impozit pe profit de declarat în Declaraţia 100 la 30 septembrie 2015 = 33.760 lei – 4.500 lei = 29.260 lei

Pentru trimestrul al IV-lea, calculul este următorul:

Venituri impozabile (150.000 lei + 180.000 lei + 50.000 lei + 40.000 lei) 420.000 lei
Cheltuieli deductibile (110.000 lei + 9.000 lei + 12.000 lei) 131.000 lei
Profit impozabil 289.000 lei
Impozit pe profit calculat pentru 2015 46.240 lei

La determinarea scutirii de impozit pe profit aferent profitului investit si a impozitului pe profit datorat dupa aplicarea facilitatii, vom tine cont doar de investitia realizata in luna noiembrie 2015.

In luna mai 2015, la momentul achizitiei echipamentului avand costul de 50.000 lei, societatea Leader era microintreprindere si nu poate beneficia de scutire de impozit pe profit.

Din 1 iulie 2015, societatea a trecut la impozit pe profit. Profitul contabil aferent anului 2015 (110.000 lei) acopera investitia realizata (40.000 lei). Astfel, impozitul pe profit aferent profitului investit este:

40.000 lei x 16% = 6.400 lei;

Impozit pe profit scutit = 6.400 lei;

Impozit pe profit anual = 46.240 lei – 6.400 lei = 39.840 lei

Astfel, in concluzie avem:

Impozit pe profit anual 39.840 lei
Impozit pe profit declarat prin Declaraţia 100 29.260 lei
Impozit pe venitul microîntreprinderilor in Declaraţia 100 4.500 lei
Diferenta de impozit pe profit datorat 6.080 lei

        Activele astfel dobândite pot fi înstrăinate terţilor?

        Contribuabilii au obligaţia de a păstra activele respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata lor de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile, dar nu mai mult de 5 ani.

Şi pentru echipamentele tehnologice luate in folosinta in baza contractelor de leasing financiar şi puse in functiune in perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2016 inclusiv, scutirea de impozit pe profit se aplica de catre utilizator, cu conditia respectarii prevederilor de mai sus.

În cazul nerespectării acestei prevederi, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale rectificative deoarece impozitul pe profit se recalculează pentru sumele respective şi se percep şi creanţe fiscale accesorii, începând cu data aplicării facilităţii, cu următoarele excepţii:

 • activele transferate în cadrul operaţiunilor de reorganizare;
 • activele înstrăinate în cadrul procedurii de lichidare/faliment; şi
 • activele sunt distruse, pierdute sau furate, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de contribuabil. În cazul echipamentelor furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

articol preluat cu acordul  www.accounting-leader.ro

Mai multe articole gasiti pe http://www.accounting-leader.ro/publicatii.html

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Contabilul incepator
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Contabilul incepator

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact