Contabilitate

Ordinul 1118/2012 – noi reglementari contabile

Ordinul 1118/2012 – noi reglementari contabile
Costin Pietraru

In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603/22.08.2012, a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice nr. 1118/20.08.2012 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009.

 Contabilitatea certificatelor verzi

În categoria altor investiţii deţinute ca imobilizări se evidenţiază distinct certificatele de emisii de gaze cu efect de seră cumpărate cu scopul obţinerii de profit pe termen lung.

În categoria altor investiţii pe termen scurt se evidenţiază distinct certificatele de emisii de gaze cu efect de seră cumpărate în scopul obţinerii de profit în urma vânzării într-o perioadă scurtă de timp.

S-a introdus o nouă subsecţiune 8.3.3 indice 1 „Contabilitatea certificatelor verzi”care cuprinde punctele 170 indice 1 – 170 indice 4.

Astfel, producătorii de energie din surse regenerabile, care beneficiază de certificate verzi emise de operatorul de transport şi sistem, potrivit legii, înregistrează certificatele primite în contul 508 – Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate – analitic distinct, pe seama veniturilor înregistrate în avans (contul 472 – Venituri înregistrate în avans). La înregistrarea în contabilitate, certificatele verzi primite se evaluează la preţul de tranzacţionare de la data primirii, publicat de operatorul pieţei de energie electrică (SC OPCOM-SA).

La sfârşitul exerciţiului financiar, certificatele verzi care s-au evidenţiat în contul 508 – Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate –  se evaluează la valoarea de tranzacţionare publicată de SC OPCOM-SA pentru ultima tranzacţie iar diferenţele rezultate se înregistrează în contul 768 – Alte venituri financiare, sau 668 – Alte cheltuieli financiare, după caz.

Furnizorii de energie electrică şi producătorii obligaţi, potrivit legii, să achiziţioneze anual un număr de certificate verzi, înregistrează contravaloarea certificatelor verzi în contul 652 – Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător.


În cazul în care alte entităţi achiziţionează certificate verzi în scopul realizării de profit pe termen scurt, acestea sunt asimilate investiţiilor pe termen scurt  şi se înregistrează în contul 508 – Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate, analitic distinct.

Certificatele verzi anulate, potrivit legii, pentru că nu au fost utilizate în perioada de valabilitate sau cele anulate obţinute necuvenit de la un operator economic acreditat, dacă acestea nu au fost încă tranzacţionate, se evidenţiază în contul 668 – Alte cheltuieli financiare.

Important! Aceste reglementări se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2012.

Diferenţa dintre valoarea creanţei preluate prin cesionare şi suma de achitat cedentului

Punctul 190, se modifică astfel: în cazul cesionării unei creanţe, diferenţa dintre valoarea creanţei preluate prin cesionare şi suma de achitat cedentului reprezintă venit la data constatării drepturilor şi obligaţiilor, potrivit clauzelor contractuale.

Pentru suma creanţei preluate care se estimează că nu poate fi recuperată, concomitent cu preluarea creanţei se înregistrează şi deprecierea corespunzătoare, înregistrarea contabilă fiind: 6814 = 496 (6814 – Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante; 496 – Ajustări pentru deprecierea creanţelor, debitori diverşi).

Important! Prevederile se aplică pentru creanţele cesionate şi înregistrate în contabilitatea cesionarului după data de 1 iulie 2012.

Sursa: Finante Valcea

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
View Comments (2)

2 Comments

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

More in Contabilitate

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact