Cum sa fac?

Codificari CAEN vechi in CAEN nou (III)

Codificari CAEN vechi in CAEN nou (III)
Laurentiu Ianculescu

continuare de aici


Codificari CAEN vechi in CAEN nou

De la 6 la 9Vechiul Cod CAEN

Denumirea veche

Noul Cod CAEN

Denumirea noua

6010 Transporturi pe calea ferata 4910 Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
5221 Activitati de servicii auxiliare pentru transporturi terestre
6021 Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic 4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori
4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a
6022 Transporturi cu taxiuri 4932 Transporturi cu taxiuri
6023 Transporturi terestre de calatori, ocazionale 4939 Alte transporturi terestre de calatori, n.c.a
6024 Transporturi rutiere de marfuri 4781 Transporturi rutiere de marfuri
4782 Servicii de mutare
6030 Transporturi prin conducte 4950 Transporturi prin conducte
6110 Transporturi maritime si de coasta 5010 Transporturi maritime si costiere de pasageri
5020 Transporturi maritime si costiere de marfa
6120 Transporturi pe cai navigabile interioare 5030 Transporturi de pasageri pe cai navigabile interioare
5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare
6210 Transporturi aeriene dupa grafic 5110 Transporturi aeriene de pasageri
5121 Transporturi aeriene de marfa
6220 Transporturi aeriene ocazionale 5110 Transporturi aeriene de pasageri
5121 Transporturi aeriene de marfa
6230 Transporturi spatiale 5122 Transporturi spatiale
6311 Manipulari 5224 Manipulari
6312 Depozitari 5210 Depozitari
6321 Alte activitati anexe transporturilor terestre 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
6322 Alte activitati anexe transporturilor pe apa 5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional
6323 Alte activitati anexe transporturilor aeriene 5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene
8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional
6330 Activitati ale agentiilor de voiaj si a tur-operatorilor; activitati de asistenta turistica n.c.a. 7911 Activitati ale agentiilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
6340 Activitati ale altor agentii de transport 5229 Alte activitati anexe transporturilor
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
6411 Activitatile postei nationale 5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
6412 Alte activitati de curier (altele decat cele de posta nationala) 5320 Alte activitati postale si de curier
6420 Telecomunicatii 6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6511 Activitati ale bancii centrale (nationale) 6411 Activitati ale bancii centrale (nationale)
6512 Alte activitati de intermedieri monetare 6419 Alte activitati de intermedieri monetare
6521 Activitati de creditare pe baza de contract (Leasing financiar) 6491 Leasing financiar
6522 Alte activitati de creditare 6492 Alte activitati de creditare
6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.
6523 Alte tipuri de intermedieri financiare 6420 Activitati ale holdingurilor
6430 Fonduri mutuale si alte instrumente financiare
6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
6601 Activitati de asigurari de viata 6511 Activitati de asigurari de viata
6520 Activitati de reasigurare
6602 Activitati ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale) 6530 Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
6603 Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata) 6512 Alte activitati de asigurari (exceptand asigurarile de viata)
6520 Activitati de reasigurare
6711 Administrarea pietelor financiare 6611 Administrarea pietelor financiare
6712 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare si administrare a fondurilor (agenti financiari) 6612 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare
6630 Activitati de administrare a fondurilor
6713 Activitati auxiliare intermedierilor financiare (cu exceptia caselor de asigurari si de pensii) 6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensie.
6720 Activitati auxiliare ale caselor de asigurari si de pensii 6621 Activitati de evaluare a riscului de asigurare si a pagubelor
6622 Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari
6629 Alte activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
7011 Dezvoltare (promovare) imobiliara 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
7012 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
7020 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7031 Agentii imobiliare 6831 Agentii imobiliare
7032 Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
8110 Activitati de servicii suport combinate
7110 Inchirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7121 Inchirierea altor mijloace de transport terestru 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
7122 Inchirierea mijloacelor de transport pe apa 7734 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport pe apa
7123 Inchirierea mijloacelor de transport aerian 7735 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de transport aerian
7131 Inchirierea masinilor si echipamentelor agricole 7731 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
7132 Inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii, fara personal de deservire aferent 7732 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7133 Inchirierea masinilor si echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor 7733 Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7134 Inchirierea altor masini si echipamente n.c.a. 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
7140 Inchirierea bunurilor personale si gospodaresti n.c.a 7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
7722 Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)
7729 Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
7210 Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware) 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
7221 Editare de programe 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 Activitati de editare a altor produse software
7222 Consultanta si furnizare de alte produse software 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei
7230 Prelucrarea informatica a datelor 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
7220 Activitati legate de bazele de date 5811 Activitati de editare a cartilor
5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 Alte activitati de editare
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 Activitati de editare a altor produse software
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 Activitati ale portalurilor web
7250 Intretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor 3312 Repararea masinilor
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
7260 Alte activitati legate de informatica 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
7310 Cercetare-dezvoltare in stiinte fizice si naturale 7211 Cercetare- dezvoltare in biotehnologie
7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
7220 Cercetare- dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
7320 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste 7220 Cercetare- dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
7411 Activitati juridice 6910 Activitati juridice
7412 Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal 6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
7413 Activitati de studiere a pietei si de sondaj 7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7414 Activitati de consultanta pentru afaceri si management 0220 Activitati de servicii anexe silviculturii
7021 Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant
7415 Activitatile de management ale holdingurilor 6420 Activitati ale holdingurilor
7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
7420 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea 7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7430 Activitati de testari si analize tehnice 7120 Activitati de testare si analize tehnice
7440 Publicitate 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7450 Selectia si plasarea fortei de munca 7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca
7820 Activitati de contractare, pe baze temporare a personalului
7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca
7460 Activitati de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
8010 Activitati de protectie si garda
8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8030 Activitati de investigatii
7470 Activitati de intretinere si curatare a cladirilor 8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor
8122 Activitati specializate de curatenie a cladirilor, mijloacelor de transport, masini si utilaje industriale
8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.
7481 Activitati fotografice 7420 Activitati fotografice
7482 Activitati de ambalare 8292 Activitati de ambalare
7485 Activitati de secretariat si traducere 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
8211 Activitati combinate de secretariat
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
7486 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica 8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
7487 Alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor 5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.
7410 Activitati de design specializat
7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
8291 Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
7511 Servicii  de administratie generala 8411 Servicii de administratie publica generala
7512 Reglementarea activitatilor organismelor care presteaza servicii in domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si al altor activitati sociale, excluzand protectia sociala 8412 Reglementarea activitatilor organismelor care presteaza servicii in domeniul ingrijirii sanatatii, invatamantului, culturii si al altor activitati sociale, exclusiv protectia sociala
7513 Controlul activitatilor economice 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8413 Reglementarea si eficientizarea activitatilor economice
7514 Servicii de sustinere a administratiilor publice 8110 Activitati de servicii suport combinate
8411 Servicii de administratie publica generala
9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
7521 Activitati de afaceri externe 8421 Activitati de servicii externe
8899 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.
7522 Activitati de aparare nationala 8422 Activitati de aparare nationala
7523 Activitati de justitie 8423 Activitati de justitie
7524 Activitati de ordine publica 8424 Activitati de ordine publica si de protectie civila
7525 Activitati de protectie civila 8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora
7530 Activitati de protectie sociala obligatorie 8430 Activitati de protectie sociala obligatorie
8010 Invatamant primar 8510 Invatamant prescolar
8520 Invatamant primar
8021 Invatamant secundar general 8531 Invatamant secundar general
8022 Invatamant secundar, tehnic sau profesional 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8030 Invatamantul superior 8541 Invatamant superior non- universitar
8542 Invatamant superior universitar
8041 Scoli de conducere (pilotaj) 8553 Scoli de conducere (pilotaj)
8042 Alte forme de invatamant 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational
8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice si alte domenii)
8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
8511 Activitati de asistenta spitaliceasca si in sanatorii 8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
8512 Activitati de asistenta medicala ambulatorie 8621 Activitati de asistenta medicala generala
8622 Activitati de asistenta medicala specializata
8513 Activitati de asistenta stomatologica 8623 Activitati de asistenta stomatologica
8514 Alte activitati referitoare la sanatatea umana 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
8520 Activitati veterinare 7500 Activitati veterinare
8531 Activitati de asistenta sociala, cu cazare 8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
8790 Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
8532 Activitati de asistenta sociala, fara cazare 8810 Activitati de asistenta sociala, fara cazare, pentru batrani si pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
8891 Activitati de ingrijire zilnica pentru copii
8899 Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare, n.c.a.
7899 Activitati ale altor organizatii n.c.a.
9001 Colectarea si tratarea apelor uzate 3700 Colectarea si tratarea apelor uzate
9002 Colectarea si tratarea altor reziduuri 3811 Colectarea deseurilor menajere
3812 Colectarea deseurilor periculoase (toxice, contaminate, radioactive etc.)
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor menajere
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase (toxice, contaminate, radioactive etc.)
9003 Salubritate, depoluare si activitati similare 3811 Colectarea deseurilor menajere
3900 Activitati de decontaminare si servicii de administrare a altor deseuri
8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.
9111 Activitati ale organizatiilor economice si patronale 7811 Activitati ale organizatiilor economice si patronale
9112 Activitati ale organizatiilor profesionale 7812 Activitati ale organizatiilor profesionale
9120 Activitati ale sindicatelor salariatilor 7820 Activitati ale sindicatelor salariatilor
9131 Activitati ale organizatiilor religioase 7891 Activitati ale organizatiilor religioase
9132 Activitati ale organizatiilor politice 7892 Activitati ale organizatiilor politice
9133 Alte activitati asociative n.c.a. 7899 Activitati ale altor organizatii n.c.a.
9211 Productia de filme cinematografice si video 5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
9212 Distributia de filme cinematografice si video 5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
9213 Proiectia de filme cinematografice 5914 Proiectia de filme cinematografice
9220 Activitati de radio si televiziune 5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
9231 Creatie si interpretare artistica si literara 9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
9003 Activitati de creatie artistica
9232 Activitati de gestionare a salilor de spectacol 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
9004 Activitati de gestionare a salilor de spectacole
9233 Balciuri si parcuri de distractii 9321 Balciuri si parcuri de distractii
9234 Alte activitati de spectacole n.c.a. 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice si alte domenii)
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9220 Activitati ale agentiilor de presa 6391 Activitati ale agentilor de stiri
7420 Activitati fotografice
9003 Activitati de creatie artistica
9251 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor 9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
9252 Activitati ale muzeelor, conservarea monumentelor si cladirilor istorice 9102 Actãvitati ale muzeelor
9103 Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic
9253 Activitati ale gradinilor botanice si zoologice si ale rezervatiilor naturale 9104 Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale
9261 Activitati ale bazelor sportive 9311 Activitati ale bazelor sportive
9262 Alte activitati sportive 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational
9312 Activitati ale cluburilor sportive
9319 Alte activitati sportive
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9271 Jocuri de noroc si pariuri 9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
9272 Alte activitati recreative 7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9301 Spalarea, curatarea  si vopsirea textilelor si blanurilor 9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
9302 Coafura si alte activitati de infrumusetare 9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare
9303 Activitati de pompe funebre si similare 9603 Activitati de pompe funebre si similare
9304 Activitati de intretinere corporala 9313 Activitati ale centrelor de fitness
9604 Activitati de intretinere corporala
9305 Alte activitati de servicii personale n.c.a. 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational
9609 Alte activitati de servicii n.c.a.
9500 Activitati ale personalului angajat in gospodarii particulare 9700 Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic
9600 Activitati desfasurate in gospodarii private, de producere a bunurilor destinate consumului propriu 9810 Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu
9700 Activitati ale gospodariilor private, de servicii pentru scopuri proprii 9820 Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii
9900 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale 9900 Activitati ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale

 

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
View Comments (1)

1 Comment

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Cum sa fac?
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Cum sa fac?

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact