Cum sa fac?

Cum puteti sa infiintati o firma (II)

Cum puteti sa infiintati o firma (II)
Laurentiu Ianculescu

continuare de aici

 

Cum puteti sa infiintati o firma                 (II)

 

Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii SNC (societati in nume colectiv), in SCS (societati in comandita simpla) si SRL (societati cu raspundere limitata):

13. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie).

14. Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii (original). Acestea pot fi date in forma autentica la notarul public, in fata directorului ORC sau a inlocuitorului acestuia care va certifica semnatura.

15. Certificatele de cazier fiscal pentru asociatii sau reprezentantii legali ai societatii comerciale, care au domiciliul/ resedinta/sediul in Romania sau pentru persoanele fizice sau juridice straine, care au aceasta calitate si sunt inregistrate fiscal in Romania sau, dupa caz, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania din care sa rezulte ca nu are datorii fiscale, in original si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.

16. Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:

– persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani (model 1 – original). Descarcati model aici.

– persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitarveterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip (model 2 – original). Descarcati model aici.

17. Daca este cazul:

– actele de inregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice romane (copie certificata) sau straine, original si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public);

– hotararea organului statutar privind participarea la constituirea societatii a fondatorilor persoane juridice romane (copie certificata) sau straine (original si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public);


– mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica romana (copie certificata) sau straina (original si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public);

– certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participa la constituirea unei societati comerciale, emis de o banca sau de camera de comert competenta din tara de nationalitate (original si copie tradusa);

– avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie);

– imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).

18. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

 taxele de registru;

tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

 

In cazul SRL constituite cu asociat unic daca exista aporturi in natura se solicita, in prealabil, numirea de catre directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnate a unui expert contabil pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la oficiul registrului comertului cu plata taxei de registru.

 

Este bine de stiut ca, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicata, astfel cum a fost modificata prin O.U.G. nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, la acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai daca imobilul, prin structura lui, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate. Numarul societatilor comerciale ce functioneaza intr-un imobil nu poate depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.

 

Toate copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnatura, cu mentionarea in clar a numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot intocmi si semna cererea. (conform cu originalul, nume, prenume si semnatura)

 

In cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, se depun in original sau copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public; in cazul in care aceste acte sunt acte oficiale, astfel cum sunt definite de Conventia cu privire la suprimarea cerintei legalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, acestea trebuie prezentate in forma apostilata pentru statele care au semnat sau aderat la aceasta conventie, respectiv in forma supralegalizata de celelalte state. Supralegalizarea sau apostilarea documentelor nu se aplica pentru documentele intocmite in statele cu care Romania are incheiate conventii/tratate/acorduri care prevad scutirea de supralegalizare.

Laurentiu Ianculescu Laurentiu Ianculescu (1077 Posts)

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Cum sa fac?
Laurentiu Ianculescu

Expert Contabil - Membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Tel: 07 27 57 17 97, Master Count Services

More in Cum sa fac?

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact