Declaratii

25 Mai – termen limita pentru depunerea unor declaratii de catre persoanele fizice

25 Mai – termen limita pentru depunerea unor declaratii de catre persoanele fizice
Costin Pietraru

25 Mai 2012 este termenul limita pentru depunerea declaraţiilor 200, 201 şi 230

Formularul 200

Se completează şi se depune pentru următoarele categorii de venituri:

  • venituri din activităţi independente – activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală;
  • venituri din cedarea folosinţei bunurilor – închirieri sau arendă;
  • venituri din activităţi agricole determinate în sistem real;
  • venituri realizate într-o formă de asociere – venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere;
  • transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
  • venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract. precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

 

Formularul 201

Au obligaţia completării şi depunerii formularului 201:

  • persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România;
  • persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă.

Declaraţia se depune pentru veniturile din străinătate, impozabile în România, din: profesii libere; activităţi comerciale; valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală; activităţi agricole; dividende; dobânzi; premii; jocuri de noroc; transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; câştiguri din transferul titlurilor de valoare; din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare; alte venituri din investiţii; pensii; alte venituri impozabile potrivit prevederilor Codului Fiscal.


Formularul 230

Contribuabilii care în anul 2011 au obţinut venituri din salarii sau asimilate salariilor îşi pot exprima opţiunea privind destinaţia unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, şi unităţilor de cult, prin completarea şi depunerea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

Contribuabilii care au obligaţia depunerii formularului 200 pot să opteze pentru redirecţionarea sumei de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, completând modulul III pct. 2 din formular.

Atenţie! Contribuabilii care în anul 2011 au obţinut venituri din activităţi independente, care fac obiectul declarării în formularul 200, dar nu depun acest formular din diverse motive (impozit final de 16% conform art. 52, impunere la normă de venit, venituri din închirieri în care chiria este în lei) pot depune formularul 200 pentru redirecţionarea sumei de 2% din impozitul datorat pe venitul net, completând doar modulul III pct. 2 din formular.

Deoarece formularul 230 reprezintă o cerere a contribuabililor, pentru a beneficia de facilitatea fiscală prevăzută de lege, cu termen de depunere 25 mai a.c., depunerea acestui formular după data menţionată nu-şi mai produce efecte.

 

Sancţiuni

Nedepunerea sau depunerea „Declaraţiei privind veniturile realizate din România” – formular 200, precum şi a „Declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate”- formular 201, după data de 25 mai a.c., se sancţionează cu amendă între 50 şi 500 lei.

Sursa: Finante Valcea

Costin Pietraru Costin Pietraru (1388 Posts)

Specialist Online - cinesunt


Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Declaratii
Costin Pietraru
@pcostin

Specialist Online - cinesunt

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact