Declaratii

Achizitiile Publice in 2016

Achizitiile Publice in 2016
Maria Mihaela Benki

fiscalitateIntre 25 – 27 martie 2016, la Sinaia, Hotel International, se va desfasura un seminar de achizitii publice, sustinut de doamna Laura Coman, Lector autorizat ANC, Expert cu experienta de peste 15 ani in domeniul achizitiilor publice, dintre care peste 6 ani in cadrul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice – ANRMAP/ANAP – Agentia Nationala pentru Achizitii Publice. Are o bogata exeperienta in functiile de conducere in cadrul diverselor Ministere – Serviciul Achizitii Publice.

In prezent este expert achizitii publice si S.E.A.P. in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Unul dintre avantajele acestui curs este faptul ca Dna Laura Coman va poate transmite informatiile la zi, complete si din cea mai autorizata sursa.

PUBLIC TINTA:

Programul se adreseaza atat persoanelor fizice cat si juridice, functionarilor publici din administratia publica centrala si locala, specialistilor din sectorul privat incadrati in compartimente cu atributii aferente procesului de planificare si asigurare a resurselor, persoanelor numite in cadrul comisiilor de intocmire a dosarelor si de evaluare a ofertelor ori desemnate ca reprezentand entitatea publica in procesul de achizitii de servicii, produse si lucrari finantate din fonduri publice nationale sau primite de la Uniunea Europeana, dar si altor persoane interesate sa depuna oferte in cadrul acestora.

DE CE SA PARTICIP LA ACEST SEMINAR:

Agenția Naționala pentru Achiziții Publice a finalizat noua legislație, care implementează cele patru Directive Europene, cu termen limită aprilie 2016 pentru toate Statele Membre și anume:


Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune;

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE;

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ.

Prin urmare va fi abrogată legislația naționala în vigoare privind achizițiile publice (O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. 925/2006 – normele de aplicare ale ordonantei, Ordinul 509/2011 emis de Presedintele ANRMAP etc) si va fi promovat un nou pachet legislativ.

TEMATICA:

 • Instrucțiunea nr. 1/2015 emisă în aplicarea prevederilor art. 186 şi 190 din OUG nr. 34/2006;
 • DECIZIE nr. 236/19 octombrie 2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial pentru Achiziţii Publice;
 • HOTĂRÂRE nr. 901/27 octombrie 2015 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice;
 • ORDIN nr. 773/25 octombrie 2015 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de evaluare ex-ante a documentaţiilor de atribuire;
 • ORDIN nr. 1.140/3 decembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Hotărârea nr. 66/10.02.2016 privind modificarea şi ompletarea HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006
 • Noutăţi aduse de proiectele legislative:
 • Legea achiziţiilor publice: Principii; Noţiunea de autoritate contractantă şi operator economic; Proceduri de atribuire; Praguri de aplicabilitate; Termene; Consultarea pieţei; Impărţirea pe loturi ( facilităţi pentru IMM-uri); Criterii de atribuire; Documentul unic de achiziţie european. E-Certis. Etichete; Reguli de evitare a conflictului de interese; Criterii privind eligibilitatea; Informarea candidaţilor/ofertanţilor; Modificarea contractelor aflate în curs de derulare
 • Lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea CNSC: Competenţe de soluţionare a litigiilor în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune; Notificarea prealabilă; Căi de atac: administrativ-jurisdicţională/judiciară; Cauţiunea; Suspendarea procedurii de atribuire; Soluţionarea contestaţiei; Calea de atac împotriva deciziilor CNSC; Nulitatea contractelor
 • Lege privind achiziţiile sectoriale: Principii; Entităţi contractante; Praguri privind achiziţiile efectuate de entităţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele Gaze și energie termică, Energie electrică, Apă, Servicii de transport, Porturi și aeroporturi, Servicii poștale, Extracția de petrol și gaze naturale, Prospectarea şi extracția de cărbune sau alți combustibili solizi; Consultări preliminare ale pietei; Utilizarea Documentul European de Achizitie Unic (DEAU); Etichete; Arhiva de certificare online (e-Certis); Confidenţialitate; Tipuri de proceduri; Criteriul de atribuire: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”; Conflictul de interese; Utilizarea capacităţilor altor entităţi; Modificarea contractelor în derulare.
 • Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii: Principii; Pragul şi metode de calculare a valorii estimate a concesiunilor; Durata concesiunii; Combaterea corupţiei şi prevenirea conflictelor de interese; Proceduri de atribuire: licitaţia deschisă, dialogul competitiv, negocierea fără publicare a unui anunț de concesionare; Criterii de atribuire; Modificarea contractelor de concesiune; Încetarea concesiunilor

Mai multe amanunte gasiti pe www.wtib.ro

Fax: (021) 319 12 96 / Email: wtib@wtib.ro / Tel: (021) 202 44 09/

Persoana de contact:          Silvan CONSTANTIN, Telefon : 0724 413 568

Maria Mihaela Benki Maria Mihaela Benki (112 Posts)

Economist


Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Pentru comentarii Click aici

Adauga un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Declaratii

More in Declaratii

Vrei sa fii primul care citeste articolele noastre? Simplu, aboneaza-te la newsletter-ul nostru! Adauga adresa ta de email aici:

Nota: Continutul site-ului faracontabilitate.ro poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Reproducerea integrala sau partiala a textelor din site-ului www.faracontabilitate.ro este posibila numai cu acordul prealabil scris al faracontabilitate.ro. Echipa redactionala a site-ului incearca sa furnizeze VIZITATORILOR informatii cat mai corecte, din surse autorizate. Cu toate acestea, site-ul faracontabilitate.ro nu poate garanta corectitudinea tuturor informatiilor publicate. In cazul informatiei cu caracter juridic, VIZITATORILOR le este recomandat sa verifice corectitudinea informatiei si din alte surse. Informatia este prezentata gratuit si fara garantii, de aceea site-ul faracontabilitate.ro nu este raspunzator de eventualele daune survenite in urma utilizarii informatiilor si serviciilor furnizate de acest site. Siteul www.faracontabilitate.ro nu poate fi facut raspunzator pentru erorile aparute in unul din materialele prezentate si nici pentru modul in care un VIZITATOR al site-ului utilizeaza in orice fel informatia prezentata in acest site. |   © 2011-2015 Fara Contabilitate
  Termeni si conditii    |    Protectia datelor cu caracter personal    |    Contact